ŠIPK – inovativni projekt, ki je zrasel v glavah študentov

Študentski inovativni projekt Podpora projektu Učenje za življenje – ŠIPK

Študentje treh fakultet Univerze v Ljubljani so v sodelovanju z Centrom za socialno delo Domžale februarja letos začeli izvajati študentski inovativni projekt za družbeno korist z imenom Podpora projektu Učenje za življenje (ŠIPK). V okviru projekta, ki se bo zaključil konec meseca maja, so izvedli vrsto različnih projektnih aktivnosti, s katerimi so podprli projekt socialnega učenja, imenovan Učenje za življenje, ki že več kot dvajset let pod okriljem Centra za socialno delo Domžale deluje v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče.

Projekt Učenje za življenje je namenjen otrokom iz socialno ogroženih družin in jim nudi psihosocialno pomoč ter podporo na učnem področju. Otrokom, ki so vključeni v projekt želijo omogočiti tudi udeležbo na različnih aktivnostih in pridobitev socialnih veščin in izkušenj, ki jim jih starši ne morejo omogočiti oz. zagotoviti. Obenem želijo prispevati tudi k širjenju njihovih socialnih mrež, ki so praviloma zelo okrnjene.

Projekt se je oblikoval kot odgovor na potrebe staršev in otrok, ki jih skozi vsa leta opažajo strokovne delavke centra za socialno delo, šol, vrtcev in drugih organizacij, ki se pri svojem delu srečujejo z najranljivejšim delom naše družbe. Gre za družine, v katerih je prisotna brezposelnost, revščina, socialna izključenost, alkoholizem in druge zasvojenosti, duševna bolezen in druge dolgotrajnejše bolezni ali oviranosti, pa tudi socialne, vzgojne in čustvene težave pri otrocih in mladostnikih. V zadnjem obdobju opažajo, da je velik dejavnik tveganja tudi priseljevanje iz drugih okolij – takšne družine so brez socialne mreže, ne znajo slovenskega jezika, kar jim še dodatno otežuje življenje. Ravno že omenjeni mnogi izzivi, s katerimi se po ocenah sodelavcev projekta vsakodnevno srečuje vsaj 50 družin iz občine Domžale, so razlog, da ta skupina staršev in otrok potrebuje posebno (njihovi situaciji prilagojeno) obliko podpore in pomoči v vsakdanjem življenju.

Študentski inovativno projekt Podpora Učenju za življenje (ŠIPK) je pod mentorstvom doc. dr. Liljane Rihter Fakultete za socialno delo in strokovne sodelavke Centra za socialno delo Domžale Veronike Rajk, univ. dipl. soc. del., izvajalo enajst študentk in študentov iz treh fakultet Univerze v Ljubljani. Sodelujoči študenti so projekt Učenje za življenje, ki ga izvaja CSD Domžale, prepoznali kot izjemno koristnega za družine v lokalnem okolju. Inovativni projekt, ki je zrasel v glavah študentov, so širši javnosti predstavili v sredo, 23. maja 2018. V okviru projekta, kateri je bil namenjen ugotoviti, kaj lahko konkretno storijo za pomoč družinam v stiskah, so izvedli raziskavo med otroci, starši in prostovoljci o zadovoljstvu in potrebi po tej podpori, izvedli komunikacijsko kampanjo, ter se trudili  pridobiti finančna sredstva in kadrovsko ekipo za podporo projekta. Rezultati ankete so pokazali, da na vsaki osnovni šoli (anketo so izvedli na desetih osnovnih šolah) pomoč potrebuje od 10 do 20 otrok. Pomoč se nanaša na podporo pri učenju, pomoč pri ostalih stvareh, socializaciji, vključevanju med sovrstnike, pomoč pri potrebah priseljenskih družin … Anketo so izvedli tudi v vrtcih, s katero so ugotovili, da pri nekaterih otrocih obstajajo razvojne težave, čustveno vedenjski vzorci … Pri soočanju s temi težavami se šole in vrtci povezujejo z zunanjimi organizacijami, kot je Center za socialno delo Domžale, Center za mlade Domžale, Rdeči križ, fakultete …

Anketa je pokazala pozitivne rezultate takšnega pristopa, v katerega so vključeni številni prostovoljci, ki pa zaradi premajhnega števila ne morejo pokriti vseh potreb. Za območje vseh petih občin, ki jih pokriva CSD Domžale bi potrebovali še vsaj 50 prostovoljcev. In ravno ti s svojim delom z ranljivimi družinami, s katerimi vzpostavijo pristen stik, prinašajo pozitivne rezultate. Poveča se zaupanje, v družinah se krepijo starševske veščine, na voljo imajo pomoč pri urejanju raznih zadev, pomoč pri jeziku. Otroci, ki imajo pomoč prostovoljcev, pa kažejo napredek tako na učnem, kot v socialnem področju. Njihov učni uspeh se izboljša, prav tako vedenjske in čustvene težave. Zelo pomembno je tudi, da pomoč prostovoljcev z zadovoljstvom sprejemajo tako otroci, kot njihovi starši.

Eden izmed ciljev projekta je bila tudi promocija le-tega v širši javnosti. Projekt so promovirali preko promocijskih letakov ter sodelovanjem na prireditvah, kjer so pripravili zanimive aktivnosti za otroke. Pri izvajanju projekta so dobili nekaj podpore tudi s strani nekaterih podjetij in organizacij. Pri pridobivanju novih prostovoljcev pa so navezovali stike z različnimi organizacijami in društvi, kot so Center za mlade Domžale, Društvo Lipa Domžale, Knjižnica Domžale. V svoje aktivnosti so študenti vključili tudi otroke s projekta, ter za njih pripravili razna druženja in aktivnosti. To pa so jim omogočili tudi s pomočjo donatorjev.

Projekt Učenje za življenje je vsekakor več kot dobrodošla pomoč družinam v stiskah. Pokazal je, da ima pozitivne učinke tako za otroke, kot za starše. Pri tem se krepi tudi njihova samozavest in pripadnost okolju. Da bi projekt tekel uspešno še naprej, bi bila nujno potrebna okrepitev kadrov s prostovoljci in posluh politike na državni in občinski ravni, da se zagotavljajo storitve, ki ranljivim otrokom pomagajo na poti odraščanja, ker potem bo tudi njihova pot v življenje odraslega manj zapletena.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Komentarji uporabnikov
Tagi