Odgovor domžalske županje na novico o prekinitvi koalicijske pogodbe s strani Gibanja Svoboda Domžale

Minuli petek smo na našem portalu objavili sporočilo lokalnega odbora Gibanje Svoboda Domžale o izstopu njihovega lokalnega odbora iz koalicije z Listo Renato Kosec. Na novico se je odzvala županja Občine Domžale mag. Renata Kosec, saj podaja odgovor v zvezi s prekinitvijo koalicijske pogodbe s strani Gibanje Svoboda Domžale. 

Celoten odgovor županje mag. Renate Kosec objavljamo v nadaljevanju.

*************************************

Koalicijska pogodba je politični dogovor. Lista LRK – Lista Renate Kosec in Gibanje Svoboda Domžale sta jo sklenila z namenom učinkovitejšega uresničevanja projektov, pomembnih za razvoj naše občine. Izstop iz koalicije je politična odločitev lokalnega odbora Gibanja Svobode, ki jo pojasnjujejo z razlogi, ki po našem mnenju niso v prid razvojnim projektom občine oziroma občankam in občanom.

Zdravstveni dom Domžale

Podani predlog, da se Občinski svet Občine Domžale namesto o gradnji prizidka obstoječemu zdravstvenemu domu z dodatnimi prostori v centru Domžal (načrtovani v mandatu prejšnjega občinskega sveta) odloča o gradnji povsem nove zgradbe na ustreznejši lokaciji, je povezan s SPOŠTOVANJEM ustave in javnih sredstev. To nedvomno dolgujemo našim občankam in občanom, ki so nam zaupali, da se bomo odločali v javno dobro, za danes in tudi za prihodnja obdobja. Vrednost večmilijonske investicije namreč zahteva tehten premislek o prostorskih potrebah in o posledični širitvi zdravstvenega doma v naslednjih dveh do štirih desetletjih, česar sam prizidek ne bo mogel pokriti – že zdajšnjih potreb ne, niti prihodnjih. Predlog o gradnji novega objekta v Zaborštu smo soglasno podprli županji in župani občin soustanoviteljic Zdravstvenega doma Domžale, občinski svetniki pa so me soglasno pooblastili za nadaljevanje aktivnosti za nakup tega zemljišča. Aktivnosti za realizacijo širitve zdravstvenega doma potekajo vseskozi, ODGOVORNO in TRANSPARENTNO, zadeva pa bo obravnavana na eni od prihodnjih sej občinskega sveta. Ob tem je potrebno imeti v mislih nepričakovano obremenjenost občinskih proračunov zaradi izdatkov za odpravo posledic poplav v občinah soustanoviteljicah in vpliv tega na realizacijo projekta, tudi v primeru izgradnje zgolj prizidka.

Slaba odzivnost Občine Domžale in nekomunikacija po poplavah

Odzivnost Občine Domžale ob poplavah so predstavniki države in pristojnih državnih in lokalnih organov ocenili kot odlično. Ves čas smo bili prisotni na terenu, bili smo v stiku in na srečanjih s krajani ter s predstavniki krajevnih skupnosti. Tudi na medobčinski ravni smo k ureditvi razmer pristopili aktivno v sodelovanju z občinami ob povodju Kamniške Bistrice. Komunikacije je bilo in je veliko. Neodvisno od (ne)sklicevanja sej Občinskega sveta so nemudoma stekle posamezne oblike pomoči in ukrepov s strani pristojnih institucij. Seja občinskega sveta je sklicana konec septembra z namenom, da bodo predlogi za ukrepanje tehtno pripravljeni, temelječi na dejanskih podatkih o škodi, ki se še zbira na terenu.

Obisk ministra za naravne vire in prostor

Na Občini Domžale je bil v preteklem tednu na delovnem obisku minister za naravne vire in prostor s sodelavci. Na Občini smo sprejeli ministra s predstavniki ministrske ekipe, kot nam jih je napovedalo pristojno ministrstvo, in kot je to jasno zapisano tudi na spletni strani ministrstva. Občina Domžale v skladu s svojimi protokoli ne posega v sestavo delegacij, ki nas obiščejo.

Politične igrice me ne zanimajo

ZAUPANJE v sodelovanje koalicijskih partnerjev se gradi na vzajemnem obveščanju prek dogovorjenih

kanalov in ustaljenih procesov. Zadnje (ne)aktivnosti Gibanja Svoboda Domžale na občinskem svetu in odpoved koalicijske pogodbe v medijih pa bolj spominjajo na politične igrice, za katere sem že v prvih pogovorih o koaliciji pojasnila, da me ne zanimajo. Sodelujem lahko z vsemi, ki imajo ISKREN odnos, željo in pripravljenost graditi boljše pogoje za bivanje v naši občini, z vsemi, ki sta jim blizu vrednoti POVEZOVANJE in SODELOVANJE.

Občanke in občani so nam podelili ZAUPANJE, da lahko uresničujemo projekte za boljši danes in še boljši jutri, zato bomo k temu skupaj z vodstveno ekipo Občine Domžale in svetniki Liste Renate Kosec še naprej stremeli ODGOVORNO, s POVEZOVANJEM in SODELOVANJEM.

Za tvorno SODELOVANJE, podajanje predlogov ali opozoril, kaj bi se lahko naredilo drugače, še boljše, so vrata vodstva Občine Domžale vedno in vsakomur odprta.

Županja Občine Domžale

mag. Renata Kosec

 

Tagi