Vladni gospodarski ukrepi: Smo na vesoljski ladji na dolgem potovanju

Danes ob 11. uri je potekala novinarska konferenca slovenske vlade, na kateri so predsednik vlade Janez Janša, koordinator strokovne posvetovalne skupine Matej Lahovnik, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec ter finančni minister Andrej Šircelj predstavili ukrepe in smernice za pripravo “megazakona”, s katerim želijo v prihodnosti blažiti posledice epidemije za državljane in podjetništvo v prihodnosti. Predsednik vlade je zagotovil, da sredstva za financiranje teh ukrepov imamo in da so roki ukrepov predvideni za dva meseca ter bodo po potrebi podaljšani. Spodaj so zapisani ukrepi, ki jih bo vlada predlaga državnemu zboru v sprejem, hkrati pa objavljamo tudi komentar na ukrepe direktorice Območne obrtne – podjetniške zbornice Domžale, gospe Karoline Kalan.

Karolina Kalan:Gre za največji intervencijski zakon v zgodovini naše samostojne države, dejansko pa največji krizni paket po drugi svetovni vojni v Evropi. Na OOZ Domžale smo z zanimanjem pričakovali, kakšne ukrepe bo država predlagala. Bili smo zelo optimistični glede na izjemno raznoliko sestavo ekipe, ki je ukrepe sestavljala. Ocenjujemo, da so ukrepi v prvi fazi zadostni in smo zadovoljni. Že sem govorila z nekaterimi podjetniki, ki so prav tako zadovoljni. Veseli me, da država ni pozabila na samozaposlene, upam pa, da bodo v nadaljnjih ukrepih pomislili tudi na d.o.o – je. Marsikateri d.o.o. je namreč oseben, torej samo en zaposlen. Vladi bomo poslali tudi naše predloge, ki jih prejemamo glede na potrebe članov naše zbornice in drugih, ki nas vsakodnevno kličejo. Naj povem, da smo še vedno dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu, in pomagamo vsem podjetnikom v domžalski regiji.”

Direktorica OOZ Domžale je opozorila vse samozaposlene, da morajo sami prijaviti državi izpad dohodkov preko spleta, sicer ne bodo upravičeni do ukrepov. Zato poziva, da redno spremljate spletno stran OOZ Domžale. Izpostavila je tudi, da so še nekatere nejasnosti – npr. kaj pomeni za delodajalca, da bo država krila celotne prispevke in pri delavcu na čakanju krila še 20% neto nadomestila. Prej je namreč država krila 40% in 40% delodajalec. Opozarja tudi, da je potrebno poravnati vse obveznosti za nazaj do 5. aprila, sicer upravičeni ne boste deležni ugodnosti. Vse delavce, ki so na čakanju morajo delodajalci prijaviti na Zavod za zaposlovanje. “Ukrepi so odlični, vendar je še veliko nejasnosti, ki jih sproti rešujemo. Podjetniki nas kličejo, mi pa preko ministrstev rešujemo odgovore.” Opozorila je tudi, da ukrepi veljajo za samozaposlene, ki imajo “redni s.p.” in ne popoldanski. Kateri ukrepi bodo veljali za slednje, vas bomo obvestili v naslednjih dneh.

Janez Janša, predsednik vlade: “Temeljni namen je, da zamrznemo obstoječe stanje v Sloveniji na ta način, da ohranimo ljudi, delovna mesta, gospodarske potenciale, znanstvenoraziskovalne potenciale, potenciale v znanosti, kulturi, potenciale države in družbe nasploh, da bo lahko kolikor je mogoče funkcionirala tudi naprej, ko bo nevarnost epidemije uspešno premagana.”

“Predstavljajte si, da smo na vesoljski ladji na dolgem potovanju. Zamrzniti se moramo, da bomo normalno funkcionirali v prihodnosti.”

Matej Lahovnik: “Ekipo sestavljamo strokovnjaki različnih vrednot in pogledov. Razmere so izjemno resne in v svetu se dogajajo dogodki, ki jim pred časom en bi bila priča. Ameriške zvezne rezerve so uporabili celo primarno emisijo in napovedujejo, da bodo financirala podjetja, tudi mala podjetja neposredno mimo bank. Kar se ni zgodilo niti v zadnji veliki krizi. Pri ukrepih nas je vodilo načelo, da morajo biti ukrepi hitri in enostavni. Po naši oceni gre za paket velik okoli 2 milijardi evrov.”

“Pripravili bomo nadaljnje ukrepe, predvsem se bomo fokusirali še na likvidnost podjetij. Iz zadnje krize smo se naučili, da je likvidnost zelo pomembna.”

Zdravko Počivalšek: “Samozadostnost pridelave hrane je v teh razmerah strateškega pomena, zato bo vlada naredila vse, da se slovenskem kmetijstvu pomaga. Kupujemo domače! Ko bo konec vsega, se spomnimo – počitnice so najlepše doma. Domača hrana je najbolj varna. Delovna mesta v lokalnem okolju so najboljše jamstvo za nas skupni standard.”

