Nujno obvestilo za vse podjetnike: Samo še nekaj dni se lahko potegujete za nepovratna sredstva

Ne zamudite prijave!

Ste samozaposleni ali imate vsaj enega zaposlenega, ki je starejši od 45 let? Država vam povrne stroške usposabljanja na enega zaposlenega do 1.800,00 EUR in do 3.000,00 EUR za strategijo. Ne zamudite!

Na Obrtni zbornici Domžale so zasledili, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na svoji spletni strani dne 26. 7. 2019 objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc – JP ASI 2019. Z javnim povabilom želijo spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih družbah vsaj 12 mesecev pred objavo JP ASI 2019 vseh velikosti in panog ter tudi samozaposleni, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let. Ciljna skupina so zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje in morajo biti na dan objave JR ASI 2019, to je dne 26.07.2019, stari 45 let ali več.

Predmet sofinanciranja:
SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, za katero lahko podjetja glede na število zaposlenih zaprosijo za financiranje do 3.000,00 EUR
SKLOP B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih tako na področju osebnega in kariernega razvoja (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja). Podjetja lahko zaprosijo glede na velikost podjetja največ do skupne višine npr. za mikro podjetje (od 1 do 9 zaposlenih) do skupne višine 7.200,00 EUR.

Pomoč Obrten zbornice Domžale pomoč pri prijavi

Na Obrtni zbornici Domžale želijo, da bi se na javni poziv prijavilo čim več njihovih članov pa tudi ostalih podjetnikov, zato pozivajo vse, da pridejo pravočasno do vloge. Prav zaradi tega so prekinili dopuste, saj želijo, da bi o tem izvedelo in se prijavilo čim več ljudi. Za pomoč pri prijavi in informacije lahko pokličete direktorico Obrtne zbornice Domžale Karolino Vrtačnik na telefonsko številko 040 45 98 45.

POMEMBNO

Rok za oddajo vlog: ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019, do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019. Po izkušnjah, ki jih imajo na Obrtni zbornici Domžale, bodo razpisana sredstva oddana že kmalu po začetku oddaje ponudb, saj je za tovrstna razpisana sredstva vedno veliko zanimanje. Prav zaradi tega časa ni več veliko, zato nikar ne oklevajte in jih kontaktirajte čim prej!

Ob prijavi ni potrebno navesti vrste tečajev in izobraževanj, ki se jih boste vi ali pa vaši zaposleni udeležili. Prav tako se lahko tekom izvajanja strategije, v koliko bo vaša ponudba pravočasna in odobrena, udeležite različnih vrst izobraževanj in tečajev in ne samo takšnih, ki so za vas zakonsko obvezne. Tako lahko sredstva, če samo izpostavimo nekatere, izkoristite za učenje tujih jezikov, računalništva, računovodstva, kuharske tečaje, tečaj za voznike viličarjev …

Obrtna zbornica Domžale bo vsem, ki bodo izbrani in seveda če bodo želeli, pomagala iskati izvajalce, da bodo imeli s tem čim manj dela.

Več o javnem pozivu, kje boste našli tudi razpisno dokumentacijo, si lahko preberete na spletni strani Obrtne zbornice Domžale.

Miha Ulčar

 

Tagi