Predvideno sindicirano posojilo zmanjšuje tveganja Heliosa

Na včerajšnji seji nadzornega sveta Helios Domžale, d. d., so se nadzorniki seznanili s Heliosovimi aktivnostmi za pridobitev novega sindiciranega posojila v višini 132 milijonov evrov, ki se bo uporabilo za refinanciranje in poslovanje Skupine Helios. Refinanciranje je za Helios ugodnejše in nujno potrebno zaradi obstoječih, pretežno kratkoročnih dolgov in zaradi oblikovanja varnostne zaloge, so sporočili iz uprave Heliosa.

Nadzorni svet se je seznanil s sindiciranim posojilom bančnega konzorcija, ki bo znašalo 132 milijonov evrov, bo za Skupino Helios ugodno v številnih pogledih. Načrtovano je z dolgoročno (šestletno) strukturo, pri kateri se glavnina posojila odplača v zadnjem letu. Obresti pri novem posojilu so ugodnejše v primerjavi z obstoječim posojilom z isto ročnostjo, ki ga je Helios najel leta 2013 ter hkrati tudi ugodnejše, kot znaša trenutna tehtana obrestna mera za obstoječi portfelj posojil Skupine Helios.

Znesek 132 milijonov evrov se bo uporabil izključno za refinanciranje in za poslovanje Skupine Helios ter ni v nikakršni povezavi s financiranjem prevzema Heliosa, poudarjajo v upravi Heliosa. Dolgoročno posojilo bo namreč omogočilo refinanciranje različnih posojil v vrednosti 132 milijonov evrov; pri tem Heliosova posojila znašajo 102 milijona evrov, razlika v višini 30 milijonov evrov pa se bo uporabila za financiranje gibljivih sredstev v sezonskih mesecih in za varnostno zalogo. Slednja je nujna, saj Helios posluje v negotovih razmerah, sooča se s slabim poslovnim okoljem na vseh svojih ključnih trgih in z depreciacijo valut. Premoženje Heliosa je bilo kot garancija že uporabljeno za dosedanja posojila, za pridobitev novega posojila pa bo premoženje potrebno ponovno zastaviti, saj je takšno zavarovanje eden izmed običajnih pogojev najema posojil.

Skupina Helios ima trenutno najetih več posojil, ki so večinoma kratkoročna, zato je refinanciranje nujno, ne glede na načrtovane spremembe v lastništvu. Zagotovitev primerne in vzdržne strukture finančnih virov je v negotovih časih primarni cilj kateregakoli podjetja. Tudi Helios bo z refinanciranjem racionaliziral svoj obstoječi portfelj kreditov ter ga oblikoval na način, ki bo zmanjšal finančno tveganje. Ta korak bo družbi omogočil, da se osredotoči na poslovanje.

Po prestrukturiranju obstoječega dolga bo struktura virov sredstev Skupine Helios bolj zdrava in trdna ter bo tako omogočala nadaljnji razvoj in nemoteno poslovanje Skupine v naslednjih letih. Posojilo bančnega konzorcija bo sklenjeno pod odložnimi pogoji.

Uprava družbe Helios ob tem pojasnjuje: »Uprava Heliosa želi zagotoviti, da Helios ostane stabilna družba, zato mora svoje napore vložiti tudi v zmanjševanje izpostavljenosti tveganim razmeram. Vse slabša situacija na Heliosovih ključnih trgih, bi lahko negativno vplivala na poslovne rezultate in likvidnost Heliosa. Le z zagotovitvijo dovolj velike varnostne zaloge lahko družbo Helios pripravimo na ta tveganja in zagotovimo nadaljnji razvoj naše znamke, tradicije in potenciala. Uprava mora tudi poskrbeti, da bo Helios lahko odplačal kratkoročna posojila, ki bodo v največji meri zapadla v naslednjih nekaj mesecih. Zaradi tega bi bilo refinanciranje nujno potrebno, ne glede na to, ali se družba proda ali ne.«

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Arhiv Domžalca
Tagi