Gasilci PGD Vir v službi ljudstva že 100 let

Gasilci PGD Vir v letošnjem letu obeležujejo jubilejnih 100 let delovanja. Zgodba gasilstva na Viru se je pričela na ustanovnem občnem zboru 11. junija 1922, pobudo za ustanovitev pa je dal Franc Majdič leta 1921, ko je zagorelo v njegovi strojnici, kotlarni in žagi. Vsa ta leta brez prestanka vestno in odgovorno opravljajo gasilsko dejavnost, skrbijo za požarno varnost in so vsak trenutek pripravljeni priskočiti na pomoč sočloveku v nesreči. Virski gasilci so že 100 let so nepogrešljiv in pomemben člen kraja, v vseh teh letih pa se je nabralo veliko spominov in stkanih prijateljstev.

100-letnico bogatega delovanja društva, ki je nastalo leta 1922, so virski gasilci obeležili v petek, 3. junija 2022, s slavnostnim Občnim zborom, na katerem so se sprehodili skozi 100 letnico delovanja društva, ob jubileju pa so podelili tudi zahvale za sodelovanje in podpori društvu. Slavnostni občni zbor je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Anton Bergant (predsednik), Metka Lavrič in Alojz Limoni (člana). Virski gasilci bodo jubilej obeležili še z gasilsko parado, ki bo potekala v nedeljo, 19. junija 2022, ob 14. uri na Viru. Ob tej priložnosti so izdali tudi jubilejni zbornik.

Zbrane je v uvodu nagovorila in pozdravila Alenka Paternoster Pirc, predsednica PGD Vir ter se zahvalila vsem, da so se odzvali vabilu in da prisostvujejo na njihovi slovesnosti bo 100-letnici delovanja društva. Poleg domačih gasilcev, predstavnikov okoliških gasilskih društev in gasilskih zvez so se slavnostnega občnega zbora udeležili Tone Pavlič, predsednik GZ Domžale, Matjaž Merkužič, poveljnik GZ Domžale, Janez Breceljnik, častni poveljnik GZ Domžale, Andrej Jarc, direktor CZR Domžale, Peter Gubanc, predstavnik Občine Domžale in Civilne zaščite, Marko Bergant, predstavnik KS Toma Brejca Vir in predstavnik župnije Vir.

Slavnostni občni zbor PGD Vir ob 100-letnici delovanja.

“Letos praznujemo 100-letnico neprekinjenega delovanja PGD Vir. Marsikdo se sprašuje, zakaj postati in biti gasilec. Odgovor je preprost. Gasilci smo popolnoma običajni ljudje, ki nas žene želja pomagati. Z eno željo, pomagati. Naše vodilo je humanost in humanitarnost in vedno smo pripravljeni pomagati sočloveku v stisku. Smo ljudje različnih poklicev, idej in razmišljanj. Vse pa druži priskočiti na pomoč, ko je potrebno,” je v uvodu svojega slavnostnega govora povedala Alenka Paternoster Pirc, predsednica PGD Vir.

Zbrane je nagovorila predsednica PGD Vir Alenka Paternoster Pirc.

V letošnjem letu mineva 100 let od ustanovitve gasilskega društva na Viru. To društvo je po njenih besedah globoko zaznamovalo vse njihovo življenje: “Kar nekaj generacij je prispevalo svoj delež, da lahko mi danes s spoštovanjem in ponosom govorimo o društvo, ki v vseh 100 letih ni samo ohranilo vitalnosti ampak je svoj vpliv in odgovornost še povečalo. Ta obletnica je dokaz, da ima gasilstvo pri nas globoke korenine in trdne temeljne. V desetletjih so generacije gasilcev dodajale kamenčke v mozaik gasilske dejavnosti, na katere smo lahko ponosni. V vseh teh letih smo se soočili z različnimi izzivi, delovanje društva pa ni nikoli zamrlo. Biti gasilec v današnjem času pomeni tudi veliko odgovornost. Predvsem pomeni velika obveza na operativnem področju, ki ga zaznamujejo odrekanja in izpostavljanja lastnega življenja za reševanje drugih. Da lahko to častno delo opravljamo čim bolj strokovno, varno in uspešno, se v društvu vedno izobražujemo. Hkrati pa to znanje nadgrajujemo z vajami. Naše društvo kot enota druge kategorije, se spopada z izzivi kot so vremenske ujme in požari in druge nesreče. Zavedamo se, da so le dobra opremljenost, visoka strokovna in fizična pripravljenost ter pozitivna naravnanost ključ do uspešnih operativnih izvajanj nalog.”

Virski gasilci imajo v svojih vrstah tudi glasbenike, ki so slavnostnem občnem zboru poskrbeli za glasbeni vložek.

