V ŽIVO: 7. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

Domžalske občinske svetnice in svetniki se bodo danes, 19. junija 2023, ob 16. uri sestali na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri bodo obravnavali sedem točk dnevnega reda. Na seji bodo med drugim v drugem branju obravnavali in sprejeli Odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale, seznanili pa se bodo tudi z dokumentom identifikacije investicijskega projekta o izgradnji novega Zdravstvenega doma Domžale. Sejo, ki jo bo vodila županja mag. Renata Kosec, si lahko v neposrednem prenosu v živo ogledate na našem portalu.

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 6. redne seje z dne 18. 5. 2023, bodo svetnice in svetniki obravnavali naslednje točke dnevnega reda:

  1. Predstavitev dokumenta identifikacije investicijskega projekta o izgradnji novega Zdravstvenega doma Domžale
  2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023 – skrajšani postopek
  3. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2022 in 2023
  4. Soglasje k osnutku pravnega posla – prodajna pogodba
  5. Odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale – druga obravnava
  6. Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2023
  7. Vprašanja, pobude in predlogi

Gradivo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Domžale si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Miha Ulčar; Foto: Jure Gubanc; Video: Občina Domžale

 

Tagi