Zaradi močnega neurja z nalivom zalilo več objektov na območju Vira, Doba in Domžal

Včeraj nekaj po 21. uri zvečer se je na območju Domžal, Vira in Doba razvilo močno neurje z dežjem, ki je povzročilo zalivanje stanovanjskih prostorov in kleti na več lokacijah. V centru Domžalah pa je nekajkrat v kratih intervalih zmanjkalo tudi električne energije. Zaradi zalitih prostorov so na več lokacijah posredovali poklicni gasilci CZR Domžale, gasilci PGD Vir, PGD Dob in PGD Domžale-mesto.

Jani Jeraj, vodja nočne izmene poklicnih gasilcev CZR Domžale, nam je povedal, da se je močno neurje z nalivom najhuje razvilo nad Virom, Dobom in delom Domžal. Prvi obvestilo o zalitem prostoru so dobili ob 21.17 uri, nato pa so v nekaj minutah sledili še ostali. V večini primerov je zalilo stanovanjske prostore in kleti, v dveh primerih pa še dva cestna podvoza. Prav tako je v večini primerov prostore zalila meteorna voda, v dveh primerih pa tudi fekalna. Poklicni gasilci CZR Domžale so skupaj z gasilci PGD Vir, PGD Dob in PGD Domžale-mesto posredovali na 22. lokacijah, na katerih so izčrpavali vodo, domžalski gasilci pa so v enem primeru iz stoječe vode premaknili še osebno vozilo.

Miha Ulčar; Foto: B.Š.

Tagi