Avtizem – sam z drugimi

Pogovor na temo "Avtizem-Sam z drugimi" je potekal v prostorih Knjižnice Domžale v sredo, 12. oktobra 2017. Na okrogli mizi so bili prisotni strokovnjaki s področja avtizma, strokovni delavci okoliških vzgojno-izobraževalnih ustanov, Centra za socialno delo Domžale, Centra za mlade Domžale, starši in mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale. Namen okrogle mize je bil obelodaniti obseg problematike avtizma v lokalnem okolju, spregovoriti o težavah, ki jih prinaša vključenost otroka ali odraslega z avtizmom v lokalno okolje ter razmišljati o možnih načinih pomoči tako družinam kot tudi strokovnim in laičnim delavcem, ki se s to problematiko srečujejo.

Aspergerjev sindrom ni bolezen ampak je stanje, ki človeka spremlja vse življenje in vpliva na to, da posameznikovi možgani delujejo na drugačen način – ne boljše ali slabše, temveč drugače. Posamezniki z avtizmom so del naše širše družbe, vendar pa se zaradi posebnosti v zaznavanju in procesiranju informacij znotraj skupnosti težje znajdejo. Velikokrat se za njihovimi posebnostmi skrivajo neprecenljivi talenti, ki jih zlahka spregledamo, čeprav bi se od njih lahko učili. V okviru pogovora so želeli izpostaviti nekaj teh skritih potencialov njihovih članov, v okviru okrogle mize pa na nivoju deležnikov lokalne skupnosti spregovoriti o avtizmu med nami. Sodelovali so predstavniki domžalskih šol, vrtcev, doma za ostarele, Občine in Zveze za avtizem, katere član je tudi domžalsko Strokovno združenje Aleana. Izvedbo okrogle mize so podprli Občina Domžale, Knjižnica Domžale in Ministrstvo za zdravje.

Strokovno združenje Aleana je organizacija, katere namen je izvajanje različnih programov pomoči, samopomoči, svetovanja in delavnic za spodbujanje avtonomije, uresničevanje osebnostnih potencialov, čustveno opismenjevanje, razvijanje empatije ter osveščanje o zdravem načinu življenja.

Strokovnjaki združenja pri svojem delu uporabljajo znanja, izkušnje, metode in tehnike iz področja psihologije, psihoterapije, socialnega dela, alternativne medicine in drugih sorodnih pristopov. Glavno vodilo pri strokovnem delu je prepričanje o aktualnem obstoju notranjih virov moči posameznika, ki mu jih pomagamo ozavestiti in razvijati do te mere, da se posameznik lahko samo aktualizira na želenih življenjskih področjih.

Na pogovoru, ki ga je vodil socialni pedagog Damjan Habe, je lahko vsak prisotni povedal svoje mnenje in srečevanje z avtizmom tako v vrtcih kot v šolah. Pogovoru sta se pridružili tudi dve mamici, ki imata doma otroka avtista in z njunih pogovorov smo izvedeli, kakšna trnova pot jih je čakala, da so sploh uradno dobili potrdilo, da imajo doma otroka avtista. Nevenka Nakrst, univ. dipl. psih. psihoterapevt transakcijske analize; CTA-P je ob tem podala kar nekaj koristnih napotkov in delovanje skupine, je pa izrazila veliko zadovoljstvo, da se je tej temi o avtizmu odzvalo toliko ustanov, ki so lepo sodelovali v pogovoru. Avtističnih oseb v Sloveniji naj bi bilo 1%, to je okoli 20 tisoč ljudi, kar ni zanemarljiva številka. Tudi na domžalskih šolah in v vrtcih se vzgojitelji in učitelji srečujejo s prisotnostjo avtizma, zato veseli dejstvo, da je Občina Domžale avtizmu prijazna občina, saj po besedah mag. Renate Kosec, podžupanje Občine Domžale, redno spremljajo dogajanja in vedno priskočijo na pomoč, ko je potrebno. Bo pa morala seveda tudi država več postoriti na področju avtizma.

Več o delovanju in pomoči avtističnim osebam si lahko preberete na povezavi http://www.aleana.si/project/motnja-avtisti%C4%8Dnega-spektra

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar
Tagi