Vpis v vrtec v občini Domžale

Pričel se je javni vpis novincev v vrtce Občine Domžale

Dne, 29. januarja 2021, se je pričel javni vpis novincev v javne vrtce na območju občine Domžale za šolsko leto 2021/2022. Vpis poteka v Vrtec Domžale in Vrtec Urša skupaj ter traja do vključno 15. februarja 2021.

Enotno vlogo, ki jo najdete tukaj, izpolnijo starši oziroma skrbniki in jo priporočeno oddajo na naslova ali Vrtca Domžale, Ljubljanska cesta 70 ali Vrtca Urša, Murnova ulica 14. Vlogo se lahko odda tudi elektronsko v PDF obliki na naslova vpis@vrtec-domzale.si ali vpis@vrtec-ursa.si.

O rezultatih javnega vpisa in premestitvah bo odločeno najkasneje do 30. aprila 2021. Novo vlogo morajo oddati starši tudi za otroke, ki so v lanskem letu dobili vlogo zavrnjeno ali pa so ostali na čakalnem seznamu.

V šolskem letu 2021/2022 bosta vrtca sprejela skupaj 388 novih otrok. Od tega najmlajših letnika 2020 bo sprejetih 224 otrok. Starši si lahko v tabeli objavljeni  tukaj pogledate, koliko prostih mest je predvidenih za vašo izbrano enoto.

Na vlogi za vpis, lahko starši izberete tri prednostne enote, v katere bi želeli, da je vaš otrok vpisan. V kolikor je prostor in možnost, se vaša želja pri vpisu upošteva.

V zadnjih letih je bilo po podatkih Vrtca Urša in Domžale dovolj prostih mest za vključitev vseh otrok II. starostnega obdobja, katere starši so oddali vlogo za vpis. Prav tako so prosta mesta dobili tudi starejši otroci I starostnega obdobja (2-3 leta) in vsi najmlajši, kateri so z dnem 1.9. ko se otroke sprejme v vrtec izpolnjevali zakonsko določeno starost za vstop 11 mesecev.

Kasneje rojeni otroci ostanejo na čakalnem seznamu in jih nato vrtec v primeru naknadnega prostega mesta pozove k vstopu. Vendar žal v Občini Domžale vsako leto veliko najmlajših otrok ostane brez prostega mesta v javnem vrtcu. Če pogledamo podatke Statističnega urada Republike Slovenije je v zadnjih letih bilo v občini Domžale okoli 400 rojstev otrok na leto, vrtec pa za letnik najmlajših razpisuje pol manj prostih mest.

Otroci si  nato sprejeti prednostno glede na čakalni seznam, pri čemer ima prednost otrok, ki prej dopolni glavni pogoj vpisa – starost 11 mesecev ob vstopu v vrtec. Torej, če je vaš otrok prvi na čakalni listi (npr. ima več točk zaradi sorojencev), ga bo otrok, ki je za njim na čakalni listi a pred njim dopolni 11 mesecev prehiti. Starši se ob tem sprašujejo, zakaj se kriterij čakalnega seznama ne oblikuje tako, da predstavlja dejansko prednost pri vpisu.

Poleg tega je problematično dejstvo, da veliko staršev zaradi tega ostane brez še tako potrebnega mesta v javnem vrtcu, saj poleg tega medletnega vpisa najmlajših otrok zaradi zasedenih mest ni. Otrok, ki je tako na primer rojen konec februarja, prostega mesta z januarjem, ko bo dopolnil zakonsko določenih 11 mesecev ne bo dobil, hkrati pa ga bodo sploh lahko vpisali šele takrat, ko poteka razpis in bo star že več kot 11 mesecev  in bo vanj vstopil šele septembra, ko bo star leto in pol.

Kako naj se starši znajdejo v vmesnem obdobju in zakaj občina ne zagotovi prostih mest za vse otroke je vprašanje veliko staršev, ki se zaradi pomanjkanja varstva znajdejo v težkem položaju. Posledica tega je veliko število dražjih privatnih varstev in varstev na črno.

Občina pa sicer vsakem otroku, ki ni bil sprejet v vrtec nudi mesečno subvencijo, vlogo za katero najdete tukaj.

Ob tem naj spomnimo, da v okviru Občine Domžale delujeta dva koncesionarska vrtca – Vrtec Dominik Savio Karitas in Hiša otrok Mali princ d.o.o. Vrtec Dominik Savio ima razpisan javni vpis, ki traja od 1. do 20. februarja. Več informacij o vpisu najdete tukaj. Hiša otrok Mali princ pa nudi možnost vpisa preko evidenčnega lista, ki ga najdete tukaj.

V primeru dodatnih vprašanj so v Vrtcu Domžale dosegljivi na telefonski številki 031 228 923 ali 030 423 796 vsak dan med 8.-12. uro in med 13.-15. uro.

Vsem otrokom želimo vesel, zabaven, igriv in poučen čas v vrtcu in veselimo smo, da so domžalski vrtci ponovno za vse otroke odprli svoja vrata!

Avtorica: Ana Lap

 

Tagi