Starši, ne pozabite!

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je potrebno oddati do petka, 5. februarja 2021

Tisti izmed vas, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane morate do petka, 5. februarja 2021, oddati »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževanje družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«.

KAKO ODDAM VLOGO

Vlogo za lahko zavezanec odda:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (tudi z uporabniškim imenom in geslom) na tej povezavi,
  • preko mobilne aplikacije eDavki (Android, IOS), kje je na voljo že pred izpolnjena vloga, s podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge,
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu (obrazec najdete na povezavi tukaj.

Glede na trenutne razmere priporočamo elektronsko oddajo, ki je enostavna in zanjo ne potrebujete digitalnega potrdila ali certifikata.

Vloga naj bo skrbno izpolnjena, saj nepopolne vloge pri informativnem izračunu ne bodo upoštevane. Če zamudite rok oddaje oziroma vloga ni pravilno izpolnjena, se pri informativnem izračunu ne upošteva – nato je možna pritožba na informativni izračun, ki pa podaljša čas izplačila dohodnine.

KDO NAJ ODDA VLOGO

Smiselno je, da vzdrževane družinske člane uveljavlja starš, ki ima višje dohodke in posledično pade v višjo stopnjo obdavčitve. Za ločene starše zakonodaja omogoča delitev olajšave na oba starša. Ta si lahko olajšavo smiselno porazdelita tudi če sta v enaki davčni stopnji glede na dohodke. V tem primeru pripada vsakemu sorazmerni delež, zato naj ob več otrocih oba prijavita vse otroke in jih pri prijavi ne delita, delež pa se določi glede na obdobje uveljavljanja olajšave.

Kaj se vam najbolj izplača lahko preverite tudi preko informativnega testnega izračuna, ki je dosegljiv na tej povezavi.

DODAJAMO ŠE:

ENKRATNA OBČINSKA SOCIALNA POMOČ

Naj vas ob tem tiste med vami, ki ste brezposelni in prejemate redno denarno pomoč ali izredno denarno pomoč ali varstveni dodatek, spomnimo, da občina nudi enkratno občinsko socialno pomoč. Ta je namenjena nakupu hrane, oblačil, šolskih potrebščin, stanovanjskih stroškom, ipd. Potrebna je vložitev Vloga za dodelitev enkratne občinske socialne pomoči, ki jo najdete na tej povezavi.

Avtorica: Ana Lap

Tagi