V nadaljevanju je slavnostna govornica še povedala, da so s svojim delom na različnih področjih trdno vpeti v kraj. Največ energije in dela pa usmerjajo v delo z mladino, saj se zavedajo, da prihodnost njihove generacije organizacije sloni na mladih. Oni so namreč tisti, ki bodo skrbeli za nadaljnji razvoj gasilstva na Viru.

“Obletnice niso le priložnost za vrednotenje preteklih dosežkov, ampak so hkrati prelomnice za postavljanje novih nove načrte za prihodnost. Naj tradicija naše organizacije ne zbledi. To bo najlepša zahvala tistim, ki so postavili temeljne, ki jih imamo danes,” je še poudarila Alenka Paternoster Pirc in se ob tej priložnosti zahvalila Gasilski zvezi Domžale, CZR Domžale, Občni Domžale, KS Vir ter krajanom Vira za finančno, materialno in strokovno podporo ter vsem članom in članicam društva, ki s svojo prisotnostjo in požrtvovalnim delom na kakršnikoli način pomagajo: “Brez vas danes namreč ne bi s ponosom praznovali jubileja. Še na mnoga leta.”

V imenu Gasilske zveze Domžale je jubilantom čestital podpredsednik Tone Pavlič.

V nadaljevanju programa je zbranim kroniko društva predstavila Metka Lavrič (kroniko društva si preberete spodaj), nato pa so sledili pozdravni nagovori gostov, glasbeni nastop virskih gasilcev ter za zaključek še podelitev zahval, ki sta jih podelila predsednica društva Alenka Paternoster Pirc in poveljnik društva Boštjan Merela. Ob tej priložnosti se gasilcem PGD Vir v imenu našega uredništva zahvaljujem za prejeto zahvalo in jim obenem čestitam ob njihovem jubileju ter jim želim že naprej uspešno delo!

Delovanje PGD Vir skozi zgodovino 1922-2022

Prva pobuda za nastanek organiziranega gasilstva na Viru sega v drugo polovico 19. stoletja. Vir je leta 1863 prizadel katastrofalni požar, ki je uničil skoraj vso vas. Ta in še drugi požari v okolici so dali povod tedanjemu županu podreške občine in poštarju na Viru Vinku Janušu, da je začel razmišljati o ustanovitvi gasilskega društva na Viru, ki pa se je premaknila v 20. stoletje.

Kroniko društva je predstavila Metka Lavrič.

Leta 1921 je zagorelo v strojnici, kotlarni in na žagi Franca Majdiča na Viru. Katastrofalni požar je bil osnova za pobudo Franca Majdiča, da se na Viru ustanovi Gasilsko društvo Vir.

Prvi sestanek je bil pod Majdičevo lipo, kjer so se dogovorili za ustanovni občni zbor, ki je bil 11. junija 1922. Takoj so se oskrbeli s prevozno ročno brizgalno in gasilskim orodjem. Brizgalno in orodje so blagoslovili na ustanovni slovesnosti 20. avgusta 1922 na dvorišču Krmpotičeve kartonažne tovarne na Viru.

Hitro so stekle priprave za gradnjo gasilskega doma, ki je bil predan svojemu namenu 10. maja 1925. Zemljišče za novi dom je podaril takratni veliki dobrotnik virskih gasilcev Franc Majdič. Zaradi vse večjih zahtev po porabi gasilne vode so se odločili kupiti motorno brizgalno pri Strojnih tovarnah in livarnah v Ljubljani. Brizgalno so blagoslovili in predali svojemu namenu 24. julija 1932, ko je društvo praznovalo deset let uspešnega delovanja.
V tem letu so virski gasilci vključili v svoje vrste tudi trinajst deklet. Na osnovi kraljevega zakona se je v letu 1933 društvo preimenovalo v Prostovoljno gasilsko društvo Vir.

Ob praznovanju 15. letnice delovanja društva so 11. julija 1937 razvili gasilski prapor ter izročili svojemu namenu nov vprežni voz in prevozni vitel za cevi.

Živahno je bilo tudi prosvetno in kulturno življenje v društvu. Uprizorili so precej dramskih del, imeli pa so tudi ženski tamburaški zbor. Med drugo svetovno vojno (1941 do 1945) so imeli virski gasilci redne vaje, dejavnost društva pa je počasi usihala proti koncu vojne. Številni člani so se borili proti okupatorju.

Razvoj industrije na Viru in v okolici je narekoval potrebo po nakupu gasilskega avtomobila. Po zaslugi Hermana Breznika, ki je od Gasilske zveze Slovenije uspel pridobiti znatna sredstva, so virski gasilci leta 1951 kupili tovornjak Opel Blitz. Z veliko finančno podporo Vate Vir in Papirnice Količevo je društvo v karoserijski delavnici na Viru tovornjak predelalo v tipiziran gasilski avto in ga predalo svojemu namenu 11. julija 1954.

