Predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije obiskali Zdravstveni dom Domžale

V ponedeljek, 11. septembra 2023, so v organizaciji Svetovne zdravstvene organizacije pričeli z delovnim obiskom v Sloveniji predstavniki litvanskega zdravstvenega sistema. Namen srečanja je spoznati delovanje slovenskega javnega zdravstva na primarni ravni. V sklopu delovnega obiska so se seznanili z organizacijo primarnega zdravstva v Mestni občini Ljubljana, obiskali Zdravstveno zavarovalnico Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Zdravstveni dom Ljubljana in Zdravstveni dom Kranj. Obiskali so tudi Zdravstveni dom Domžale, kjer so si ogledali ortodontsko in ginekološko ambulanto, ambulanto nujne medicinske pomoči in se seznanili delom Centra za krepitev zdravja, ki je pričel z delovanjem 1. 9. 2023, in je zaradi prostorske stiske začasno nastanjen v Trzinu. Delegacijo sta sprejela mag. Renata Rajapakse, direktorica Zdravstvenega doma Domžale in Gašper Orehek, pomočnik direktorice Zdravstvenega doma Domžale za zdravstveno nego. Mag. Renata Rajapakse jih je sprejela v avli Zdravstvenega doma Domžale: »Zdravstveni dom Domžale je sedmi največji zdravstveni dom v Sloveniji. Zdravstveno varstvo na primarni ravni zagotavljamo za 62.000 prebivalk in prebivalcev 5 občin ustanoviteljic, Občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.«

Po uvodnih pozdravih so si predstavniki delegacije najprej ogledali ambulanto nujno medicinske pomoči, ki jo je predstavila mag. Renata Rajapakse: »V Službi nujne medicinske pomoči delajo urgentni in družinski zdravniki z dodatnim usposabljanjem s področja urgentne medicine. Enota je vključena v Dispečersko službo zdravstva, ki koordinira vse nujne intervencije na terenu. S pomočjo občin ustanoviteljic smo lahko organizirali srečevalni sistem delovanja nujne medicinske pomoči. To pomeni, da zdravnik ob pomoči dodatnega reševalca izvaja intervencije s posebnim vozilom neodvisno od reševalcev. S tem smo pridobili poleg dveh nujnih reševalnih vozil še eno mobilno enoto nujne medicinske pomoči (tako imenovani VUZ – vozilo urgentnega zdravnika). Zdravnik je s tem veliko bolj fleksibilen in bolj razpoložljiv. Ob koncu tedna imamo poleg urgentnega še dežurnega zdravnika, saj lahko dnevno obišče urgentno ambulanto tudi do 120 ali celo več pacientov.« Predstavila je tudi način dela in sodelovanje urgentne ambulante z osebnimi zdravniki in specialisti v Zdravstvenem domu Domžale. Vsi, ki delajo v urgentni ambulanti, so deležni posebnih izobraževanj, tudi dežurni zdravniki, ki delajo ob koncu tedna. Obnovitvena izobraževanja redno, dvakrat letno organizirajo tudi interno v zdravstvenem domu za vse sodelujoče v Službi nujne medicinske pomoči.

Ogled ambulante nujne medicinske pomoči.

Sledil je ogled ortodontske ordinacije, kjer je delovanje ortodontije predstavila vodja zobozdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Domžale, gospa Greta Andrejka Jerman, dr. dentalne medicine, specialistka zobne in čeljustne ortopedije. Pojasnila je, da so čakalne vrste v ortodontiji zelo dolge, saj je kar 80 odstoskov ortodontov zasebnikov. Zdravstveni dom Domžale je redka izjema med zdravstvenimi domovi, saj ima od lanskega leta zaposleni kar 2 specialistki ortodontije in še eno specializantko tega področja. Kljub temu so tudi v Zdravstvenem domu Domžale dolge vrste, saj traja ortodontska obravnava otroka kar 2 leti, kar pomeni, da en ortodont enostavno ne more obravnavati veliko novih primerov na leto. Rešitev bi bila edino povečanje števila programov v javnem zdravstvu. Mag. Renata Rajapakse je pojasnila še, da so v Zdravstvenem domu Domžale od lani pridobili 2 nova programa za odraslo zobozdravstvo in letos še 1 program otroškega in mladinskega zobozdravstva. Glavni cilj novih programov bo povišati preskrbljenost z zobozdravstvenimi storitvami, ki je na območju občin ustanoviteljic po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovaje Slovenije pod slovenskim povprečjem: »Nove ambulante za zobozdravstvo pacientkam in pacientom omogočajo izbiro osebnega zobozdravnika in hitrejši dostop do zobozdravstvenih storitev. Žal se ambulante zaradi prostorske stiske izmenjujejo v istih prostorih, kar pomeni, da je žal čas dela s pacienti v posamezni ambulanti nekoliko krajši.«

