Koliko hrane zavržemo?

Slovenska komunalna podjetja so prepoznala svojo moč in odgovornost za spodbujanje trajnostnega razvoja družbe ter spreminjanje potrošniškega vedenja. Oblikovala so pobudo Skupaj za boljšo družbo, s katero si prizadevajo, da bi Slovenci zmanjšali količine zavržene hrane, kritično razmišljali o načrtovanih nakupih, pili vodo iz pipe namesto iz plastenk, kupovali več stvari iz druge roke ali si jih izposojali.

Številna komunalna podjetja v Sloveniji so zadnja leta svoje uporabnike predvsem ozaveščala o ločevanju odpadkov, niso pa se (dovolj) zavedala svoje odgovornosti pri spreminjanju potrošniških vzorcev, ki zvišujejo kakovost življenja in delajo našo družbo boljšo. Zato so stopila skupaj v prizadevanju, da bi Slovenci zmanjšali količine zavržene hrane, kritično razmišljali o načrtovanih nakupih, pili vodo iz pipe namesto iz plastenk ipd. S temi spremembami bi postali bolj odgovorni do sebe, do okolja in ne nazadnje tudi do svoje denarnice.

To so torej sporočila, ki so jih komunalna podjetja na enoten način (prek spletnih mest, položnic, dogodkov, plakatov itd.) začela prenašati svojim uporabnikom in jih spodbujati k spremembi razmišljanja ter vedenja.

V okviru pobude Skupaj za boljšo družbo komunalna podjetja začenjajo tudi z aktivnostmi, ki opozarjajo na problematiko zavržene hrane. To je tudi glavni poudarek letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki poteka od 22. do 30. novembra 2014.

Številna komunalna podjetja bodo v sredo, 26. novembra, pred svoje občinske zgradbe postavila 82 kilogramov hrane in tako pokazala, koliko hrane vsako leto zavrže povprečni posameznik. Komunalna podjetja pripravljajo tudi praktične napotke, kako zmanjšati količino zavržene hrane. Napotki bodo na voljo na njihovih spletnih straneh in v publikacijah.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. bo tako v sredo 26. novembra 2014, v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov in skupne pobude komunalnih podjetij, v bližini spomenika talcem na Ljubljanski cesti v Domžalah, pripravil prikaz količine hrane, ki jo letno zavrže povprečni Slovenec, to je 82 kilogramov.

Več informacij o pobudi Skupaj za boljšo družbo najdete na tem spletnem naslovu:
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/skupaj_za_bolj
so_druzbo.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Zbornica komunalnega gospodarstva
Komentarji uporabnikov
Tagi