Sprememba okusa in vonja vode na Miklošičevi ulici

Avgusta smo prebivalci Miklošičeve ulice opazili, da ima voda nenavaden vonj in okus. Predvidevali smo, da so spremembe verjetno povezane s prenovo Slamnikarske ulice. Ob tovrstnih prenovah in gradnjah na javnih objektih je treba biti pozoren, sploh pa, če gre za pitno vodo, ker pri obnovi cest pogosto gre še za zamenjavo kakšnih vodovodnih in drugih napeljav.

Za informacijo s tem v zvezi sem se obrnila na JKP Prodnik, ki je skrbnik naše komunalno-vodovodne infrastrukture. Sprva sem posumila na dotrajanost hišne napeljave, saj bloki na Miklošičevi imajo več kot petdeset let in je bil prvi napotek odgovornega iz JKP Prodnik, da se pozanimamo pri upravniku o vrsti vodovodnih ceveh, ki j ih imamo v hišah. Če bi šlo za svinčene cevi bi ta sprememba bila dolgotrajna in bi jo opazila že prej, pa skoraj gotovo svinčenih cevi niso dajali za dotok pitne vode, kvečjemu za odplake. Ko sem povprašala še druge stanovalce in oni svoje prijatelje, so povedali, da so tudi oni zadnje čase opazili nenavaden vonj, nekdo pa okus, ki ni bil po kloru.

Poklicala sem na NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano), kjer so mi podali strokovno razlago in nasvet, kako naj postopamo v danem primeru. Odgovornost skrbnika vodovodnega omrežja je, da poskrbi za varno pitno vodo in da se odzove na opažanja uporabnikov, v kolikor ti zaznajo kaj nenavadnega. Laboratorij, ki je odgovoren za testiranje naše vode, je laboratorij v Kranju – tja bi morali poslati vzorec vode, če bi ga hoteli pregledati. A vzorca ne more vzeti kdorkoli, temveč za to pooblaščena oseba iz omenjenega laboratorija, oziroma nekdo iz Prodnika, v dogovoru s stanovalci – potrebno je vzeti več vzorcev iz ulice oz. stavbe. Če pregled naročijo stanovalci, se ta plača (80€+DDV – testiranje in potni stroški) posebej, če testiranje izvede JKP Prodnik pa se ta krije iz sredstev vzdrževalca.

Strokovnjakinja iz NLZOH mi je svetovala, da počakamo še par tednov, ko se ljudje vrnejo z dopustov in se bo voda bolj pretočila skozi cevi. Okus, ki smo ga zaznali je lahko od masti s katero mažejo novo vgrajene ventile, kovinski okus pa najverjetneje prihaja od novih cevi, kjer se še lahko sproščajo osnovni elementi kot sta baker in železo, ki pa zdravju nista škodljiva. Ko jih zakrije trda voda oz. kalcij iz nje, se tudi ta okus izgubi. Bolj bi bilo nevarno, če bi se pojavila driska oz. kakršnekoli prebavne motnje pri večjem številu prebivalcev, ker bi to kazalo na mikrobiološko okužbo. Tako zadevo pa je treba urediti hitro in so zato stanovalci dolžni, če pride do takšnih sprememb v večjem obsegu, o njih obvestiti JKP Prodnik.

Čeprav se je stanje vode zdaj že počasi vrnilo v normalo je dobro, da se informiramo o tem, kako in kdaj stopiti v akcijo, ter na koga se je treba obrniti po pojasnilo in pomoč. Stanovalci smo prvi, ki opažamo spremembe na vodovodu in smo zato dolžni o tem obveščati odgovorno osebo v JKP Prodnik in upravnika stavb.

Sodelovanje in komunikacija sta bistvo vseh dobrih odnosov in rešitev. Pijmo še naprej zdravo vodo!

Mimi Šegina

 

Tagi