Neznani storilec na Količevem na ogled postavil kosovne in gradbene odpadke

Čeprav se imamo ljudje v 21. stoletju za ozaveščene in civilizacijsko napredne, pa dejanja nekaterih posameznikov kažejo na to, da še vedno živimo v časih, ko se je na naravo gledalo kot na odlagališče, kamor sodi vse, kar ljudje ne potrebujemo več. Primer takšnega ravnanja z naravo, prihaja s Količevega, kjer se je čez noč pojavilo črno odlagališče odpadkov.

Na začetku tega tedna smo pisali o črnem odlagališču avtodelov, ki jih je nekdo odložil ob cesti, ki pelje prosti Pustovki na Podrečju pri Domžalah. Žal moramo samo nekaj dni zatem ponovno poročati o črnem odlagališču kosovnih in gradbenih odpadkov, ki jih je nekdo odložil ob zeleni rekreacijski osi Kamniške Bistrice, med železniškim tirom in mostom pri Količevo Karton. O tem nas je zgrožen opozoril naš bralec, ki nam je posredoval tudi nekaj fotografij.

Ob tej priložnosti velja opozoriti, da odpadki ne sodijo v naravo. Odlaganje odpadkov na zelenih in drugih površinah je kaznivo in nedopustno.

Najbolj pravilno je, da vsak izmed nas pravilno poskrbi za odpadke. Za to imamo seveda zelo veliko možnosti. Torej kam lahko uporabniki odpeljete odpadke, ki ne spadajo med kosovne ali v zabojnike za odpadke? Vse odpadke lahko pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Dob. Center je odprt od ponedeljka do petka v popoldanskem času in ob sobotah ves dan. Prevzem ločeno zbranih odpadkov (embalaže, papirja, stekla, kosovnih in nevarnih odpadkov, tekstila, odpadne električne in elektronske opreme) je za gospodinjske uporabnike javne službe ravnanja z odpadki brezplačen. Prevzem mešanih komunalnih in gradbenih odpadkov ter odpadkov iz azbesta pa se obračuna po veljavnem ceniku, saj ti odpadki ne spadajo v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Bralec

Tagi