Želijo si, da bi obeležje v spomin na pokojnega homškega župnika na novi lokaciji ostalo neoskrunjeno!

Konec meseca aprila smo na našem portalu pisali, da so homški skavti ob vznožju homškega hriba na mestu, kjer je preminil župnik Lojze Hostnik, postavili simbolično spominsko obeležje z lesenim križem, s kamenčki pa so poleg izpisali njegovo ime. Mnogi ljudje so se ob spominskem obeležju ustavljali ter za mir in pokoj duše pokojnega župnika tudi kaj zmolili. Vendar pa je to spominsko obeležje, ki ni bilo nikomur v napoto, nekoga močno zmotilo, saj je poskrbel, da so ga odstranili, razlog pa naj bi bil v tem, da se je nahajal tik ob poti. Po vsej verjetnosti ga zmotil tudi križ in še kaj … S svojim ravnanjem je pokazal na nespoštljiv odnos do pokojnega župnika in žalujočih homških faranov.

Na pobudo homških faranov in krajanov, ki jih je odstranitev križa in simboličnega spominskega obeležja užalostila, so le-tega sedaj postavili na zasebnem zemljišču, nekdaj deset metrov stran od kraja župnikovega slovesa. Farani so nam povedali, da je bilo prejšnje simbolično spominsko obeležje nekomu zelo v napoto, kljub temu, da se je nahajalo ob poti in ne na poti. Edina stvar, ki je bila sporna je bila ta, da bi moralo biti spominsko obeležje po zakonu umaknjeno od poti vsaj dva metra.

Novo spominsko obeležje je sedaj postavljeno na zasebnem zemljišču in od poti umaknjeno približno pet metrov. Farani upajo, da bo spominsko obeležje ostalo neoskrunjeno in na mestu, kjer je sedaj. »Vsak poklon s cvetjem ali svečko je dobrodošel. Obeležje je namenjeno za vse, ki bodo na mestu ustavili svoj korak in se za trenutek spomnili pokojnega župnika Lojzeta,« so nam še povedali homški farani.

Miha Ulčar

Tagi