Leta 1961 je društvo kupilo novo motorno brizgalno Sora v takratni vrednosti milijon dinarjev. Društvo je moralo zbrati polovico vsote, ostalo pa je prispevala Občinska gasilska zveza Domžale. Staro brizgalno ILO je društvo predalo gasilcem na Vrhpolju pri Moravčah.

Konec šestdesetih let so imeli vedno večje težave z voznostjo Opel Blitza. Ob veliki podpori krajanov, Občinske gasilske zveze Domžale in podjetij iz okolice je društvo v letu 1971 kupilo nov kombi IMV 1600 s tremi osmi in motorno brizgalno Rosenbauer 8/8. Nov orodni avto in motorno brizgalno so gasilci slovesno predali svojemu namenu 16. julija 1972 ob 50. letnici delovanja društva.

V sedemdesetih je stari gasilski dom postajal pretesen za hrambo sodobnejše opreme in redno dejavnost društva. Sredi sedemdesetih let je društvo pričelo z aktivnostmi za gradnjo novega gasilskega doma. Krajevna skupnost Toma Brejca Vir je leta 1977 društvu podarila zemljišče na južni strani kulturnega doma na Viru. Zaradi pomanjkanja sredstev za gradnjo novega doma je društvo v letu 1980 stari dom prodalo, ob koncu tega leta pa je preselilo vso opremo v napol izdelane garaže novega doma. S skromnimi sredstvi so gasilci uspeli opremiti garaži in orodjarno in jih slovesno predali svojemu namenu na prireditvi ob 60. letnici obstoja društva 17. in 18. julija 1982. Na slovesnosti so od Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom Domžale prevzeli novo gasilsko avtocisterno TAM 130 T10. V uporabo so predali tudi pionirsko motorno brizgalno TOMOS s kapaciteto 300 litrov vode na minuto.

Do julija 1982 so gasilci pri gasilskem domu opravili več kot 7000 ur prostovoljnega dela. V tem času je rast industrije in obrti na Viru narekovala potrebo po nakupu kombiniranega gasilskega vozila. Zahtevam časa je velikodušno prisluhnila Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom Domžale in virskim gasilcem dodelila zmogljivo kombinirano vozilo TAM 170 T14. Slovesna predaja vozila je bila 15. julija 1984, gasilsko cisterno pa so virski gasilci predali gasilcem iz Blagovice.

V juniju 1991 je izbruhnila vojna za osamosvojitev Slovenije iz razpadajoče Jugoslavije. Virski gasilci so pomagali mladi državi z logistično podporo, za cestne barikade pa so dali na razpolago kombinirano vozilo.
V letu 1994 je prešlo družbeno imetje PGD Vir v pravno last društva. Naslednje leto so uredili prostore nad garažo in jih s 1. januarjem 1996 dali v najem Republiki Sloveniji za njene potrebe. Najemnina prostorov predstavlja pomemben vir dohodkov društva za nemoteno delovanje.

V tem obdobju je zob časa že dodobra načel orodno vozilo IMV 1600, društvo je pričelo zbirati denar za novo vozilo. V letu 1996 kupilo Peugeot Boxer 320 M/DT. Polovico vsote za nakup vozila je prispevala Gasilska zveza Domžale, polovico društvo. V tem letu je društvo prejelo prvi pozivnik Swissphone DE 506, ki je naznanil pohod sodobne komunikacijske opreme v gasilstvo.

V letu 1997 je društvo kupilo prikolico in jo opremilo z motorno brizgalno Rosenbauer in pripadajočo opremo. V tem leto je društvo pričelo z dolgoročnim načrtnim izobraževanjem svojih članov, ki traja še danes.
Leta 2002 je društvo slovesno proslavilo 80. letnico svojega obstoja. Obnovljeno avtocisterno TAM 130 T10 je društvo predalo svojemu namenu na slavnostni prireditvi.

Dne 26. 9. 2003 je bil sprejet sklep, da PGD ustanovi enoto bolničarjev v okviru osrednje enote za prvo pomoč CZ Občine Domžale. Enota se redno izobražuje in dopolnjuje z novimi člani. V društvu imajo trenutno šest usposobljenih članov in tri, ki se redno udeležujejo vaj z željo, da bodo v najkrajšem možnem času tudi opravili tečaj za bolničarja. Skozi leta usposabljanja so pridobili opremo, (zaščitna prema za vsakega člana, zajemalna in koritasta nosila, AED, kisik z pripadajočo opremo ki je nujno potrebno uspešno delovanje enote PP.
V juniju 2010 je PGD Vir pridobilo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1 tipa Renault Master. Stari kombi Peugeot Boxer ni ustrezal več predpisu o največji starosti kakor tudi opremljenosti vozila za prevoz mladine. Nakup vozila sta v veliki meri podprli Občina Domžale in Krajevna skupnost Toma Brejca Vir, del sredstev pa so pridobili tudi od Ministrstva za obrambo in donacij krajanov. 26. novembra 2011 je bilo vozilo slovesno predano in blagoslovljeno.

