Občina Domžale je sedma največja slovenska občina

Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da je Občina Domžale, po številu prebivalcev, sedma največja slovenska občina? Ime Domžale se je prvič pojavilo v 15. ali na začetku 16. stoletja, torej v času turških vpadov. Poglejmo si še ostale zanimivosti o naši občini.

Površina

Občina Domžale je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri, kar 72 km2 in se po površini uvršča na 98. mesto med slovenskimi občinami.

Prebivalci

Po podatkih statističnega urada je imela občina sredi leta 2021 okoli 36.790 prebivalcev (približno 18.250 moških in 18.540 žensk). Tako se je po številu prebivalcev uvrstila na 7. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 509 prebivalcev.

Primož Krisper.

Občinski praznik

V spomin na dan, ko so bile leta 1952 Domžale razglašene za mestno občino, 19. aprila praznujemo občinski praznik. V ta namen Občina vsako leto naredi praznovanje, ki se imenuje Spoznajmo se, praznujmo skupaj.

Občinsko glasilo Slamnik

Glasilo Slamnik je osrednji informator o življenju in delu v občini Domžale. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini Domžale. Izhaja enkrat mesečno in vse dosedanje številke si lahko ogledate tudi na našem spletnem portalu.

Nekdanji župani

 • Jože Pogačnik, od 1963 do 1969.
 • Albin Klemenc, od 1962 do 1974.
 • Jernej Lenič, od 1974 do 1982 (dva mandata).
 • Karel Kušar, od 1982 do 1986.
 • Peter Primožič, od 1986 do 1990.
 • Ervin A. Schwartzbartl, od 1990 do 1994.
 • Cveta Zalokar Oražem, od 1995 do 2006 (trije mandati).
 • Toni Dragar, od 2006 do 2022 (štirje mandati).

Danes je županja Občine Domžale mag. Renata Kosec.

Krajevne skupnosti

Občina Domžale je upravno-teritorialno razporejena na 13 krajevnih skupnosti:

 • KS Dob,
 • KS Dragomelj Pšata,
 • KS Homec Nožice,
 • KS Ihan,
 • KS Jarše Rodica,
 • KS Krtina,
 • KS Preserje,
 • KS Radomlje,
 • KS Rova,
 • KS Simona Jenka,
 • KS Slavka Šlandra,
 • KS Toma Brejca Vir in
 • KS Venclja Perka.

Od kod krajevno ime Domžale?

Zgodovinarjem in jezikoslovcem je ime Domžale povzročalo kar hude težave, saj dolgo niso vedeli, da je mnogo različic imena pripadalo istemu kraju. Prva znana listina z omembo Domžal je iz začetka 13. stoletja, ko je Grifo iz Štude (Griffo De Styde oz. Von Stude) v času med 1200 in 1230 podelil dve kmetiji Stiškemu samostanu v kraju Domsselsdorff. Koroški vojvoda Ulrik III. Španhajmski je 1. novembra 1260 objavil listino, s katero je daroval samostanu v Bistri pri Vrhniki med drugim tudi dve kmetiji v kraju z imenom Unheildendorf. V 14. stoletju se na nekaterih listinah kot porok omenja Ernest iz Domžal (Ernest von Unseldorf). Na osnovah nekaterih domnev, ki pa nimajo drugih materialnih dokazov kot poroška pisma, se sklepa, da je imel Ernest Domžalski svoj dvor na Goričici. Ime »Dumsel«, ki je že bolj podobno današnjim Domžalam, se pojavi v urbarju nemškega viteškega reda iz leta 1490, ki ga hranijo na Dunaju. V stiških urbarjih se v 16. in 17. stoletju pojavljajo različne oblika krajevnega imena: leta 1505 »Vnser dorff« ali »Vdim Salez«, leta 1558 »Unserdorff oder Damschale«, leta 1572 »Unserdorf oder Dambschall«, leta 1584 »Unserdorff oder Schalin«, leta 1619 je zapisano »Damschal«.

Današnja oblika imena Domžale naj bi se tako začela uporabljati konec 15. ali v začetku 16. stoletja. Niti zgodovinarji niti jezikoslovci pa še niso uspeli razložiti povezave med staro in novo obliko krajevnega imena niti ne njenega pomena.

Vir zgodovine: Visit Domžale

Karin Božič Zupančič; Foto: Primož Krisper

 

Tagi