Skupaj z učenci OŠ Dragomelj smo obeležili svetovni dan okolja

V sredo, 5. junija, je bil svetovni dan okolja, ki smo ga skupaj z učenci 1.-3. razreda Osnovne šole Dragomelj počastili na prav poseben način – z obiskom Centra za ravnanje z odpadki v Dobu.

Skupaj z maskoto Grini smo spoznali kateri odpadki se zbirajo v centru, kakšno je nadaljnje ravnanje z odpadki, ki so zbrani v centru, v kaj se lahko predela reciklirana embalaža, zakaj so azbestne plošče nevarne in še mnogo drugih zanimivih in poučnih stvari.

Ob koncu predstavitve so sledila vprašanja učencev iz katerih je bilo razvidno, da se zavedajo kako pomembno je razumno ravnanje z odpadki, ki imajo ob nepravilnem ravnanju vpliv tako na naravo, kot tudi na podtalnico. Z velikim zanimanjem so poslušali, ob koncu pa so dobili tudi učni list z vprašanji, katerega so zagotovo rešili brez napak.

Ko smo se poslovili smo si obljubili, da bomo še naprej pravilno ločevali odpadke in tako skrbeli za čisto okolje v katerem živimo. Grini pa nas je pozdravil s svojim grinastičim pozdravom.

Tagi