Gibanje Svoboda izstopa iz koalicije z Listo Renate Kosec

Iz lokalnega odbora Gibanja Svoboda Domžale so nam posredovali sporočilo za javnost, v katerem sporočajo, da je bil v njihovem odboru danes soglasno sprejet sklep, o izstopu iz koalicije Gibanja Svobode z Listo Renate Kosec.

Izjavo Gibanja Svoboda Domžale o razlogih za izstop iz koalicije v nadaljevanju objavljamo v celoti.

*******************************

V luči nedavnih (ne)aktivnosti in glede na poskuse sprejemanja nespametnih večmilijonskih odločitev v preteklih tednih s strani županje Renate Kosec in ožjega vodstva Občine Domžale z današnjim dnem nepreklicno izstopamo iz koalicije.

Delovanje Gibanja Svoboda temelji na štirih vrednotah, med katerimi je SPOŠTOVANJE, kar je osnova vsakega zrelega odnosa in skozi katerega dopuščamo raznolike poglede na svet. Naš cilj je, da poskrbimo za vključenost vseh, ki imajo hkrati SVOBODO, našo drugo temeljno vrednoto, ki je osnova vsake demokratične skupnosti in je bila tudi eden od razlogov, zakaj smo kljub predhodnim neustreznim odločitvam vodstva občine še nekaj tednov vztrajali v sodelovanju. Menimo tudi, da je ključno, da vsak posameznik, še posebej na izvoljenih položajih, prevzame ODGOVORNOST za svoja dejanja, da se sooči z nastalimi posledicami in da je občina in posledično županja na čelu le-te odgovorna za sprejeta in nesprejeta dejanja, sploh če so ta samovoljna in brez vključevanja občinskega sveta in drugih organov občine. In še četrta pomembna vrednota je ZAUPANJE in prav slednje je ekipa županje Renate Kosec zlorabila, zato smo po tehtnem premisleku sprejeli odločitev o izstopu iz koalicije.

Zdravstveni dom Domžale

Že v zadnjih tednih smo opozorili na sum netransparentnega delovanja v luči sprejemanja (ne)odločitev glede nakupa zemljišča za Zdravstveni dom Domžale. Opozarjali smo na morebitne nepravilnosti in netočnosti v navedenih podatkih, ki so se po pogovorih s strokovnjaki v preteklih tednih pokazali za utemeljene strahove o neustreznem sprejemanju odločitev. Več o ugotovitvah in pričakovanjih za nadaljnje aktivnosti, vezano na Zdravstveni dom Domžale, ki se morajo zgoditi čimprej, bomo s celotno javnostjo delili v kratkem.

Slaba odzivnost in nekomunikacija po poplavah

Dejstvo, da se po poplavah, ki so se zgodile v avgustu, županja in njena ekipa niso posvetovali z občinskim svetom glede hitrejšega reagiranja in sprejemanja odločitev v dobro vseh občanov in občank in da so prvo sejo občinskega sveta sklicali skoraj dva meseca po poplavah (ta bo šele 28. 9.), potrjuje našo domnevo po neučinkovitem vodenju Občine Domžale. Občine z večjo škodo po naravni nesrečah so stanje že obravnavale na občinskih svetih, svetniki drugod so vključeni v iskanje in izvajanje rešitev in lahko aktivno pomagajo tako z nasveti, kot s hitrejšim odločanjem o izvajanju ukrepov. Vodstvo domžalska občina si tega, glede na postavljene roke, očitno ne želi.

Kot razlog za tako pozen sklic seje, kjer se bodo obravnavale tudi posledice poplav, je pripravljanje dokumentacije za sprejem na občinskem svetu. Žal pa smo večkrat ugotovili, da je dokumentacija, ki so jo v preteklem letu svetniki dobili v obravnavo pogosto neustrezno pripravljena, zato imamo upravičeno skrb, da bi se vse skupaj lahko postopkovno zamaknilo še globlje v jesen, kar predstavlja novo negotovost za ljudi, ki čakajo na ukrepanje.

Izključevanje voljenih predstavnikov ljudstva

Da naše sodelovanje kljub podpisanemu koalicijskemu sporazumu o sodelovanju žal obstaja samo na papirju, pa nam je vodstvo občine potrdilo ob obisku ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana v Domžalah. Županja Renata Kosec je s svojo ekipo namreč od ministra izrecno zahtevala, da se del ministrske ekipe, ki so jo zastopali poslanka Državnega zbora RS iz Domžal, predsednik Lokalnega odbora GS Domžale ter podpredsednica in hkrati občinska svetnica Občine Domžale, srečanje ne sme udeležiti. Cilj sestanka bi moral biti poiskati skupne takojšnje ukrepe za zagotavljanje nadaljnje sanacije po poplavah in varnost vseh občanov tudi v prihodnje, a si je županja tudi v luči poplav in nedavne težke situacije kot prioriteto postavlja politično obračunavanje. V Gibanju Svoboda v vse procese vključujemo ljudi z različnih nivojev, saj se zavedamo resnosti situacije, v kateri smo, zato so nam tovrstne aktivnosti nerazumljive.

Menimo, da takšne zahteve postavljajo delovanje občine v netransparentno luč, pri čemer si ne želimo sodelovati. Naš cilj je, da so zadeve, vezane na občane in občanke, obravnavane transparentno in brez izključevanja posameznih predstavnikov ljudstva.

Naše vrednote nam ne dovoljujejo in nismo pripravljeni sodelovati z ljudmi, ki tudi sicer na različnih nivojih diskreditirajo in izločajo naše izvoljene predstavnike, ki so zavezani svojemu delu in spoštujejo dogovore, saj je to izraz izrednega nespoštovanja tako do posameznikov kot tudi do volivcev, občanov in občank.

Občani in občanke si zaslužijo transparentno vodstvo občine, ki bo v prvi vrsti delalo v njihovem interesu. In zaslužijo si informacije in ukrepe, ki bodo sprejeti premišljeno, a hkrati tudi dovolj hitro, da je vsaj ohranjena, če ne izboljšana kakovost njihovega življenja. V Lokalnem odboru Gibanje Svoboda Domžale smo se tudi v času po poplavah borili na vseh nivojih države, da bi naši občani in občanke dobili prepotrebno pomoč, kot je takojšnja postavitev začasnega mostu pri Lidlu čez Kamniško Bistrico, sanacija območja v Biščah in podobno. Še posebej se je za to angažirala naša poslanka v Državnem zboru RS iz Domžal.

Tudi naprej se bomo trudili in izpostavljali nepravilnosti ter hkrati pomagali po najboljših močeh tako na nivoju države kot lokalne skupnosti, da bodo naši občani dobili najboljšo možno obravnavo.

Lokalni odbor Gibanje Svoboda Domžale

Svetniki Gibanja Svoboda Občinskega sveta Občine Domžale

 

Tagi