Ukrepi za ohranjanje delovnih mest:

 • Nova ureditev sofinanciranja plač delavcev na čakanju – vse prispevke v obdobju dveh mesecev bo v obe javni blagajni (zdravstveno in pokojninsko) prevzela država, vse pravice zavarovancev se ohranijo in ohranijo se prihodki obeh blagajn. Država dodatno financira 20% neta nadomestila zaposlenim.
 • Odpravi se ukrep, da mora biti na čakanju 30% vseh zaposlenih. Za vse, ki imajo na čakanju več kot 30% zaposlenih, pa država zagotovi 100% nadomestilo zaposlenim.
 • Nadomestila za vse bolniške odsotnosti od prvega dne naprej krije Zavod za zdravstveno zavarovanje in nič več delodajalec,
 • Sistem nagrajevanja zaposlenih preko plačil dodatkov za nevarno delo in dodatno delo – od 10 do 200% odstotkov osnovne plače
 • Višina prispevkov se bo določila na koncu leta glede na letošnje prihodke.
 • Odloži se plačilo akontacije dohodnine.

Socialni ukrepi:

 • Dodatek na pokojnine – solidarnostni dodatek za tiste, ki so najbolj ranljivi,
 • Tistih, ki so doma ostali zaradi otrok ali drugih razlogov (npr. nezmožnost prihoda na delo), se podeli enak status kot tistim na čakanju
 • Tisti, ki so izgubili službo v tem času, dobijo nadomestilo za brezposelnost od prvega dne naprej.
 • Javnih storitev, ki se ne izvajajo, se naj ne bi plačevalo (npr. vrtec).
 • Solidarnostni dodatek za vse, ki prejemajo pokojnino manj kot 700 €. Večina izplačila bo odvisna od pokojnine (300 € za tiste, ki prejemajo pokojnino do 700 €,

Izredna pomoč samozaposlenim:

 • prispevke se v tem času samozaposlenim odpiše in jih v tem času nakazuje država. Pomembno je, da jih država plačuje namesto njih – torej se hkrati polni zdravstvena in pokojninska blagajna.
 • Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo preko elektronske izjave, razglasili prizadetost zaradi krize –> Samozaposleni, ki ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno manjšem obsegu. Upravičeni bodo do mesečnega temeljnega dohodka, ki bo znašal 70% minimalne plače. Opozarjamo vas, da se morate sami prijaviti! Preverjalo se bo naknadno, da ne bo prišlo do zlorab.

Ukrepi za podjetja:

 • Vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gosporastvu, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju tako za delodajalce kot delojemlace plačuje država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo. Matej Lahkovnik je na tem mestu rekel: “Tukaj se bo videla družbena odgovornost podjetij, ki lahko ta manevrski prostor izkoristijo za plačevanje nagrad delavcem, ki delajo v nevarnih razmerah.”

Za likvidnost podjetij:

 • Vzpostavi se garancijska shema (finančni top), ki omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država zagotovi dovolj sredstev za izvedbo preko poroštev. Matej Lahovnik je povedal, da bo to potekalo preko institucije, ki bo za to najbolj primerna.
 • Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek dejavnosti za sp.je.
 • Zamrzne se uveljavljanje pogodbenih kazi za zamude pri izvajanju dobav in storitev javnemu sektorju.
 • Plačilni rok zasebnim podjetjem in zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni.
 • Del neizkoriščenih sredstev iz evropskega socialnega sklada se preusmerijo v podjetja, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem pri izdelavi cepila, zdravil in zaščitne opreme z namenom našega prispevka za obvladovanje korona virusa.

Zmanjšanje plač in sejnin:

 • Vse sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih odborov v gospodarskih družbah, ki so v neposredni ali posredni lasti države, se znižajo za 30%.
 • Znižajo se vse funkcionarske plače na državni ravni. Sodna veja je izvezeta, ker opravljajo nujne postopke zaradi zaščite temeljnih človekovih pravic iz ustave. Vendar so pozvani, da naj se 30% odrečejo sami.

Pomoč kmetom in ribičem:

 • Kmetom, obolelim za covidom-19, se za čas bolezni dodeli finančna pomoč zaradi nezmožnosti za delo v višini 80 % minimalne plače.
 • Kmetje, ki so zboleli za covidom-19, se prispevki odpišejo in štejejo za plačane.
 • Do odloga plačila prispevkov je upravičen kmet, ki je vključen v sistem socialnih zavarovanj. Plačilo bo potekalo v naslednjih dveh letih.
 • Plačilo dajatve za katastrski dohodek za leto 2020 se lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter čebeljih panjev zniža za polovico.
 • Nadomestilo za izpad prihodka za kmetijska gospodarstva.
 • Odkup kmetijskih izdelkov za pravne osebe in jih zavezati k večjemu odstotku ponudbe slovenskih izdelkov.
 • Želimo dvigniti obveznost nakupa slovenskih prehrambnih izdelkov za javne zavode (šole) vsaj na 50%.
 • (Delno) povračilo zaradi nakupa zaščitne opreme, nadomeščanja delovne sile in drugih nepredvidenih stroškov, ki so nastali zaradi epidemije.
 • Ribiči so upravičeni do nadomestila priveza v ribiških pristaniščih v višini 40 % celotnega nadomestila. Gojiteljem školjk se zniža plačilo vodnega povračila v višini 40 % od celotne vrednosti.
 • Želimo večji delež predplačil za vse tiste, ki so uspešno kandidirali na razpisih (npr. razvoj slovenskega podeželja) – predlagamo 70% avans.

Javna naročila:

 • Mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju se povišajo na 40.000 € (prej 20.000€) za blago in storitve, na 80.000 € (prej 40.000 €) za gradnje.
 • Občinam se naloži samostojno izvajanje javnih naročil.

Napisala Ajda Vodlan – povzetek novinarske konference. Za morebitne napake in napačne interpretacije se opravičujem.

Tagi