Črna odlagališča odpadkov

Pred kratkim smo na našem portalu pisali o problematiki črnega odlagališča odpadkov sredi Preserij pri Radomljah, ki so jo že rešili, pisali pa smo tudi o tem, da se podobne težave že dlje časa pojavljajo tudi v ŠtudiŽe med samim kosovnim odvozom pred kratkim se je izkazalo, kako obremenjujoče so smeti za naše mesto in kako je ločevanje in odlaganje smeti še vedno zelo velik problem. Največ zapletov je v načinu odlaganja odpadkov in ločevanja le teh. Odpadki so tako dobili mesto tudi na tako imenovanih črnih odlagališčih, kar se je zgodilo tudi v Študi. V obeh omenjenih primerih sta Občina Domžale in Javno Komunalno podjetje Prodnik poskrbela za odstranitev odpadkov.

Črna odlagališča nastajajo zaradi nepravilnega odlaganja, in niso posledica ignorance pristojnih institucij!

“Spoštovane občanke in občani. Še enkrat bi vas želeli opozoriti, da upoštevate pravila o pravilnem odlaganju odpadkov. Na ekoloških otokih je dovoljeno odlagati papir, steklo in embalažo. Vse ostale odpadke (kosovne in nevarne odpadke, tekstil, odpadno električno in elektronsko opremo ter tudi embalažo, papir in steklo) lahko prebivalci Domžal brezplačno oddajate v Centru za ravnanje z odpadki Dob. Samo prevzem mešanih komunalnih odpadkov in gradbenih odpadkov ter odpadkov iz azbesta se obračuna po veljavnem ceniku,” so poudarili na Občini Domžale.

Odlaganje odpadkov drugje je kaznivo in nedopustno, ter zahteva ukrepanje Inšpektorata Občine Domžale. Vsako nepravilno odlaganje bo kaznovano, prav tako pozivamo k prijavi tovrstnih dogodkov.

Na Občini Domžale so še povedali, da bodo skupaj z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik poskrbeli za odvoz odpadkov in praznjenjem košev, na vsakem izmed nas pa je, da poskrbimo za pravilno odlaganje odpadkov: “Zavedajmo se, da z nepravilnim odlaganjem kazimo podobo mesta in zelenih površin, onesnažujemo okolje in škodujemo tudi svojemu zdravju, ustvarjamo črna odlagališča in s tem povzročamo dodatno delo in stroške.”

Vsak izmed nas lahko s pravilnim ravnanjem prispeva svoj košček k bolj čistemu in lepšemu okolju v katerem bivamo. Hvala tudi vsem, ki se navedenih smernic držite in s tem dajete zgled tudi drugim.

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

Komentarji uporabnikov
Tagi