Odgovor na zapis podpisanih svetnic in svetnikov z naslovom “Odziv občinskih svetnikov na članek »Bomo v Domžalah zaradi neodgovorne politike nekaterih svetnikov ostali brez novega zdravstvenega doma«”

Na zapis podpisanih svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Domžale, ki je objavljen 21. junija 2023 v novici z naslovom “Odziv občinskih svetnikov na članek »Bomo v Domžalah zaradi neodgovorne politike nekaterih svetnikov ostali brez novega zdravstvenega doma«”, na Občini Domžale odgovarjamo:

1. Z dopolnitvijo gradbenega dovoljenja gradnje prizidka Zdravstvenega doma Domžale zaradi močnih podzemnih vod je bil celoten projekt na novo ovrednoten – samo za zavarovanje gradbene jame za gradnjo podzemne garaže bi bilo treba dodatno zagotoviti več kot 2 milijona evrov (marec 2023).
2. NOVA DEJSTVA so privedla do analize stanja, ki je pokazala, da prizidek ne rešuje prostorske stiske zdravstvenega doma v celoti. Začeli smo s temeljitim pregledom drugih rešitev (marec in april 2023).
3. OSNUTEK dokumenta identifikacije investicije »Rešitev prostorske problematike Zdravstvenega doma Domžale« je pokazal, da je gradnja novega Zdravstvenega doma Domžale na novi lokaciji organizacijsko in finančno najbolj optimalna. (maj 2023)
4. TRANSPARETNA KOMUNIKACIJA se je začela s predstavitvijo osnutka:
a. Županom in županji občin ustanoviteljic (9. 5. 2023).
b. Vodjem svetniških skupin Občinskega sveta Občine Domžale (10. 5. 2023).
c. Predsednikom krajevnih skupnosti (10. 5. 2023).
d. Delovnim telesom Občinskega sveta Občine Domžale (maj 2023).
e. Svetnicam in svetnikom Občinskega sveta Občine Domžale (6. seja, 18. 5. 2023).

5. Na Občinskem svetu Občine Domžale je bil 18. 5. 2023 s 26 glasovi ZA in brez glasu proti sprejet sklep »Občinski svet Občine Domžale potrdi namero Občine Domžale o izgradnji novega Zdravstvenega doma Domžale v Zaborštu in pooblašča županjo mag. Renato Kosec, da nadaljuje s postopki nakupa nepremičnin.«

6. Sledile so aktivnosti za nakup primernega zemljišča in priprava dokumenta identifikacije investicije »Rešitev prostorske problematike Zdravstvenega doma Domžale«, kar je bilo predstavljeno:
a. Županom in županji občin ustanoviteljic (6. 6. 2023).
b. Vodjem svetniških skupin Občinskega sveta Občine Domžale (14. 6. 2023).
c. Delovnim telesom Občinskega sveta Občine Domžale (13. in 15. 6. 2023).
d. Svetnicam in svetnikom Občinskega sveta Občine Domžale (7. seja, 19. 6. 2023).

7. Na Občinskem svetu Občine Domžale, 19. 6. 2023, je bila točka prekinjena, s tem pa ustavljena finančno in organizacijsko najbolj optimalna rešitev, kar je razvidno tudi iz dokumenta identifikacije investicije »Rešitev prostorske problematike Zdravstvenega doma Domžale«. Občinski sveti Občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin so se z dokumentom identifikacije investicije projekta na svojih sejah seznanili oz. ga potrdili.

Na Občini Domžale bomo še naprej spoštovali in zaupali strokovnim javnostim ter sledili potrebam javnih zavodov, ki za naše občanke in občane izvajajo javne storitve. Ne glede na to ali gre za izvajanje programov s področja zdravstva, predšolskega varstva, osnovnih šol ali drugih institucij. Zavedamo se odgovornosti, ki jo prinaša nakup zemljišča in verjamemo, da smo na vse pomisleke svetnic in svetnikov večkrat odgovorili in pojasnili, na sejah delovnih teles in tudi na seji Občinskega sveta Občine Domžale. Ob tem še dodajam, da so funkcionarji dolžni funkcijo opravljati v javnem interesu, ki je na tem mestu jasno izražen – tako strokovno kot finančno.

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale

 

Tagi