Adam Ravbar – 430 let od zmage v bitki pri Sisku

V bližini Domžal stoji grad Krumperk, na katerem se je rodila Ana Marija Ravbar, mati polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693).

Druga pomembna oseba je vitez ADAM RAVBAR, baron in poveljnik konjenice dežele Kranjske, ki se je posebej izkazala v bitki pri Sisku na dan Sv. Ahaca 22. junija 1593. V teh dneh (22. junija) torej praznujemo 430 let zmage v bitki pri Sisku, v kateri se je še posebej izkazal naš rojak Adam Ravbar.

Ravbarja so kranjski deželni stanovi izvolili za poveljnika konjenice dežele Kranjske leta 1590. Izročilo pravi, da je bila konjenica najboljši obrambni zid dežele Kranjske.

Hasan paša Predojević je s svojo vojsko oblegal trdnjavo Sisak vse od zime naprej. Trdnjava je vseskozi pošiljala prošnje za pomoč v Zagreb, Ljubljano in naprej na Dunaj. Zgodilo se ni nič! Pozno spomladi 1593 je Ravbar ukazal nabor konjenikov iz okoliških vasi, za boj s Turki je izbral 50 najboljših. Na pot proti Ljubljani je krenil 23. 5., v Ljubljani se je združil s preostalo konjenico, ki je štela do 400 konjenikov. Pred trdnjavo Sisak so prispeli v zadnjem trenutku 22. 6., v boj s turško vojsko so se pognali brez odmora. Hasan paša Predojević se za maloštevilno krščansko vojsko, ki je štela 5000 pešcev in konjenikov, ni zmenil. Ni se mu zdelo pomembno obrniti topove proti »majhni« vojski, ki je prišla v pomoč trdnjavi. V ključnem momentu bitke je konjenica prerezala turško vojsko na dva dela in zaprla most na Kolpi, s tem pa je onemogočila turškim okrepitvam dostop na bojno polje.

V turški vojski je nastala zmeda, sledil je njihov paničen umik. Mimo konjenice ni šlo, tam se omenja še nemške vojake z arkubuzami (to so močne puške). Turki so si izbrali smrt v narasli Kolpi.

Naši vojaki so na obrežju našli turškega poveljnika Hasana pašo Predojevića in ga z vojaškimi častmi pokopali na bojnem polju. Njegov plašč so nesli v ljubljansko stolnico in ga kasneje predelali v mašni plašč. Ta plašč je na ogled v muzeju mašnih plaščev v Radmirju.

V juniju 2023 smo posneli film na podlagi zvoka iz arhiva Društva za raziskovanje jam Simon Robič Domžale, film bi morali prikazati 23. 6. 2023 ob 21.00 v Češminovem parku. Napovedano je slabo vreme, zato smo zadevo postavili na ogled na portalu domžalec.si.

Zahvaljujemo se g. Otokarju Pogačniku, ki je dovolil snemanje pred gradom Krumperk. Hvala tudi TIC Domžale in Kulturnemu društvu Groblje za spodbudo, SN jahalna šola za konjenike ter Društvu za raziskovanje jam Simon Robič Domžale, ki je krilo nastale stroške.

Avtor: Aleš Stanislav Stražar; Foto, video: Miro Pivar, Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale

Tagi