Kamal Izidor Shaker: »Podprite Slovenijo prihodnosti, da bo Bolje za vse! Pojdite volit!«

Kamal Izidor Shaker - kandidat SMC na državnozborskih volitvah v 11. volilnem okraju 4. volilne enote (22)

Kamal Izidor Shaker, 35-letni Domžalčan je že od svojega 17. leta vpleten v družbeno življenje v občini. Svoje izkušnje je začel nabirati v Študentskem klubu Domžale, kjer je načrtoval in izvajal najrazličnejše projekte (kulturne, zabavne, izobraževalne). To pa je bila izvrstna odskočna deska, da se je lahko preizkusil tudi na nacionalni ravni, v Zvezi študentskih klubov, kjer je vodil ekipo preko 30 ljudi in deloval povezovalno za vse študentske organizacije lokalnih skupnosti. Pot ga je vodila na krovno nacionalno mladinsko organizacijo – Mladinski svet Slovenije, ki jo je vodil štiri leta in takrat je malo bolj spoznal tudi delovanje in ustroj Državnega zbora in ministrstev. S politiko se je prvič (bolj resno) srečal na lokalnih volitvah, ko je kandidiral za občinski svet Občine Domžale in bil leta 2010 tudi izvoljen za občinskega svetnika. V tem mandatu so izpeljali postavitev brezžičnega omrežja, Domžale pa so bile ena izmed prvih občin v Sloveniji, ki je ta napreden projekt izvedla. Ko smo se leta 2014 v državi soočili s politično in gospodarsko krizo, so sledile predčasne državnozborske volitve, na katerih je tudi sodeloval kot kandidat, da kandidira pa je bil povabljen s strani Mira Cerarja.  Napoved udeležbe na državnozborskih volitvah je bila za Kamala odlična priložnost za vstop v »resno« politiko. Tako je tudi začel svojo pot služenja ljudem, državljankam in državljanom.

Pred štirimi leti si bil prvič izvoljen za poslanca. Ali si si funkcijo poslanca predstavljal kaj drugače, kot je v resnici?

Kdor ni izkusil dela v Državnem zboru si zelo težko predstavlja, kako veliko odgovornosti in dolžnosti imaš kot predstavnik ljudstva. Poslanec si namreč 24 ur na dan in ne samo takrat, ko si na delovnem mestu. Moram priznati, da sem imel tudi sam precej drugačno predstavo o poslankah oziroma poslancih, ampak, ko si dejansko vpleten v delo, šele vidiš kako zelo pomemben sestav demokracije je Državni zbor.

Kamal v družbi članov lokalnega odbora SMC Domžale in predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza.

Kakšne zadolžitve si imel v Državnem zboru?

Ob izvolitvi me je poslanska skupina SMC – Stranke modernega centra (prej Stranke Mira Cerarja) v izvolitev Državnemu zboru predlagala za predsednika Odbora za zadeve Evropske unije. Prav tako sem se odločil za članstvo v Odboru za zunanjo politiko ter Odboru za izobraževanje. Moje delo je bilo skladno z odgovornostjo, ki mi je bila naložena v vlogi predsednika Odbora za zadeve EU, zato posvečeno pretežno zunanjepolitičnim aktivnostim v Sloveniji in tujini. Predstavljanje in zastopanje DZ na mednarodnem parketu je zelo odgovorna naloga in poslanstvo, saj smo, kot del mednarodne skupnosti (postali) kredibilna in resna država, ki se drži svojih usmeritev in deluje solidarno do mednarodne skupnosti. V okviru odbora, ki ga vodim smo v tem mandatu izpeljali 262 sej odbora. Obravnavali smo vse mogoče akte in dokumente EU, stališča vlade do evropskih zadev, izvajali slavnostne seje ob 9. maju – Dnevu Evrope, izvedli tri javne predstavitve mnenj na aktualne EU teme. V DZ smo v okviru odbora gostili najvišje predstavnike Evropske komisije, od predsednika Junckerja, vseh podpredsednikov komisije. Redna gostja naših zasedanj pa je bila evropska komisarka za promet iz Slovenije ga. Violeta Bulc, s katero smo zelo tesno sodelovali pri mnogih temah in aktivnostih Evropske komisije. Poleg tega pa sem/smo se udeleževali srečanj v tujini na ravni vseh odborov za zadeve EU iz celotne Evrope. V tem mandatu pa smo (glede na slabe prakse iz preteklosti) uspeli redno vršiti nadzor nad črpanjem sredstev evropske kohezijske politike t.i. EU sredstev.