Nato so si ogledali ginekološko ambulanto, kjer je Nina Osvald Avguštin, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva posebej izpostavila pomen rednih preventivnih pregledov za nosečnice in triletnih rednih odvzemov brisa za vse ženske: »S preventivnimi pregledi nosečnic zagotovimo redno spremljanje rasti in razvoja ploda, ter pravočasno odkrijemo in naslovimo morebitne nepravilnosti in težave. Z rednimi odvzemi brisov pa smo v Sloveniji uspešno zmanjšali smrtnost zaradi raka materničnega vratu«. Vse 4 ginekologinje v Zdravstvenem domu Domžale redno izvajajo ultrazvočne preglede svojih pacientk, saj je vsaka ambulanta opremljena z najsodobnejšim ultrazvočnim aparatom. Tega so še posebej vesele mlade mamice, saj ob pregledu lahko na svojem velikem monitorju opazujejo rast in razvoj svojega še nerojenega otroka, ob koncu pregleda prejmejo tudi 3D sliko svojega dojenčka. Dr. Osvald Avguštin v okviru preventivnih obravnav nosečnic izvaja tudi ultrazvočno preiskavo nuhalne svetline, s pomočjo katere se oceni možnost obolenja Downovega sindroma. Pojasnila je, da to od letošnjega leta vsem nosečnicam pripada v okviru spremljanja nosečnosti brez doplačila, strošek v celoti krije Zavod za zdravstveno zavarovaje Slovenije, kar je res velika pridobitev za starše. Poleg tega se v okviru Zdravstvenega doma Domžale izvaja tudi šola za starše, priprava na porod in telovadba za nosečnice. Vse to je v preteklosti potekalo v okviru Zdravstveno vzgojnega centra s 3 zaposlenimi, od 1. septembra 2023 pa bo potekalo v okviru Centra za krepitev zdravja s 14 zaposlenimi. Centra samega si niso mogli ogledati, saj zaradi prostorske stiske zdravstvenega doma na matični lokaciji v centru Domžal deluje na začasni lokaciji v občini Trzin.

Predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije obiskali Zdravstveni dom Domžale.

Delovanje Centra za krepitev zdravja je zato predstavil Aljaž Železnik, diplomirani fizioterapevt: »V okviru centra bomo izvajali številne preventivne aktivnosti in delavnice za različne skupine od predšolskih in šolskih otrok do mladostnikov, aktivne populacije in starejših. Poseben program izvajamo tudi za nosečnice in družine ter za zdrav življenjski slog, v obliki zdravja na delovnem mestu sodelujemo tudi z delovnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi. Želimo si velikega obiska, saj s preventivo lahko največ storimo sami zase in za svoje zdravje.«

Delegacijo je izven predvidenega načrta obiska zanimal tudi način dela in organizacija ambulant družinske medicine, ogledali so si tudi prostore, kjer ordinacije delujejo. Pomočnik direktorice za zdravstveno nego, Gašper Orehek, diplomirani zdravstvenik, jim je predstavil uvedbo centralnega sprejema klicev za vse ambulante. Medicinske sestre v sprejemnem klicnem centru sprejemajo klice namesto medicinskih sester v ambulantah, zabeležijo potrebe pacienta, lahko nudijo osnovne informacije, po potrebi pa klic prevežejo v ambulanto k medicinski sestri ali v nujnih primerih k zdravniku. Tak način dela ima dve bistveni prednosti – neprekinjeno dostopnost za paciente v ordinacijskem času ambulant, saj v primeru zasedene linije vedno vrnejo klic ter na drugi strani sesti in zdravniku več časa za delo s pacienti v ambulanti, kjer telefon ne zvoni več neprekinjeno, kot je bilo to v preteklosti. Ob obisku družinskih ambulant se je pridružila še referenčna diplomirana medicinska sestra Sabina Zupan. Predstavila je svoje delo v referenčni ambulanti, kjer ena referenčna medicinska sestra izvaja preventivno oskrbo in spremljanje stabilnih kroničnih bolnikov za paciente dveh ambulant družinske medicine, izvaja tudi snemanje EKG, merjenje gleženjskega indeksa in 24 urno merjenje krvnega tlaka. O obravnavi vseh pacientov poroča odgovornemu zdravniku, zbrano statistiko pa pošilja na Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Delegacija je med samim obiskom zastavila veliko vprašanj, ki so jih sogovorniki z veseljem odgovorili. Srečanje je bilo zato s strani obiskovalcev ocenjeno kot zelo koristno in uspešno.

Avtorica: Tina Drolc; Foto: Tina Drolc

 

Komentarji uporabnikov
Tagi