Prenos v živo s Homca: Sveta maša in obredi velikega četrtka

Zaradi epidemije koronavirusa bodo vsi obredi in maše ob letošnji veliki noči potekali brez navzočnosti ljudstva. Vse velikonočne obrede in svete maše bomo v živo iz Cerkve Marijinega rojstva na Homcu predvajali na našem portalu. Veliki četrtek je praznik evharistije in praznik duhovništva. Na ta dan se spominjamo, kako je Jezus obhajal zadnjo večerjo s svojimi apostoli. Pri tej zadnji večerji je postavil zakrament sv. maše ali evharistije ter zakrament mašniškega posvečenja.

Od razglasitve epidemije na našem portalu vsak dan v živo prenašamo svete svete maše iz cerkve Marijinega rojstva na Homcu, ki so obhajane zasebno in brez prisotnosti vernikov. Svete maše so od ponedeljka do sobote na sporedu ob 18. uri, ob nedeljah pa ob 10. uri. Svete maše v živo lahko spremljate tudi preko TV komunikatorjev internetnih ponudnikov: NEO (Telekom Slovenije, EON – Telemach …) in sicer preko youtube kanala domžalec.si. Prav tako bomo prenose v živo izvajali za vsa bogoslužja in svete maše, ki bodo potekale v velikem tednu in na veliko noč. Bogoslužja bo vodil Gašper Mauko, župnijski upravitelj župnije Homec.

Predviden terminski plan prenosov maš in obredov ob veliki noči na portalu domžalec.si: 

  • Veliki četrtek: sveta maša in obredi velikega četrtka ob 18. uri
  • Veliki petek: križev pot ob 15. uri, obredi velikega petka ob 18. uri.
  • Velika sobota: blagoslov jedil ob 15. uri, velikonočna vigilija ob 20. uri.
  • Velika noč: velikonočna maša ob 10. uri.
  • Velikonočni ponedeljek: maša ob 10. uri.
  • S torkom, 14.4., se tedenske maše (in njihov neposredni prenos) prestavijo na 19. uro.
(Foto: Toni Iglič)

Priporočila za vernike in duhovnike, ki jih je podala Slovenska škofovska konferenca, si lahko preberete v nadaljevanju.

Veliki četrtek

Vsem župnikom (duhovnikom) se za ta dan dovoljuje, da darujejo večerno sveto mašo ob 18. uri v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Umivanje nog se opusti, prav tako se ob koncu svete maše opusti procesija z Najsvetejšim zakramentom, ki se le shrani v tabernakelj.

Neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega rojstva na Homcu na portalu domžalec.si ob 18. uri.

Sv. maša Jezusove zadnje večerje z učenci

Na veliki četrtek zvečer bomo praznovali postavitev zakramentov svete evharistije in mašniškega posvečenja. Jezus je pri zadnji večerji izročil svoje telo in kri v jed in pijačo. Obenem je postavil zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolično storil z gesto umivanja nog učencem. Po zaključku maše duhovnik prenese posodo s posvečenimi hostijami, zakramentalno navzočega Jezusa, iz tabernaklja na posebno mesto oz. v »ječo«, ki predstavlja Jezusovo trpljenje v vrtu Getsemani.

Veliki petek

Škofje in župniki bodo v zaprtih stolnicah in cerkvah ob 18. uri brez navzočnosti vernikov opravili obrede velikega petka, 10. aprila. Župnik opravi bogoslužje v najosnovnejši in preprosti obliki, brez petja in prinašanja križa v procesiji. Pri obredu duhovniki izrečejo posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki so v stanju preizkušnje.

Neposredni prenos križevega pota iz cerkve Marijinega vnebovzetja na Homcu na portalu domžalec.si ob 15. uri. Obredi velikega petka pa ob 18. uri.

Velika sobota

Blagoslov in delitev ognja letos odpadeta. Škofje pa so odločili, da je zaradi epidemije letos veljaven blagoslov jedil po televiziji ali radiu. Zato vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo 11. aprila na TV SLO 1 predvidoma ob 15. uri in ob 17. uri. Verniki pa lahko doma tudi sami spoštljivo blagoslovijo jedila.

Neposredni prenos blagoslova jedil iz cerkve Marijinega vnebovzetja na Homcu na portalu domžalec.si ob 15. uri.

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda
Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Velikonočna vigilija

Škofje in duhovniki bodo velikonočno vigilijo v soboto zvečer obhajali v zaprtih stolnicah ob 20. uri brez vernikov. Na začetku se opusti začetek vigilije ali lucernarij, prižiganje ognja. Takoj se prižge sveča. Procesija se opusti, mašnik izreče velikonočno oznanilo. Sledi besedno bogoslužje. Pri krstnem bogoslužju se samo obnovijo krstne obljube. Sledi evharistično bogoslužje.

Neposredni prenos velikonočne vigilije iz cerkve Marijinega vnebovzetja na Homcu na portalu domžalec.si ob 18. uri.

Verniki so povabljeni, da spremljajo obred s prižganimi svečami v svojih domovih.

Velika noč

Vstajenjske procesije letos odpadejo. Škofje vabijo vse vernike v Sloveniji, da se 12. aprila ob 8. uri zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo blagoslov.

Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika. Škofje in župniki bodo v svojih zaprtih cerkvah darovali velikonočno sveto mašo brez navzočnosti vernikov.

Neposredni prenos velikonočne maše iz cerkve Marijinega vnebovzetja na Homcu na portalu domžalec.si ob 10. uri.

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Škofje vabijo tudi vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO 1, predvidoma ob 11.35 in k spremljanju prenosa papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

Velikonočni ponedeljek

Škofje in župniki bodo v zaprtih cerkvah darovali sveto mašo brez navzočnosti vernikov. Prav tako naj se na velikonočni ponedeljek odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.

Neposredni prenos svete maše na velikonočni ponedeljek iz cerkve Marijinega vnebovzetja na Homcu na portalu domžalec.si ob 10. uri.

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja

Maša se daruje v zaprtih cerkvah, škofje pa vabijo vse vernike, da spremljajo prenos svete maše iz mariborske stolnice na TV SLO 2 ob 10. uri in tedenski nagovor nadškofa Zoreta na TV SLO 1, predvidoma ob 11.30.

Neposredni prenos svete maše na na belo nedeljo iz cerkve Marijinega vnebovzetja na Homcu na portalu domžalec.si ob 10. uri.

Spovedovanje v postnem in velikonočnem času

Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje. Spoved po telefonu oziroma spletu pa ni veljavna.

Če zdravstvene ustanove, dom upokojencev oziroma civilna zaščita zagotovijo zaščitno opremo duhovniku, lahko ta vernikom v smrtni nevarnosti podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.

Škofje so se tudi odločili, da glede na trenutne razmere še ne veljajo pogoji za podelitev dovoljenja duhovnikom za skupno odvezo. Če bi v posameznem kraju prišlo do izrazitega povečanja števila okuženih, pa se lahko lokalni župnik obrne na krajevnega škofa in ga prosi za dovoljenje za podelitev skupne odveze.

Miha Ulčar; Foto: Toni Iglič, arhiv domžalca; Video: HDV Studio

 

Tagi