Kamal Izidor Shaker – Naj bo še Bolje za vse

Kamal Izidor Shaker - kandidat Stranke modernega centra na državnozborskih volitvah

Aktualni poslanec v Državnem zboru Kamal Izidor Shaker iz Domžal na letošnjih predčasnih državnozborskih volitvah na listi SMC – Stranki modernega centra, ponovno kandidira v 11. volilnem okraju 4. volilne enote, ki obsega del občine Domžale, Trzin in Mengeš. Od vstopa v Državni zbor leta 2014, je njegovo življenje posvečeno delu v politiki za ljudi. Njegov moto je, da mora politika služiti ljudem, njihovim potrebam in zagotavljati potrebne pogoje za dostojno življenje.

35-letni poslanec Državnega zbora Kamal Izidor Shaker se je šolal na kamniški gimnaziji, nato na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Vendar je kmalu spoznal nevladni sektor in projektno delo v lokalni skupnosti, kjer je v Študentskem klubu Domžale izvajal nekaj najbolj odmevnih projektov. Bil je predsednik Zveze študentskih klubov Zveze ŠKIS. Vodil je tudi krovno mladinsko organizacijo – Mladinski svet Slovenije. Štiri leta je bil občinski svetnik v Domžalah. Vse od vstopa v Državni zbor leta 2014 se zavzema za postavitev regije, iz katere prihaja, na zemljevid najuspešnejših občin v Sloveniji. V Državnem zboru RS je predsednik Odbora za zadeve Evropske Unije, zato je pretekla štiri leta spremljal vse izzive na EU ravni in tudi zastopal Zbor na mnogih mednarodnih konferencah v EU in nasproti Evropski komisiji v obliki srečanj s komisarkami in komisarji.

Kamal Izidor Shaker – kandidat Stranke modernega centra na državnozborskih volitvah.

Kaj je vlada pod vodstvom SMC dobrega storila za okraj?

Vlada pod vodstvom SMC in njenega predsednika dr. Mira Cerarja je v preteklih štirih letih zagotovila sredstva in v sodelovanju z lokalno skupnostjo zgradila športno dvorano pri Srednji šoli Domžale, ki so jo dijakinje in dijaki krvavo potrebovali. Zagotovila je tudi sredstva za obnovo dotrajanih cest v okolici Domžal.

Kaj morate še narediti v prihodnjih štirih letih?

Zaradi vse večjega preseljevanja v ob ljubljansko regijo in s tem povezanih obremenitev Trzina in Mengša s prometom, je potrebno začeti graditi obvoznico Mengeš–Trzin. Tako bomo zagotovili varnost in čistejše okolje za prebivalke in prebivalce omenjenih mest.Glede na to, da smo gospodarsko močna občina, menim, da bi bilo potrebno s podjetniškim centrom in razbremenitvijo plač ustvariti še boljše okolje za razvoj gospodarstva ter spodbujati tuje naložbe in investicije.

Na katerem področju lahko kot kandidat največ prispevate za blaginjo ljudi v volilnem okraju?

Z izkušnjami tega mandata v Državnem zboru lahko še marsikaj storimo za okraj, ki je potencialno gospodarsko, kulturno in finančno stabilno središče osrednje regije. Tu se, tudi na ravni EU, odpirajo možnosti in priložnosti za našo regijo.

Od vstopa v Državni zbor leta 2014, je Kamalovo življenje posvečeno delu v politiki za ljudi.

Zeleno

  • Pridobitev EU sredstev za energetsko sanacijo stavb v novi EU finančni perspektivi.
  • Pridobitev EU sredstev za turistično infrastrukturo in promocijo regije.

Zdravo

  • Obnoviti dotrajane (državne) ceste v mestnih središčih.
  • Začetek izgradnje obvoznice Trzin – Mengeš.

Varno

  • Aktivno sodelovati v razpravah o prihodnjem evropskem proračunu.
  • Aktivno zastopati Slovenijo na mednarodnem parketu.

Digitalno

  • V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zavzemanje za pridobitev EU sredstev za pokritje območja treh občin z brezžičnim omrežjem.

Za kaj si boste še posebej prizadevali?

Za razbremenitev gospodarstva in podporo njegovim razvojnim prizadevanjem.

Zakaj sta Miro Cerar in SMC prava izbira?

Sloveniji smo povrnili ugled, stabilnost in varnost. SMC bo nadaljevala umirjeno,pozitivno, povezovalno politiko v dobro vseh. Pri tem želim aktivno sodelovati. Da bo bolje za vse!

 

Naročnik oglasa: SMC – Stranka modernega centra

Tagi