Kako poteka delavnik poslanca?

Poslanke in poslanci imamo zelo razgibane delavnike, zato jih je zelo težko posplošiti oziroma opredeliti. Državni zbor sicer deluje po zelo načrtovanem planu, saj imamo redne (vnaprej načrtovane) delovne obveznosti za celo leto. Delujemo v skladu z Ustavo RS in Poslovnikom DZ, ki sta »bibliji« našega delovanja. Redne aktivnosti izgledajo nekako takole: Ob ponedeljkih imamo poslanci rezervirano za delo v volilnem okraju in pogovore z volivci ter za srečevanje državljank in državljanov v naših poslanskih pisarnah. Ob torkih imamo najprej rezerviran termin za srečanje poslanske skupine, potem pa običajno začenjajo zasedati delovna telesa/odbori/komisije, ki zasedajo še v sredo, četrtek in v petek.  Zasedanja DZ oz. plenarne seje DZ pa se praviloma odvijajo tretji teden v mesecu, razen v mesecu avgustu.

Dr. Milan Brglez je prišel v Domžale izrazit podporo Kamalu pri njegovi kandidaturi na letošnjih državnozborskih volitvah.

Že pred izvolitvijo za poslanca si bil aktiven tudi na lokalni politiki. Kako je v dosedanjem mandatu potekalo sodelovanje med teboj kot poslancem in lokalno skupnostjo?

Odnosi z lokalnimi skupnostmi, v okraju, v katerem sem bil izvoljen in ponovno tudi kandidiram (Domžale, Trzin, Mengeš) so bili v tem mandatu odlični. Komunikacija z župani naštetih občin je bila redna. Če je prihajalo do kakšnih nesoglasij z državnimi inštitucijami sem bil na voljo za pomoč. Menim, da smo večino zastavljenih (državnih) projektov v teh lokalnih skupnostih skupaj v sodelovanju uspeli realizirati.

Kaj vse si lahko kot poslanec postoril za svoj lokalni kraj?

Vlada pod vodstvom SMC in njenega predsednika dr. Mira Cerarja je v preteklih štirih letih zagotovila sredstva in v sodelovanju z lokalno skupnostjo zgradila športno dvorano pri Srednji šoli Domžale, ki so jo dijakinje in dijaki krvavo potrebovali. Zagotovila je tudi sredstva za obnovo dotrajanih cest v okolici Domžal. Ravno tako smo v tem mandatu uspeli zagotoviti evropska sredstva za obnovo in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik v skupni vrednosti cca. 12 miljonov €. Glede oskrbe s pitno vodo je bilo iz EU sredstev zagotovljenih cca. 7 miljonov €, iz državnega proračuna pa 1,2 miljonov €.

Od vstopa v Državni zbor leta 2014, je Kamalovo življenje posvečeno delu v politiki za ljudi.

Stiki z volivci? So se kaj obračali nate in kaj vse si lahko postoril za njih?

Zase mislim, da sem zelo komunikativen ter dostopen in vsak, ki ima/je imel kakršno koli pobudo, idejo, željo je naletel na posluh in veliko mero angažmaja. Ljudje se nate, kot poslanca obračajo z najrazličnejšimi pobudami, ki ne nujno spadajo v pristojnost tvojega dela. Vendar lahko (in sem) s svojim znanjem pomagal ljudi usmeriti na pravi naslov. Poslanci nismo vsemogočni, a vendar se znamo obrniti v tem kompliciranem državnem aparatu in poskušamo odpreti kakšna vrata do rešitve problema, realizacije projekta …

Kaj vse lahko za svoj volilni okraj postoriš kot poslanec v naslednjem mandatu?

Zaradi vse večjega preseljevanja v ob ljubljansko regijo in s tem povezanih obremenitev Trzina in Mengša s prometom, je potrebno začeti graditi obvoznico Mengeš–Trzin. Tako bomo zagotovili varnost in čistejše okolje za prebivalke in prebivalce omenjenih občin. Glede na to, da smo v Domžalah gospodarsko močna občina, menim, da bi bilo potrebno s podjetniškim centrom in razbremenitvijo plač ustvariti še boljše okolje za razvoj gospodarstva ter spodbujati tuje naložbe in investicije.

Katere prioritete imate v Stranki modernega centra za prihodnji štiriletni mandat?

Prva in osnovna prioriteta je v Sloveniji ohraniti politično, finančno, socialno in gospodarsko stabilnost, ki smo jo v preteklih štirih letih v večji meri uspeli zagotoviti. Drugače pa je naš program strukturiran moderno in v skladu s svetovnimi, predvsem pa nacionalnimi trendi, ki so se izkristalizirali. V enem stavku bo Slovenija prihodnosti ZELENA, ZDRAVA, PRAVIČNA, VARNA in DIGITALNA. Za podroben pregled naših ciljev pa priporočam branje na: https://www.strankasmc.si/wp-content/uploads/2018/05/Program-SMC_2018-2022-Kon%C4%8Dni.pdf

Največji problem s katerim se soočamo v zadnjih letih je volila abstinenca, predvsem med mladimi. Kje vidiš ti razloge za to?

To vprašanje bi seveda terjalo resno analizo. Za to obstaja več razlogov:

  1. Menim, da je bilo v preteklosti zaupanje v politiko porušeno zaradi najrazličnejših nasedlih projektov in barabij, ki so se (na žalost) ob sodelovanju (takratne) politike dogajale. Govorim o projektu TEŠ6, govorim o sanaciji bančnega sistema na račun davkoplačevalcev.
  2. Menim, da je bil (in je še vedno) nivo komunikacije/razprav/odnosa do državljank in državljanov neprimeren, da je bil politični prostor samo prostor prepirov in metanj polen pod noge.
  3. Menim, da se mladi ne čutijo dovolj vključeni v procese odločanja na najvišjih nivojih in zato se tudi ne zanimajo za politiko.

Potrebno je vedeti, da smo mlada demokracija, ki se še razvija. Politika bi morala dajati zgled državljankam in državljanom. Ampak za rešitev vseh teh »problemov« menim, da je potreben čas. Čas za menjavo generacij, čas za povezovanje Slovenk in Slovencev, čas za to, da se bomo vsi skupaj začeli zavedati, da na koncu koncev vsi delamo za Slovenijo. Če bo šlo Sloveniji dobro, bomo vsi skupaj živeli še bolj kvalitetno.

V družbi evropske komisarke Violete Bulc in Alenke Smerkolj, ministrice brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo.

Kaj bi povedal mladim in ostalim, ki ne volijo, da gredo na volitve in oddajo svoj glas?

Vsem (ali vsaj večini), s katerimi sem imel zadnja štiri leta stik, sem poskušal pojasniti kako pomembno se je udeležiti volitev. Če se volitev ne udeležiš, drugi odločajo o tvojih predstavnikih v Državnem zboru. Zato na tem mestu ponoven pozivam vse, ki ste si vzeli čas in prebrali ta intervju: Pojdite na volišče, izrazite svojo voljo in podprite Slovenijo prihodnosti, da bo Bolje za vse!

Kje vidiš Slovenijo čez štiri leta?

Če bomo izbrali modro politiko in nadaljevali pot, ki jo je zastavila Vlada dr. Mira Cerarja, Slovenijo vidim na zemljevidu najuspešnejših evropskih in svetovnih držav. Slovenija je najlepša dežela na svetu z velikim potencialom na mnogih področjih od razvoja, inovacij, turizma, gospodarstva, ki smo ga poskušali v iztekajočem mandatu okrepiti. Vendar je pomembno, da delamo skupaj, povezani.

Naročnik oglasa: SMC

Tagi