Novi častni občan Občine Domžale je Matjaž Brojan

Domžalski občinski svetniki so se danes sestali na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, ki  jo v živo predvajamo na našem portalu. Svetniki so na seji sprejeli tudi Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2023, ki bodo podeljena na slavnostni seji ob občinskem prazniku v mesecu aprilu. Za svoje življenjsko delo na področju ohranjanja kulturne dediščine ter novinarsko delo naziv častni občan Občine Domžale prejme Matjaž Brojan.

Odlok o priznanjih Občine Domžale določa priznanja občine, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s katerimi pripomorejo k boljšemu, kvalitetnemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju Občine Domžale.

Na razpis za podelitev priznanj Občine Domžale v letu 2023, ki je bil objavljen v glasilu Slamnik, je do konca januarja 2023 prispelo 19 predlogov za priznanja Občine Domžale, od tega 1 predlog za naziv častnega občana, 2 predloga za zlato plaketo, 5 predlogov za srebrno plaketo, 6 predlogov za bronasto plaketo in 5 predlogov za nagrado Občine Domžale. Prispele predloge je na svoji seji pregledal Odbor za občinska priznanja, proslave in prireditve in za občinski svet pripravil predlog prejemnikov priznanj Občine Domžale za leto 2023, z obrazložitvami predlagateljev. Člani odbora so se zavedali, da so vsi predlagani kandidati s svojim delom oziroma prispevkom na različnih področjih pripomogli h kvalitetnejšemu življenju v občini, zato so s tehtnim preudarkom in vsesplošno prepoznavnostjo posameznika ali društva pripravili predlog letošnjih prejemnikov priznanj. V skladu s 5. odstavkom 13. člena odloka je odbor pridobil soglasja h kandidaturi od vseh predlaganih prejemnikov priznanj.

Častni občan – Matjaž Brojan

Matjaž Brojan, novinar, urednik, ljubitelj vsega lepega, je človek, ki je s svojim delovanjem globoko vpet v zgodovino naše občine. Njegovo široko in raznoliko delo na različnih področjih ohranjanja kulturne dediščine, zlasti slamnikarstva, dolgoletnega novinarskega dela, zbirateljstva, rezbarjenja in kiparstva ter avtorstva številnih knjig o življenju in delu v občini Domžale, ga uvršča med najpomembnejše Domžalčane v zadnjem obdobju. Na področju knjižnega opusa je potrebno še posebej omeniti knjigo Slamnata sled Domžal, s katero ohranja kulturno dediščino, povezano s slamnikarstvom, njegovo zgodovino, obseg slamnikarske obrti in industrije na Domžalskem. V njej ponazarja tudi tehnike pletenja kit, šivanja slamnikov idr. Isto področje obravnava tudi v knjigi o slamnikarstvu v Mengšu, njegove strokovne članke pa najdemo še v knjigi Pletemo kite, Kulturnega društva Fran Maselj Podlimbarski Krašnja. Je avtor 38 člankov o slamnikarstvu, ki jih je objavljal v lokalnih in drugih glasilih, publikacijah ter stern širil vedenje in pomen slamnikarstva. Med številnimi deli naštejmo: Katarina iz domžalskega spomina, Počivajoči domžalski spomin, Domžalci in njihov čas, Domžalski kralji brez kron, sodelovanje pri nastajanju knjige o Aciju Bertonclju, pri monografiji o Francu Berniku, ter pri knjigi Demos na Domžalskem. Napisal je tudi knjigo dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub, nesporen pa je njegov prispevek k vzpostavitvi domžalskega slamnikarskega muzeja.

Gospod Brojan je bil več let urednik Občinskega poročevalca, sedanjega Slamnika, ter kolumnist s področja zgodovine domžalskega kina, železnice, sokolskega gibanja. Tako je ohranil številne vsebine iz naše preteklosti in dediščine — tudi s področja športa in rekreacije, kjer je treba omeniti knjigo o 100-letnici TVD Partizan ter knjigi ob 80 oz.100-letnici Nogometnega kluba Domžale, ter področja bančništva.

Spomniti je potrebno tudi na njegovo izjemno dragoceno darilo Krajevni skupnosti Ihan, zapuščino 38 knjig ter druge dokumentacije o sokrajanu in jezikoslovcu dr. Antonu Brezniku ter pomoč pri postavitvi njegove zbirke.

Večkrat je dela iz svojih bogatih zbirk kulturne dediščine razstavljal v Menačenkovi domačiji, še posebej pa je potrebno omeniti veliko razstavo v Galeriji Domžale leta 2014 z naslovom Prve besede jezika, na kateri je predstavil rezbarsko delo Stiški spomeniki. Kot rezbar je obdelal Prešernove verze ZdravIjice, Brižinske spomenike, Rateške ter Stiške rokopise ter Ornamente Jožeta Karlovška. Razstavljal je tudi v Narodni in univerzitetni knjižnici Slovenije.

Matjaž Brojan je sicer znan in prepoznan kot dolgoletni radijski novinar, ki je pokrival občino Domžale. Med drugim je napisal knjigo o zgodovini slovenskega radia ter ustvaril številne samostojne radijske oddaje s številnimi temami ohranjanja zgodovinske in naravne, predvsem kulturne dediščine, ki ji je vse življenje namenjal veliko pozornost. Ves čas svojega službovanja je pridno zbiral in urejal najrazličnejšo dokumentarno, narodnopisno in drugo informativno gradivo, povezano z Domžalami. Vse to je z skrbno shranjeval v nadvse pregledne arhive. Njegova zbirka obsega celotno bibliografijo Domžal — publikacije, brošure in zloženke, pri marsikaterih je bil celo pobudnik in jih pomagal pripravljati.

Leta 2008 je prejel zlato plaketo občine Domžale, državno Steletovo priznanje, priznanje Naša Slovenija ter Murkovo listino leta 2020 za ohranjanje tradicije slamnikarstva na Domžalskem.

S svojim ustvarjalnim delom in raziskovanjem zgodovine in kulturne dediščine našega območja je g. Matjaž Brojan opravil ogromno delo, ki je pomembno tako za sedanje kot prihodnje rodove.

Matjaž Brojan za svoje življenjsko delo na področju ohranjanja kulturne dediščine ter novinarsko delo prejme naziv ČASTNI OBČAN OBČINE DOMŽALE.

(Vir: Obrazložitev predlagateljev: Cveta Zalokar Oražem, Vera Vojska, Peter Primožič, dr. Miroslav Stiplovšek, Alojz Stražar, Borut Peršolja, Nogometni klub Domžale).

Prejemniki zlatih, srebrnih in bronastih plaket ter nagrad Občine Domžale za leto 2023

 • Zlata plaketa – Miha Kosec (za življenjsko delo na področju športa, posebej smučarskega športa in za izdajo Almanaha SD Domžale ).
 • Srebrna plaketa – Moški pevski zbor Radomlje (ob 50-letnici aktivnega delovanja in bogatenja kulturne dejavnosti v krajevni skupnosti, občini, državi in tujini).
 • Srebrna plaketa – Danijela Šraj (za dolgoletno ustvarjalno delo na ljubiteljskem kulturnem področju in prostovoljstvo v KS Radomlje).
 • Bronasta plaketa – Roman Kos (za prispevek k ohranjanju kulturne dediščine, posebej slamnikarstva).
 • Bronasta plaketa – Marija Skok (za dolgoletno srčno in prizadevno delo v Društvu upokojencev Vir ter opravljanju prostovoljskega delo v drugih društvih).
 • Bronasta plaketa – Matjaž Pavovec (za izjemno delo v Smučarskem klub Ihan in pri razvoju biatlona v Sloveniji).
 • Nagrada Občine Domžale – Tatjana Horjak ( za požrtvovalno delo na področju kulture, predvsem Mešanega zbora Klas Groblje in Krajevni skupnosti Jarše-Rodica).
 • Nagrada Občine Domžale – Darko Flis (za športno dejavnost in promocijo Občine Domžale).
 • Nagrada Občine Domžale – Športno rekreativno društvo Konfin Sveta Trojica (ob 30-letnici uspešnega dela, predvsem pri ohranjanju dediščine in uveljavljanju prostovoljstva)
 • Nagrada Občine Domžale – Jože Kragelj (za izjemno požrtvovalno delo v Kulturnem društvu foto kino in video kluba Mavrica Radomlje).
 • Nagrada Občine Domžale – Tadej Stražar (za dolgoletno požrtvovalno delo v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan in Godbi Domžale).

Iskrene čestitke novem častnemu občanu Matjažu Brojanu ter ter tudi vsem ostalim prejemnikom plaket in nagrad Občine Domžale!

Miha Ulčar; Foto: Arhiv Domžalca, Občina Domžale

 

Tagi