Razpis volitev predstavnikov izvajalcev LPŠ v Svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

Svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale je na svoji 10. redni seji dne, 23. 11. 2022, sprejel sklep o  razpisu volitev predstavnikov izvajalcev letnega progama športa v Svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. 

Rok za oddajo predlogov za kandidate je do torka, 20. decembra 2022.

Svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale je sprejel sklep, da imajo volilno pravico le zakoniti zastopniki društev, ki so registrirana za športno in rekreativno dejavnost na območju občine Domžale, v registru pri upravni enoti Domžale, na dan razpisa volitev ter izvajalci letnega programa športa v občini Domžale.

Razpis in obrazci v prilogi.

Razpis volitev izvajalcev LPŠ

Obrazec – kandidat

⇒  Soglasje kandidata

Zavod za šport in rekreacijo Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi