40 let Območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale – “Skupaj zmoremo več!”

Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, ki ji najraje rečemo kar Obrtna zbornica Domžale, ta pa predstavlja najboljši servis za obrtnike in podjetnike, v letošnjem letu obeležuje 40-letnico delovanja. Ob jubileju je v sredo, 12. junija 2019, v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale potekala Slavnostna akademija, na kateri so se sprehodili skozi štiri desetletja delovanja, najbolj zaslužnim obrtnikom in podjetnikom pa so podelili priznanja Obrtne zbornice Domžale ter Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. 

Obrt in podjetništvo sta imela in imata še danes v Domžalah posebno mesto. Tega ne vemo samo v Domžalah in v Sloveniji, temveč tudi po vsej naši nekdanji skupni državi, saj če sta kje, sta obrt in podjetništvo že od nekdaj doma v Domžalah. Obrtna zbornica Domžale je bila ustanovljena 27. junija 1979, trenutno je vanjo vključenih 590 članov. Njena glavna naloga je zastopanje interese članov, hkrati pa jim tudi svetuje glede različnih vprašanj, s katerimi se soočajo pri poslovanju, jih seznanja z aktualnimi informacijami ter organizira za njih srečanja, izobraževanja in podobne dogodke.

Obrtna zbornica Domžale, ki je stanovska organizacija obrtnikov in podjetnikov, ki opravljajo obrtne in obrti podobne dejavnosti ter rokodelske dejavnosti, združuje podjetnike petih občin; poleg Domžal še Trzin, Mengeš, Moravče in Lukovico. In vsaka izmed njih ima svoje posebnosti, po katerih je še in je bila prepoznana – v Mengšu kraljujejo glasbila, od harmonik do kitar, Lukovica je znana po odličnih gostilnah tik ob nekdanji cesti Trst – Dunaj, v Moravčah pa živi poslednji pasar na Slovenskem, ki je krasil krsto maršala Tita, še preden je ta umrl. Trzinci so odlični mesarji, menda so prav oni izumili kranjsko klobaso, danes pa so občina z največ podjetji na prebivalca.

Slavnostno akademijo je spremljal kulturni program.

Slavnostne akademije, ki jo je povezoval Toni Cahunek, so se poleg članov Obrtne zbornice Domžale, zaradi katerih so se pravzaprav zbrali na prireditvi, udeležili številni povabljeni gostje, med njimi vodstvo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, župani občin, kjer deluje domžalska obrtno-podjetniška zbornica, povabljenci iz območnih obrtno-podjetniških zbornic gorenjske regije, gostje iz Koprivnice in mnogi poslovni partnerji ter sponzorji. Slavnostno akademijo je popestril kulturni program, na katerem so nastopili pevka Maja Marinčič, plesalca Tinkara in Brin iz Plesne šole Miki ter glasbena zasedba Aufbiks.

Udeležence slavnostne akademije so s pozdravili in nagovorili Zoran Poljšak, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale, Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Toni Dragar, župan Občine Domžale in Karolina Vrtačnik, direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale.

V uvodu je zbrane nagovoril predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale Zoran Poljšak.

Župan Občine Domžale Toni Dragar je v svojem govoru dejal, da je ena izmed ključnih nalog lokalne skupnosti, ki jih ima znotraj uspešnega gospodarskega središča, da omogoča pogoje za nadaljnji gospodarski razvoj občine. Med ključnimi vzvodi za krepitev gospodarske kondicije je izpostavil odkup strateških zemljišč in pripravo ugodnih prostorskih pogojev za investitorje ter ureditev poslovnih con. Pomemben vzvod pa je tudi sofinanciranje dejavnosti, ki jih izvaja Območno obrtna-podjetniška zbornica Domžale in so namenjene domžalskim podjetnikom. Glede načrtov je župan omenil odkup, prenovo in ureditev območja Univerzale v poslovno cono, kjer bi se zagotovili prostori za OOZ Domžale, prostori za izvedbo projekta Štartaj Domžale, inkubator in coworking prostori. V sodelovanju z OOZ Domžale je v načrtu tudi ureditev Podjetniške svetovalnice in Podjetniške akademije.

Posebno priznanje sta Zoran Poljšak in Karolina Vrtačnik izročila županu Toniju Dragarju in sicer za za izjemen in neprecenljiv doprinos pri spodbujanju in ohranjanju obrti in podjetništva v lokalnem okolju ter za izjemno župansko držo pri razumevanju in reševanju podjetniške problematike.

»Za gospodarski razvoj je nujno, da sloni na inovativnosti in podjetnosti mladih, kar smo v naši občini prepoznali in v sodelovanju z OOZ Domžale do sedaj izvedli že tri serije projekta Štartaj Domžale, preko katerih želimo spodbuditi mlade in podjetne, da zberejo pogum in uresničijo svojo poslovno idejo v domačem okolju. Projekt je doslej k sodelovanju pritegnil več kot sto petdeset nadobudnih podjetnikov,« je o skupnem sodelovanju na projektu Štartaj Domžale povedal župan ter ob 40-letnici delovanja slavljencem zaželel, da bi njihova jadra še naprej uspešno plula: »Zoranu Poljšaku in Karolini Vrtačnik izrekam zahvalo za trud in prizadevanje k aktivni vlogi zbornice v naši skupnosti. Kot pravi vaš slogan: Skupaj zmoremo več!«

Na slavnostni akademiji ob 40-letnici Obrtne zbornice Domžale so tri vrste priznanj. Najprej so podelili stanovska priznanja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki so jih prejemniki prejeli za posebne zasluge – prispevek k vzpostavljanju dobrega podpornega okolja za razvoj obrti in podjetništva, podelil pa jim jih je njen predsednik Branko Meh. Zlati ključ so prejeli: Zoran Poljšak, Andrej Počivavšek ter posthumno Stane Kovač, ki ga je prevzela njegova žena Irena Kovač. Srebrni ključ je prejela Marija Resnik, bronastega pa Dušan Florjančič in Brane Lap.

Prejemniki priznanj Obrtno podjetniške zbornice Slovenije.

Sledila je podelitev posebnih priznanj Območne obrtno podjetniške zbornice Domžale, ki so jih poleg prejemnikov stanovskih priznanj Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije prejeli še Peter Dobravc, Mija Hribar, Jure Hrovat, Marko Peterlin, Sabina Podbregar, Zvone Škarja, Suzana Majdič, Stanislav Smrkol, Franci Avbelj, Vida Retelj, Marijan Smolnikar in župan Toni Dragar.

Prejemniki posebnih priznanj Območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale.

Ob zaključku so podelili še jubilejna priznanja Območne obrtno podjetniške zbornice Domžale, ki so jih prejeli Janez Drolka, Marko Korošec, Žarko Uršič, Marija Miklavčič, Anton Ručigaj, Marija Resnik, Andrej Počivavšek, Anton Zorman Rok Drolka in Peter Strniša. Posebna in jubilejna priznanja Obrtne zbornice Domžale je podelil njen predsednik Zoran Poljšak.

Prejemniki jubilejnih priznanj Območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale.

Slavnostne akademije se je udeležila tudi delegacija Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, njena predsednica Irena Kovačić pa je ob tej priložnosti Zoranu Poljšku izročila darilo.

Osrednje praznovanje 40-letnice Obrtne zbornice Domžale bo potekalo v soboto, 15. junija 2019, na domžalskem tržnem prostoru, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali obrtnike in druge podjetnike ter njihovo ponudbo, poskrbljeno pa bo tudi za zabaven spremljevalni program s pogostitvijo obiskovalcev.

Avtor: Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi