Zaključek projekta “Z igro do prvih turističnih korakov – Športna doživetja krepijo mladinski turizem”

V Vrtcu Urša smo v osmih skupinah aktivno sodelovali pri projektu “Z igro do prvih turističnih korakov – Športna doživetja krepijo mladinski turizem”. Projekt je potekal v povezavi z gibanjem celo šolsko leto.

Vse dejavnosti smo pripravili iz različnih vzgojnih področij, ki so temeljila in izhajala iz gibanja. Preko gibanja so otroci spoznavali življenje v katerega proces smo vključeni vsi. Letošnja tema nas je še bolj spodbudila, da smo izvajali ogromno športnih dejavnosti. Naš plan je bil, da smo športniki prav vsak dan.

Tako so se otroci preko gibanja, igre seznanjali z ožjo in širšo okolico, ljudmi okoli njih – družina, prijatelji …, s družbenimi normami in vrednotami, kulturo, športom … In vrtec kot takšen ima možnost in dolžnost, da je otrokom ponujeno in omogočeno gibanje s katerim si širijo obzorja in pridobivajo tudi nove izkušnje.

Projekt nas je spodbudil k večji povezanosti z lokalnim okoljem. Otroci so spoznavali, kako se lahko v domačem kraju na različne načine športno udejstvujejo. Preko raznolikih dejavnosti smo zadostili otroški potrebi po gibanju in igri. Čim več dejavnosti smo izpeljali na prostem, nekatere pa v večnamenski dvorani, telovadnici, ki otrokom omogoča veliko prostora za gibanje.

Otroci so preko gibanja spoznali in izvajali različne oblike gibanja, športa. Spoznavali so različne športe, veliko pa so pridobili na socialnem področju, kjer so krepili prijateljske odnose, spoštovanje drug drugega, krepili zdravo tekmovalnost. Druženje preko gibanja v skupini, potem med skupinami v enoti – večkrat izvedli skupne dejavnosti in tudi sodelovanje med enotami.

Projekt smo zaključili z razstavami, pohodom na Šumberk in Mengeško kočo, z medgeneracijsko telovadbo s člani šole zdravja Dob, športnimi igrami in izletom v Mozirski gaj.

Avtorica: Sabina Pestotnik, vzgojiteljica in vodja projekta; Foto: Vrtec Urša

Tagi