Včeraj sredi Preserij pri Radomljah še črno odlagališče, danes že zeleni otok

Akcija v Preserjah pri Radomljah uspela, zeleni otok bo kmalu spet zeleni

Pred dnevi smo na našem portalu pisali o črnem odlagališču v Preserjah pri Radomljah, kamor so nekateri posamezniki navozili neverjetno količino vseh vrst odpadkov. V nekaj dneh naj bi se na zelenici, kjer je nekdaj stal ekološki otok, nabralo kar okrog 120 kubičnih metrov odpadkov. Ker takšno ravnanje, sploh pa kopičenje odpadkov sredi Preserij, nikakor ni sprejemljivo, so krajani skupaj s Krajevno skupnostjo Preserje in s podporo Občine Domžale po odvozu odpadkov, uredili zelenico ter jo tudi zagradili in s tem preprečili, da se te stvari ne bi več ponavljale.

Že v času ekološkega otoka, so nekateri tam odlagali vse mogoče odpadke

Zgodba o kopičenju odpadkov vseh vrst na zelenici v križišču Pelechove in Igrišče ulice v Preserjah pri Radomljah se je začela že v času, ko je tam stal ekološki otok. Ker nekateri ne vedo ali pa nočejo vedeti, da so ekološki otoki namenjeni zbiranju papirja in steklovine, na nekaterih pa še e-odpadkov, so brez sramu tja pripeljali in odložili vse mogoče. Kljub temu, da je Javno komunalno podjetje Prodnik omenjeni ekološki otok praznil in čistil dvakrat tedensko, po potrebi pa tudi večkrat, je bilo za okoliške prebivalce takšno stanje nevzdržno. Odpadki so se kopičili in kopičili … Prav zaradi tega je Prodnik pred kratkim omenjen ekološki otok ukinil ter ga prestavil na drugo lokacijo.

Kosovnih odpadkov ni dovoljeno prepuščati kjerkoli, ampak na mestu kjer uporabniki običajno prepuščajo zabojnike za odpadke ob rednem odvozu

Tokratna zgodba, o kateri smo na našem portalu pisali ta teden, pa sovpada z jesenskim odvozom kosovnih odpadkov, ki pa se je zavlekel. Na Prodniku so nam povedali, da letošnjo akcijo kosovnih odpadkov v občini Domžale zaznamuje ekstremna količina odpadkov. Kljub temu, da delavci Javnega komunalnega podjetja Prodnik delajo s polno paro in so na terenu vse razpoložljive ekipe, jim ne uspe sproti odvažati vseh odpadkov, ki jih občani pripravijo na odvoz. Ob tem je potrebno dodati, da morajo hkrati upoštevati tudi ukrepe in navodila NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa in sicer predvsem za zaščito njihovih delavcev, ki so na terenu.

Kljub temu, da kosovnih odpadkov ni dovoljeno prepuščati kjerkoli, ampak jih morajo uporabniki prepustiti na mestu, kjer običajno prepuščajo zabojnike za odpadke ob rednem odvozu, so se našli posamezniki, ki so svoje odpadke vseh vrst vozili v Preserje pri Radomljah. Manjša količina odpadkov, ki jih je nekdo odložil tam, je druge spodbudila, da tja pripeljejo še svoje odpadke. Kup je rasel in rasel, tako da že spominja na pravo črno odlagališče. Po odvozu odpadkov na Center za ravnanje z odpadki Dob, so se zganili krajani Preserij in skupaj s Krajevno skupnostjo Preserje ter ob podpori Občine Domžale uredili zelenico in jo ogradili z ograjo.

Zaradi kopičenja odpadkov je prišla pobuda krajanov Preserij, da se nekaj naredi na tem področju

Janez Hribar, predsednik Krajevne skupnosti Preserje nam je na kraju na novo urejenega zelenega otoka povedal, da je bilo v enem tednu na to lokacijo navoženih okrog 120 kubičnih metrov odpadkov vseh vrst, s kamionom pa so jih od tam na Center za ravnanje odpadki Dob morali odpeljati šestkrat. Prišle so tudi pobude krajanov, da se mora nekaj narediti na tem področju in v nadaljevanju preprečiti, da se takšne stvari ne bi ponavljale. “Stopili smo skupaj, najeli rovokopača, nasuli zemljo ter zelenico ogradili z ograjo. V prihodnjih dneh bomo posadili še travo,” je dejal Hribar in se obenem za hiter odziv zahvalil Občini Domžale in županu Toniju Dragarju, za pridobljeno dovoljenje, da so lahko uredili zelenico, ki je v občinski lasti. Prav tako so na postavili tudi opozorilno tablo “Poskrbimo, da naše okolje ostane čisto”, ki bo ozaveščala ljudi, da se odpadke ne odlaga kar vsepovprek.

Akcija je uspela, zeleni otok bo kmalu spet zeleni

Hribar upa, da se takšne zgodbe z odlaganjem odpadkov v Preserjah ne bodo več ponavljale, saj zelenice niso prostor za odlaganje odpadkov. Ob tem je poudaril, da odpadki, ki so se kopičili tam, niso bili odpadki od krajanov, temveč so jih tja vozili od vsepovsod, med drugim tudi razni obrtniki: “Ob tej priložnosti bi apeliral na te ljudi, da če strankam zaračunajo odvoz odpadkov, naj le-te odpeljejo na Center za ravnanje z odpadki Dob in naj jih ne odlagajo vse povprek.“ Hribar se zahvaljuje krajanom, ki so prišli na delovno akcijo v lepem številu. Ob tem je poudaril, da so vsa dela opravljali v skladu z navodili NIJZ in ob ustrezni distanci. “Akcija je uspela. Upam, da bo tako še pri kakšnih drugih akcijah. Je pa res, da se krajani Preserij vedno radi odzovejo, kadar je potrebno priskočiti na pomoč,” je še povedal Hribar.

Prevzem ločeno zbranih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Dob

Prav je, da vsak izmed nas pravilno poskrbi za svoje odpadke in v našem okolju je za to dovolj možnosti. Kam torej lahko uporabniki odpeljejo odpadke, ki ne spadajo med kosovne odpadke ali v zabojnike za odpadke? Vse odpadke lahko pripeljejo Center za ravnanje z odpadki Dob. Center je odprt od ponedeljka do petka v popoldanskem času in ob sobotah ves dan. Prevzem ločeno zbranih odpadkov (embalaže, papirja, stekla, kosovnih in nevarnih odpadkov, tekstila, odpadne električne in elektronske opreme) je za gospodinjske uporabnike javne službe ravnanja z odpadki brezplačen. Prevzem mešanih komunalnih in gradbenih odpadkov ter odpadkov iz azbesta pa se obračuna po veljavnem ceniku, saj ti odpadki ne spadajo v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar, bralec; Video: Miro Pivar

Tagi