V mesecu septembru 2011 je bila nabavljena motorna brizgalna Rosenbauer Fox III pri zastopniku avstrijskega proizvajalca podjetju MiStar v Ljubljani. Brizgalno so slovesno predali namenu v letu 2012, ko je društvo praznovalo 90. letnico obstoja.

Leta 2013 planirana zamenjava sicer obnovljenega pa vendarle 30 let starega kombiniranega vozila TAM 170-T14 je bila uspešno izpeljana. Kupili so novo vozilo GVC MAN 16/25. Nabava vozila je bila sprejeta v srednjeročni plan nabave gasilskih vozil GZ Domžale. Z lastnimi sredstvi in pomočjo sofinanciranja Občine Domžale so še isto leto predali vozilo v uporabo, ki jim še sedaj uspešno služi. Staro vozilo so za simbolično ceno prodali PGD Velika dolina na Dolenjskem.

Društvo vsako leto redno servisira in obnavlja vso potrebno operativno opremo, zaščitno opremo in vozni park. Opravlja vsa potrebna vzdrževalna dela. Kot dobri gospodarji so v preteklih 10 letih obnovili električne inštalacije in varnostni sistem. V izogib izgubi toplotne energije, so v letu 2019 zamenjali vsa okna in vrata na objektu. Na zunanjem delu objekta omogočili dostop krajanom do AED-ja. Sredstva za obnovo so pridobili z zbiranji prostovoljnih prispevkov ob organizaciji dveh koncertov za krajane Vira in okolice. Odzivi so bili zelo pozitivni.

Člani se redno izobražujejo na internih izobraževanj operative v PGD Vir, izobraževanje za pripravnika in gasilca v organizaciji GZ Domžale, ter vsakoletnih razpisih za izobraževanje v okviru URSZR in izobraževalnih centrov IG in Sežana. Posamezni dogodki so zabeleženi za vsako izobraževanje v tekočem letu v aplikaciji VULKAN. Desetine članov in članic se vsako leto tudi udeležijo gasilsko športnih tekmovanj organiziranih na nivoju gasilske zveze.

Veliko časa posvečajo tudi razvoju njihovega podmladka Mladinske ekipe pionirjev, mladincev in pripravnikov pridno nabirajo teoretična in praktična znanja skozi vse leto. Redno vsako leto se udeležijo vseh tekmovanj v orientaciji, kvizu in gasilsko športnih panogah, ter dosegajo izvrstne uspehe. V sodelovanju z MK GZ Domžale pa se že vrsto let odvija gasilski kviz v prostorih njihovega doma. Vključujejo se tudi v vse akcije ki se izvajajo v okviru GZ Domžale, kot je bila pomoč v Kočevju 2018, Pomoč z zbiranjem opreme za kolege iz Hrvaške ob potresu ter humanitarne akcije, zbiranju pomoči za socialno šibkejše ob koncu leta. Sodelujejo pri vsakoletnem popisu hidrantov v občini Domžale. Prav tako so s člani enote PP v obdobju Covid 19 že od samega začetka bili na na voljo za pomoč ZD Domžale.

V nadaljevanju predstavljamo še nekaj večjih intervencij na njihovem področju skozi leta, redno pa se odzivajo na vse pozive znotraj POS Vir-Dob in na teritoriju ki ga pokriva GZ Domžale.

 • Požar v MM Količevo – jul. 2006
 • Obsežne poplave Podrečje pod cesto – september 2010
 • Požar Helios nov. 2012
 • Neurje odkrivanje streh – Jul 2013
 • Avtodom v delavnici Veit – Junij 2014
 • Iskalna akcija Dec. 2016
 • Neurje odkrite strehe – Junij 2017
 • Vdori vode v objekte – Sep. 2018
 • Požar MM Količevo – sep. 2019 (3 x požar, papir, transformator in delovni stroj)
 • Neurje s točo – avg. 2020 (veliko neurje Domžale)
 • Zalite kleti – maj 2021
 • Požar na gospodarskem poslopju Količevo 2022

V društvu je vključenih 264 članov. Kot društvo II. kategorije zagotavljajo 34 operativnih članov, 4 rezervne člane, 20 veteranov, 64 članov podmladka, 113 članov organizacije ter 12 podpornih članov. Člani društva vsako leto opravijo preko 2500 delovnih ur.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Janez Ravnikar; Video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi