Mag. Renata Kosec: »Zadnji čas, da uvedemo participativni proračun tudi v Občini Domžale«

Pred dnevi smo v časopisu Slamnik lahko prebrali, da se v Občini Domžale vzpostavlja nov način sofinanciranja projektov poimenovan »Na plan z idejo«. Pogovarjali smo se z domžalsko županjo mag. Renato Kosec, ki nam je pojasnila namen in cilje novega projekta v dobrobit občanov.

Kaj je participativni proračun in zakaj ste zanj odločili?

”Participativni proračun je v nekaterih občinah znan že vrsto let, zato je bil zadnji čas, da ga uvedemo tudi v Občini Domžale. Gre predvsem zato, da pozovemo čim širšo javnost, naše občane in občanke nad 16 let, da aktivno sodelujejo pri porabi dela proračuna. Torej, da je proračun bolj ‘’živ’’ in da ga odpremo ter sprejemamo podane predloge in ideje, ki jih bomo, če bodo ustrezali vsem pogojem, nato v čim krajšem času tudi realizirali.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by domžalec.si (@domzalec.si)

Participativni proračun je v Sloveniji do zdaj uvedlo 27 občin, med njimi pet mestnih občin. V preteklih letih so realizirale zelo različne projekte, od postavitve plezalne stene, ureditve sprehajalnih poti, javnih površin v naseljih ali krajevnih skupnostih, obnove otroških igrišč, postavitve turističnih tabel, izdaje zbornikov in brošur ter druge, za občanke in občane pomembne projekte z vidika boljše kakovosti in večjega zadovoljstva z bivanjem v občini.

Kako ste določili vrednosti projektov in vsoto v proračunu?

”Ko smo pripravljali predlog proračuna za dve leti, smo morali približno oceniti njegovo vrednost, ki bi jo ponudili za participativni proračun. Za prve aktivnosti in dvoletni proračun bomo namenili vsako leto okoli 190.000 evrov. Ta vsota bo vsako leto razdeljena med šest območij, tako da lahko občani in občanke predlagajo projekte od nekje 2000 pa vse do 24 tisoč evrov. Glede na to, da je to prvi participativni proračun v naši občini, se bomo ob tem morda tudi kaj naučili in za naslednje proračune postavko zvišali oziroma po potrebi spremenili.”

Z namenom enakomerne razporeditve proračunskih sredstev po vsej občini je občina razdeljena na šest območij. Za izvedbo projektov na posameznem območju je v letu 2024 in 2025 na voljo predvidenih okvirno 32.500 evrov na leto.

Kakšna je vloga krajevnih skupnosti pri participativnem proračunu?

”Glede na to, da zelo dobro sodelujemo s krajevnimi skupnostmi, smo predlagali, da občanke in občani lahko prve informacije dobijo na krajevnih skupnostih, kjer bodo potekale delavnice. Tam bodo dobili odgovore tudi na vsa vprašanja. Preko različnih kanalov bomo zdaj obveščali in seznanjali občanke in občane, kako lahko sodelujejo. Krajevna skupnost je dobra povezava med nami in med lokalnim okoljem, zato smo jih aktivno vključili v sodelovanje pri participativnem proračunu.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by domžalec.si (@domzalec.si)

Ker gre za prvo izvedbo tega projekta, so izvedli že precej predstavitev, kjer občanke in občani konkretno spoznajo potek in način sodelovanja. Pred rokom za oddajo projektnih predlogov, 20. 2. 2024, bomo izvedli zadnjo predstavitev, ki bo potekala preko spleta in na katero vabimo vse občanke in občane. Predstavitev bo v sredo, 14. 2. 2024, ob 18. uri preko te povezave.

Termini delavnic »Na plan Z IDEJO: participativni proračun Občine Domžale 2024/2025«:

  • Sreda, 31. januarja 2024, ob 17. uri, v Kulturnem domu Ihan,
  • četrtek, 1. februarja 2024, ob 17. uri, v Gasilskem domu Dob,
  • ponedeljek, 5. februarja 2024, ob 17. uri, v Kulturnem domu Radomlje in
  • torek, 6. februarja 2024, ob 17. uri, v Domžalskem domu v prostorih Centra za mlade.

Se nagibate k temu, da bi se krajevnim skupnostim dodelile večje moči?

”Zakonodaja je glede tega jasna. Seveda pa krajevne skupnosti vključujemo v vse pomembne stvari, tudi kar se tiče urejanja prostora, protipoplavnih ukrepov oziroma aktivnosti, ki se na posameznem območju krajevne skupnosti izvajajo ali se bodo v prihodnje dogajale.

Mislim, da smo vzpostavili res dobro komunikacijo. Krajevne skupnosti so bolj ali manj kar vse odlično odzivne in dobro sodelujemo. Participativni proračun je pomemben projekt, kjer bodo oni lahko svojim krajanom podali smernice in dodatna pojasnila.”

Projektne predloge je treba oddati na posebnem obrazcu, ki vsebuje navodila in dodatna pojasnila za izpolnitev posamezne rubrike. Obrazec, ki je na voljo na občinski spletni strani Občine Domžale na zavihku »Na plan Z IDEJO«, omogoča neposreden vnos predloga v elektronski obliki.

Obrazec je na voljo od petka, 26. januarja 2024, do torka, 20. februarja 2024, ko se izteče rok za oddajo.

Kako lahko tisti, ki niso ‘’digitalno’’ pismeni oddajo svoje predloge?

”Projekt in vse aktivnosti smo pripravljali tako, da se bodo tisti, ki svojih predlogov ne bodo oddajali preko spleta, lahko osebno oglasili v posamezno krajevno skupnost in tam s pomočjo predstavnikov izpolnili obrazec in oddali svojo pobudo. Tu naslavljamo predvsem starejše, da ne bodo mislili, da je to izključno samo za mlade, ki bodo svoje predloge oddajali preko spletne aplikacije. Pozivamo vse, da lahko svoje predloge pošljejo tudi po pošti, se oglasijo na vložišču na Občini ali na krajevni skupnosti.

Resnično vabim vse k sodelovanju, vsaka ideja je dobrodošla. Komisija, ki je zato posebej ustanovljena, se bo do tega opredelila v smislu, ali je projekt izvedljiv in v skladu z vsemi predpisi. In potem bo šla občinska uprava v čim krajšem času tudi v realizacijo.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by domžalec.si (@domzalec.si)

Vse o projektu je zelo dobro razloženo v glasilu Slamnik ali na našem spletnem portalu.

Na plan z idejo!

Karin Božič Zupančič; Foto: Karin Božič Zupančič; Video: Miro Pivar

 

Tagi