Pobuda za raziskavo, odkop in uničenje sodov z nevarnimi snovmi

Iz leta v leto se kopičijo izjave prič in materialni dokazi, da je podjetje Termit v preteklih 20 letih na območju deponije Drtija množično zakopaval sode, napolnjene z izjemno nevarnimi fenoli in drugimi za človeka strupenimi snovmi. Te sode tvori 2 do 3 milimetre debela pločevina. Zakopani so na območju, ki je bogato z vodnimi viri, površinskimi toki in podtalnico. Površinske vode se iz Drtijščice izlivajo v porečje Kamniške Bistrice in Save. Blizu se nahaja tudi Ples, glavni vodni vir za večji del Moravške doline.

V takšnih naravnih pogojih se odvija zelo hitra korozija kovine. Ko bo kovinski sod razpadel, se bodo fenoli in druge nevarne snovi izlivale v okolico in podtalnico, čemur bo sledila okoljska katastrofa večjih razsežnosti, ki ne bo omejena le na območje Moravške doline. Ker smo z ustavo in zakoni odgovorni za čisto in zdravo okolje, tega poteka ne moremo in ne smemo dopustiti.

Zato Ministrstvu za okolje in prostor ter Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) predlagamo, da izvedeta raziskavo z uporabo detektorja kovin in drugimi tehničnimi pripomočki. K raziskavi je nujno pritegniti tudi vodstvo podjetja Termit, ki ima vednost in podatke o lokacijah zakopavanja nevarnih sodov. Ko bodo območja s sodi natančno določena, je potrebno te sode izkopati, poskrbeti za njihov odvoz in nadzorovano uničenje.

Pobudo dajemo v dobri veri, da s skupnimi močmi preprečimo ekološki pogrom, v znamenju katerega živijo prebivalci Moravške doline. Če raziskave, odkopa, odvoza in uničenja najbolj nevarnih strupenih snovi ne opravimo v razumnem roku, se izpostavljamo visokemu tveganju in verjetni okoljski katastrofi širših razsežnosti. Zato vse navedene deležnike vljudno vabimo, da stopimo skupaj in v imenu naših otrok preprečimo pretečo nevarnost.

Občinski svet Občine Moravče                                                       dr. Milan Balažic, župan Občine Moravče

 

Tagi