Papirnica Količevo leta 1935

Papirnica Količevo leta 1935 po risbi profesorja Jožeta Karlovška. Tovarno, ki se je hitro širila, je leta 1920 ustanovil Franc Bonač. Na zelo nadrobni risbi vidimo vsa tovarniška poslopja z menzo na desni strani spredaj, na levi pa leta 1927 zgrajeno Bonačevo hidroelektrarno na Duplici. Zadaj sta vidna Homec in tovarna Induplati.

Tovarna Papirnica Količevo oziroma sedaj imenovana Karton Količevo, je danes ena redkih delujočih večjih tovarn v občini Domžale.

Vas Količevo se omenja v listini 21. januarja 1334 kot Koelczah.

Vir: Povzeto po knjigi Oj ta slamnik: občina Domžale na starih razglednicah, avtorja Staneta Stražarja (fotografija je iz knjige).

Komentarji uporabnikov
Tagi