25. Pokal Občine Domžale – kegljanje slovenskih paraplegikov

Kegljaški turnir slovenskih paraplegikov za Pokal Občine Domžale je letos že 25. privabil na kegljišče v Kamniku ter na zaključek turnirja na Količevo številne slovenske paraplegike.

25. Turnir slovenskih paraplegikov za Pokal Občine Domžale 2023, s katerim so počastili praznik domžalske občine, je zelo lepo uspel – tako po zaslugi Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, še posebej pa njihove članice Cvetke Štirn, znane slovenske kegljačice, ki je pomagala pri organizaciji in izvedbi turnirja za Pokal Občine Domžale 2023.

Turnir v kegljanju za paraplegike se je začel na kegljišču v Kamniku, kjer so športniki pokazali veliko hrabrosti in predvsem natančnih metov, pa tudi prijateljstva in veselja, da se na turnirju ponovno srečajo in družijo. Prijateljsko srečanje s podelitvijo priznanj in pokalov ter druženjem, ki je v soboto, 22. aprila 2023, potekalo na Količevem, je tudi tokrat pokazalo, kako so paraplegiki veseli tega tekmovanja, srečanja in prijetnega druženja.

Glavna organizatorka Cvetka Štirn je v uvodu srečanja pozdravila vse navzoče in goste. Med njimi so se srečanja udeležili županja Občine Domžale mag. Renata Kosec, nekdanji domžalski župan Toni Dragar, častna občanka Občine Domžale Vera Vojska (oba sta že vrsto let velika podpornika turnirja paraplegikov v kegljanju), predsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine Mirjan Kanalec, vodja športa v Društvu paraplegikov Eva Pahovnik in vodja lige pri Zvez paraplegikov Slovenije Aleš Povše.

Za uvod v podelitev pokalov in medalj so s krajšim kulturnim programom poskrbeli folklorni plesalci Folklornega društva Groblje, Domžale, nato pa je zbrane nagovorila domžalska županja mag. Renata Kosec, ki je dejala, da jo veseli, da Občina Domžale že vseh 25 let podpira to tekmovanje in tudi druge dejavnosti paraplegikov in da bo tako tudi v bodoče. Ob prejemu plakete iz rok Mirjam Kanalec, pa je dejala, da so za to plaketo vsekakor veliko zaslužni tudi prejšnji župani in svetniki. Plaketo so prejeli še častna občanka Vera Vojska za 25 letno podporo slovenskih paraplegikov, Peter Verbič za 25 let donatorstva in podpore paraplegikom ter Zavod za šport in rekreacijo Domžale za 25 letno podporo kegljanja slovenskih paraplegikov. Posebno plaketo pa je prejela Cvetka Štirn za 25 let srčnega vodenja in organizacije kegljanja za Pokal Občine Domžale.

Pri omenjenem turnirju gre za največjo prireditev na področju invalidskega športa v kegljanju na invalidskih vozičkih v letošnjem letu. Sodelovalo je devet ekip iz vseh slovenskih društev paraplegikov. Dogodek vsekakor predstavlja veliko priznanje društvu in prispeva k ugledu in promociji Domžal.

Za 25-ti pokal Občine Domžale so po kategorijah pokale in medalje prejeli:

Posamezno moški:
1. Miran Jernejšek – Maribor
2. Anton Kanc – Novo mesto
3. Aleš Povše – Celje

Posamezno ženske:
1. Senka Ivaniševič – Ljubljana
2. Martina Glavič – Novo mesto
3. Marija Kerec – Maribor

Posamezno veterani:
1. Ludvik Škraban – Murska Sobota
2. Franc Kuhelj – Novo Mesto
3. Franc Borovnjak – Murska Sobota

Ekipno:
1. Ekipa Novo mesto
2. Ekipa Maribor
3. Ekipa Ljubljana

Ker je ekipa Novega mesta zmagala trikrat zapored, je osvojila prehodni pokal Domžale, ki so ga prejeli v trajno last.

Vsem udeležencem še enkrat iskrene čestitke in dobrodošli tudi v letu 2024 na tekmovanju za Pokal Domžal.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi