Črno odlagališče kar sredi Preserij pri Radomljah

S strani našega bralca smo bili seznanjeni, da so občani v zadnjih dneh na mestu nekdanjega ekološkega otoka ob Pelechovi cesti v Preserjah pri Radomljah pripeljali in odložili neverjetno velike količine vseh vrst odpadkov, med drugim tudi odpadke, ki sploh ne spadajo med kosovne odpadke (gume, salonitke …). Po besedah bralca, je razlog za takšno ravnanje nekaterih občanov v tem, da mislijo da kosovni odvoz še kar traja in traja, kljub temu, da je na tistem območju potekal štirinajst dni nazaj. Manjša količina odpadkov, ki jih je nekdo odložil tam, je druge spodbudila, da tja pripeljejo še svoje odpadke. Kup je rasel in rasel, tako da že spominja na pravo črno odlagališče. Podobna zgodba na tej lokaciji, kjer je nekdaj stal ekološki otok, se je dogajala že v preteklosti, saj so se tam pogosto kopičili raznovrstni odpadki, ki tja nikakor niso sodili.

Letošnjo akcijo kosovnih odpadkov v občini Domžale zaznamuje ekstremna količina odpadkov

V zvezi s problematiko nepravilnega odlaganja odpadkov smo se obrnili na Javno komunalno podjetje Prodnik, kjer so nam povedali, da letošnjo akcijo kosovnih odpadkov v občini Domžale zaznamuje ekstremna količina odpadkov. Kljub temu, da delavci Javnega komunalnega podjetja Prodnik delajo s polno paro in so na terenu vse razpoložljive ekipe, jim ne uspe sproti odvažati vseh odpadkov, ki jih občani pripravijo na odvoz. Glavna težava pa ni le količina odpadkov, ampak način odlaganja in vrsta odpadkov. V tokratni akciji je namreč neverjetno veliko odpadkov, ki sploh ne spadajo med kosovne odpadke, poleg tega pa jih posamezniki odlagajo na mesta, kamor jih ne bi smeli. Sredi Preserij pri Radomljah je nastalo pravo črno odlagališče – na mestu, s katerega je bil ravno zaradi neprestanega nepravilnega odlaganja odpadkov odstranjen ekološki otok.

Kosovne odpadke se pravilno prepušča na istem mestu kot zabojnike za redni odvoz

Na Prodniku so povedali, da kosovnih odpadkov ni dovoljeno prepuščati kjerkoli, ampak jih morajo uporabniki prepustiti na mestu, kjer običajno prepuščajo zabojnike za odpadke ob rednem odvozu: “Navodilo, kje prepustiti kosovne odpadke, je vedno navedeno tudi na obvestilu, ki ga vsi uporabniki prejmejo v poštne nabiralnike. Z odlaganjem odpadkov drugje prihaja do nastanka črnih odlagališč, kot se je to na primer zgodilo v Preserjah pri Radomljah. Takšno ravnanje ni niti dovoljeno niti dopustno in zahteva ukrepanje Inšpektorata Občine Domžale. Žal proti povzročiteljem ni možno ukrepati, če o njih ni nobene informacije, zato vse, ki kršitelje opazijo pri delu, prosimo, da o tem posredujejo informacije občinskemu inšpektoratu ali na podjetje Prodnik.”

Gume, barve, gradbeni odpadki in strešna kritina ne spadajo med kosovne odpadke

“Žal hkrati ugotavljamo tudi, da mnogo posameznikov v organizirani akciji odvoza kosovnih odpadkov prepušča tudi odpadke, ki ne spadajo med kosovne odpadke (predvsem gradbene odpadke (strešno kritino, ploščice …), nevarne odpadke (ostanke barv …), gume in mešane komunalne odpadke), kar dodatno ovira odvoz odpadkov,” poudarjajo na Prodniku. Zato prosijo uporabnike, da upoštevajo pravila, ki so navedena na obvestilu, ki ga prejmejo v svoje nabiralnike pred odvozom.

Prevzem ločeno zbranih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Dob

Prav je, da vsak izmed nas pravilno poskrbi za svoje odpadke in v našem okolju je za to dovolj možnosti. Kam torej lahko uporabniki odpeljejo odpadke, ki ne spadajo med kosovne odpadke ali v zabojnike za odpadke? “Vse odpadke lahko pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Dob. Center je odprt od ponedeljka do petka v popoldanskem času in ob sobotah ves dan. Prevzem ločeno zbranih odpadkov (embalaže, papirja, stekla, kosovnih in nevarnih odpadkov, tekstila, odpadne električne in elektronske opreme) je za gospodinjske uporabnike javne službe ravnanja z odpadki brezplačen. Prevzem mešanih komunalnih in gradbenih odpadkov ter odpadkov iz azbesta pa se obračuna po veljavnem ceniku, saj ti odpadki ne spadajo v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe,” so še povedali na Prodniku.

Le vsi skupaj lahko poskrbimo, da bo naše okolje čisto in varno – v teh okoliščinah je to še toliko bolj pomembno.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: bralec

Komentarji uporabnikov
Tagi