Ihan pred prvo svetovno vojno

Pred Navžarjevo gostilno pred prvo svetovno vojno. Zadaj je cerkev sv. Jurija z okolico. Dve največji stavbi, župnišče in šolo, so med drugo svetovno vojno požgali partizani in nista bili obnovljeni. Spredaj so Hribarjeva in Smolarjeva hiša ter staro kužno znamenje, ki so ga po letu 1920 podrli in postavili novo.

Ihan je prvič omenjen 29. oktobra 1228 v kupni pogodbi, ko je gornjegrajski opat Albert kupil od diessenskega prošta Henrika dve kmetiji v Ihanu. Kraj se spet omenja 5. novembra istega leta, ko so to kupčijo potrdili menihi diessenskega samostana.

Vir: Povzeto po knjigi Oj ta slamnik: občina Domžale na starih razglednicah, avtorja Staneta Stražarja (fotografija je iz knjige).

Komentarji uporabnikov
Tagi