Vabilo na odprtje rekonstruirane Gasilske ulice v Šentvidu pri Lukovici

Občina Lukovica in PGD Prevoje vabita na otvoritev rekonstruirane Gasilske ulice, ki bo v soboto, 28. oktobra 2023, ob 10.30 uri na mostu pri Vrševniku v Šentvidu pri Lukovici.

Lani oktobra se je pričela temeljita rekonstrukcija Gasilske ulice v Šentvidu pri Lukovici, v vključno z izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture, za kar je bilo na podlagi evidenčnega naročila, ki je bilo objavljeno na Portalu za javna naročila izbrano podjetje Lavaco d.o.o.. Za sočasno gradnjo je interes že v času evidenčnega naročila izrazilo tudi podjetje za distribucijo električne energije Elektro Ljubljana okolica d.o.o., zaradi česar se je pričetek del malce zamaknil.

Temeljita prenova Gasilske ulice je obsegala gradnjo sanitarne kanalizacije v dolžini 112 m, gradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 180 m z zaključnim zadrževalnikom, gradnjo elektrokabelske kanalizacije (soinvestitor Elektro d.o.o.) v dolžini 180 m, zamenjava svetilk javne razsvetljave za varčne LED luči, gradnjo enostranskega pločnika širine 1,5m in dolžine 180 m, celovito rekonstrukcija ceste širine 4 m in dolžini 180 m.

Ob naštetem je bilo izvedeno še odvodnjavanje parkirnega platoja pred objektom PGD Prevoje, priključni odcepi za priklop objektov Gasilska ulica 3 in 7 na javno kanalizacijsko omrežje, urejen je bil uvoz do objekta Gasilska 7, ki bo v nadaljevanju služil tudi kot navezava na bodoče prometnice stanovanjskih objektov v območju PŠ 4, ki jih gradi zasebni investitor. Vrednost investicije je z DDV znašala 308.581,14 EUR.

Lepo vabljeni v soboto, 28. oktobra 2023, ob 10.30 uri na odprtje rekonstruirane Gasilske ulice, ki bo potekalo na mostu pri Vrševniku v Šentvidu pri Lukovici. Po odprtju ceste vabljeni v bližnji gasilski dom, saj bodo imeli gasilci PGD Prevoje Dan odprtih vrat, na katerem bodo predstavili svoje delo, opremo in intervencijska vozila, izvedli predavanje o uporabi avtomatskega defibrilatorja, skupaj s poklicnimi gasilci CZR Domžale pa bodo izvedli prikazno vajo. Ves čas dneva odprtih vrat bo na voljo pestra in zanimiva animacija za otroke, poskrbeli pa bodo tudi za druženje in slastna okrepčila njihovih chefov.

 

Tagi