Odlaganje odpadkov vsepovprek postalo hobi neodgovornih posameznikov!

Več kot očitno je, da je nenadzorovano odlaganje odpadkov vseh vrst v naravo in na nekatere lokacije po naseljih, ki še zdaleč niso namenjene odlaganje odpadkov, v zadnjem času postal hobi nekaterih neodgovornih posameznikov, ki se dobesedno požvižgajo na zakone in predpise, obenem pa jim je skrb za naravo zadnja španska vas.

Pred dnevi smo na našem portalu pisali o črnem odlagališču v Preserjah pri Radomljah, kamor so nekateri posamezniki navozili neverjetno količino vseh vrst odpadkov. V nekaj dneh naj bi se na zelenici, kjer je nekdaj stal ekološki otok, nabralo kar okrog 120 kubičnih metrov odpadkov. Ker takšno ravnanje, sploh pa kopičenje odpadkov sredi Preserij, nikakor ni sprejemljivo, so krajani skupaj s Krajevno skupnostjo Preserje in s podporo Občine Domžale po odvozu odpadkov, uredili zelenico ter jo tudi zagradili in s tem preprečili, da se te stvari ne bi več ponavljale. Na žalost se te stvari ponavljajo, saj se je ta vikend dobrih 100 metrov južneje, na Igriški ulici, pojavilo novo črno odlagališče.

Po ureditvi zelenega otoka v Preserjah, so se odpadki pričeli kopičiti 100 metrov južneje.

Z nenadzorovanim odlaganjem odpadkov pa se ne srečujejo samo v Preserjah. Podobna zgodba je na ekološkem otoku v Študi, kjer se je v preteklih dneh nabrala neverjetno velika količina vseh vrst odpadkov, ki so jih tja pripeljali neodgovorni posamezniki. O tem so nas v zadnjih dneh večkrat obvestili tamkajšnji bližnji stanovalci, ki jih poleg pogleda na velik kup odpadkov, moti tudi smrad in nočni mir, saj naj bi po njihovem pripovedovanju tja odpadke dovažali predvsem ponoči. Med njimi naj bi bili tudi tuji državljani, kot opažajo po registrskih tablicah vozil (drž. Romunije, Bolgarije). Po verjetnosti gre za organizirane posameznike, ki se v času odvozov kosovnih odpadkov na veliko s kombiji in avtomobili vozijo po naših ulicah v lovu za odpadki, ki bi jim prinesli kakšen evro. Velikokrat nam kup kosovnih odpadkov razmečejo, ko izpod njega vlečejo raznorazne odpadke, razdirajo televizorje, belo tehniko… Zadnja leta lahko opazite, da zbiranje odpadkov ni več samo v domeni domačih zbirateljev, kot smo bili vajeni do sedaj, ampak jim pri tem konkurenco delajo tudi državljani drugih držav.

Ker letošnjo jesensko akcijo kosovnih odpadkov v občini Domžale zaznamuje ekstremna količina odpadkov, ti zbiratelji odpadke, ki jih naberejo pred gospodinjstvi, nekje premečejo, pregledajo in vzamejo iz njih odpadke, ki jim prinašajo prihodek. Ostalo pa nato pripeljejo v Študo, po vsej verjetnosti pa še kam. S strani nekaterih krajanov Štude smo bili seznanjeni, da so nekatere, ki so tja pripeljali odpadke, že opozorili, da se to ne dela, njihovi odzivi pa so krajane prestrašili, zato se ne želijo preveč izpostavljati.

Ekološki otok v Študi je postal magnet za nenadzorovano odlaganje odpadkov vseh vrst.

O nenadzorovanem odlaganju odpadkov smo povprašali na Policijsko upravo Ljubljana, kjer so nam povedali, da so domžalski policisti seznanjeni s problematiko odvozov kosovnih komunalnih odpadkov, ki jo rešuje občina. Tudi sicer je za ta del pristojen inšpektorat Občine Domžale in inšpektorat ministrstva za okolje in prostor. Policija do sedaj v povezavi s tem ni zaznala sumov kaznivega dejanja onesnaženja in obremenjevanja okolja ali onesnaženja pitne vode iz njihove pristojnosti. Bodo pa zadevo spremljali in v primeru sumov kaznivih dejanj ustrezno ukrepali. Na Prodniku so nam povedali, da je občinski inšpektorat z nenadzorovanim odlaganjem odpadkov v Študi seznanjen, opravili pa so tudi že več nadzorov na samem kraju. Lokacijo bodo pristojne službe očistile in odpeljale odpadke na lokacijo, ki je namenjena zbiranju in ravnanju z odpadki.

Žalostno, toda resnično.

Vprašanje, ki se poraja ob tem je tudi ta, če se bodo po tem, ko bodo očistili lokacijo, odpadki še kopičili tam. Primer iz Preserij, kjer se je samo nekaj dni po ureditvi zelenega otoka, sto metrov južneje pojavila nova črna lokacije, je zaskrbljujoč. V Študo odpadkov ne dovažajo smo zbiratelji odpadkov, ki so v našem okolišu bolj ali manj aktivni v času odvoza kosovnih odpadkov. Tja odpadke v veliki meri dovažajo in odlagajo nekateri naši občani, saj je ta ekološki otok, ki se nahaja pred nadvozom avtoceste v smeri proti Ihanu, že dlje časa magnet za odpadke vseh vrst, ki se kopičijo tam. Žalostno pri vsem tem je, da imamo v našem okolju dovolj možnosti za to, da lahko vsak izmed nas pravilno poskrbi za svoje odpadke. Ena izmed možnosti je Center za ravnanje za odpadki Dob, kjer je prevzem ločeno zbranih odpadkov (embalaže, papirja, stekla, kosovnih in nevarnih odpadkov, tekstila, odpadne električne in elektronske opreme) za gospodinjske uporabnike javne službe ravnanja z odpadki brezplačen. Samo prevzem mešanih komunalnih odpadkov in gradbenih odpadkov ter odpadkov iz azbesta se obračuna po veljavnem ceniku, saj ti odpadki ne spadajo v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe. Argument, da je lokacija v Študi veliko bližje kot Center za ravnanje z odpadki Dob, s katerim po naših informacijah nekateri kršitelji opravičujejo svoje ravnanje, ni na mestu.

V uvodu prispevka smo omenili, da je nenadzorovano odlaganje odpadkov postal hobi nekaterih posameznikov. Edina rešitev, da bi prekinili s takšnim hobijem pa je kazen, ki mora biti takšna, da bo kršitelje močno zabolela denarnica. Takrat ne bo več problem narediti nekaj kilometrov več in odpadke pripeljati na Center za ravnanje z odpadki Dob. Čisto preprosto. Človek se strezni takrat, ko ga zaboli na tistem mestu, kjer je najbolj občutljiv. Najbolj občutljiva pa je zagotovo denarnica, če je prazna.

Še nekaj velja opomniti. Družbeno odgovorni posamezniki, ki kršitelje opazijo pri tem početju, naj to prijavijo Inšpektoratu Občine Domžale ali policiji.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: bralci

 

Tagi