V občini Domžale se bo pričela akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Prihodnji teden se bo na območju občine Domžale pričela akcija zbiranja nevarnih odpadkov. Le-ti se bodo zbirali v premičnih zbiralnicah za nevarne odpadke, ki bodo na dan zbiranja postavljene na predhodno določenem mestu. Odvoz kosovnih odpadkov pa se bo na območju občine Domžale pričel konec meseca septembra in bo trajal vse do sredine oktobra.

Javno komunalno podjetje Prodnik dvakrat letno organizira odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov. Že pred časom smo objavili urnike jesenskega odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, tokrat pa objavljamo razpored zbiranja nevarnih odpadkov v občini Domžale, ki bo potekalo od ponedeljka, 16. do petka, 19. septembra.

Nevarni ali posebni odpadki so tisti, ki vsebujejo eno ali več lastnosti nevarnih snovi in z neprimernim ravnanjem lahko škodljivo vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Nevarne lastnosti lahko povzročijo požar, eksplozijo, zastrupitev, razžiranje materiala, s svojo radioaktivnostjo pa lahko celo uničijo človeške celice ali kromosomski material. Prav zaradi tega je treba z nevarnimi odpadki ravnati posebej pazljivo.

**********************************************************

Obvestilo o spremembi lokacije zbiranja nevarnih odpadkov v KS Jarše-Rodica

Uporabnike z območja Krajevne skupnosti Jarše-Rodica obveščamo, da je zaradi del pred gasilskim domom prišlo do spremembe lokacije zbiranja nevarnih odpadkov. Prosimo vas, da nevarne odpadke pripeljete na parkirišče na naslovu Jarška cesta 77 (nekdanja gostilna Bunkež).

Termin zbiranja ostaja enak: sreda, 18. 9. 2019, od 16.30 do 18.00.

Za razumevanje se lepo zahvaljujemo.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

**********************************************************

Med nevarne odpadke spadajo:

stari akumulatorji, baterijski vložki, barve in topila, laki in premazi, smole in lepila , razredčila in topila, hladilne tekočine, čistila, kemikalije, olja in masti, pesticidi, pralna in kozmetična sredstva, zdravila: ampule, igle, mazila, posipi, sirupi, tablete, termometri, svetila: neonska in halogenska ter fluorescentne žarnice, zaščitna sredstva za rastline in škropiva, čopiči, krpe, lopatice in rokavice, kozmetika: razpršilci, pršila, čistila za lake, ličila, kozmetične barve, laki za nohte, barve za lase, embalaža, v kateri se je nahajala nevarna snov.

Med nevarne odpadke sodijo na primer različna olja, pralni in kozmetični pripomočki, računalniška oprema, zdravila, žarnice, večina kemikalij in ostalih snovi, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu. (Foto: arhiv domžalca).

Ločevanje nevarnih odpadkov v gospodinjstvu je obvezno

Z nevarnimi odpadki moramo ravnati še posebej pazljivo in skrbeti, da se že v gospodinjstvu ločeno zbirajo od ostalih odpadkov. Tudi ko nevarne snovi niso več uporabne, moramo uporabniki poskrbeti, da ne pridejo v stik z ljudmi ali okoljem. Nevarni odpadki nastajajo tako v industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji kot tudi gospodinjstvih. Mednje sodijo na primer različna olja, pralni in kozmetični pripomočki, računalniška oprema, zdravila, žarnice, večina kemikalij in ostalih snovi, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu, nevarnost za okolje pa predstavljata tako snov kot embalaža, ki je v stiku z nevarno snovjo. Nevarne odpadke lahko takoj prepoznate po primernih označbah na embalaži, na vsakem izdelku pa je zapisano, kako ga uporabljati in kako z njim ravnati ob koncu njegove življenjske dobe.

Nevarni odpadki ne sodijo na ekološki otok ali med mešane komunalne odpadke (črni zabojniki), pač pa jih dvakrat letno uporabniki oddamo ob akcijah zbiranja ali skozi celo leto v Center za ravnanje z odpadki Dob. Če takšni odpadki končajo na odlagališčih, lahko pride do sproščanja nevarnih snovi iz teh odpadkov v okolje, zlasti v tla in podzemne vode. Zato jih je nujno zbirati ločeno in zanje zagotoviti strokovno odlaganje, predelavo ali uničenje.

Pri ravnanju z nevarnimi odpadki je zelo pomembno, da uporabniki upoštevajo naslednja opozorila:

 • nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen prenos do zbirnega kraja;
 • tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano;
 • odpadkov iz iste skupine se ne sme združevati v večji embalaži, ker lahko med njimi pride do kemične reakcije;
 • odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki so bila priložena ob nakupu izdelka, iz katerega je odpadek nastal.

Kaj se zgodi z ločeno zbranimi nevarnimi odpadki?

Ločeno zbrane nevarne odpadke prevzame za to pooblaščeno podjetje, ki poskrbi za njihovo uničenje oziroma ustrezno nadaljnje ravnanje v skladu s strogimi zakonodajnimi določili.

Pri nakupu določenih izdelkov izberimo alternativo, ki je okolju in našemu zdravju neškodljiva

Tega, da odpadki ne rastejo v naravi, se pogostokrat premalo zavedamo. Prav zaradi tega odpadki na koncu ne smejo pristati v naravi. Pa ne samo nevarni odpadki, ampak prav vsi odpadki. Za to obstajajo zabojniki, pa tudi akcije zbiranja in odvoza odpadkov, da ti na koncu pristanejo tam, kjer jim je mesto. Da pa bo teh odpadkov tudi tam manj, moramo v prvi vrsti spremeniti potrošniško miselnost ter se v prvi vrsti ob nakupu ne samo vprašati, zakaj določeno stvar potrebujemo, ampak tudi to, da je takšna stvar lahko nevarna za okolje in naše zdravje. Prav zaradi tega je prav, da če je le možno, izberemo alternativo, ki je okolju in našemu zdravju veliko bolj prijazna in neškodljiva.

 • Za čiščenje uporabljajte naravne sestavine, ki so lahko prav tako učinkovite, kot kupljena čistila, a precej manj obremenjujejo okolje.
 • Pri nakupovanju kozmetike izberite naravno kozmetiko ali pa izdelajte svojo domačo. Tako ne boste poskrbeli le za okolje, ampak tudi zase. Splet je poln zanimivih idej in nasvetov za izdelovanje naravnih čistil in kozmetike.
 • Namesto baterij za enkratno uporabo uporabljajte baterije, ki jih je mogoče polniti.
 • Namesto žarnic kupujte energijsko učinkovite sijalke.
 • Pri vrtnarjenju se izogibajte uporabi pesticidov in vrta ne zalivajte z onesnaženo, odpadno vodo.
 • Če elektronske opreme ne potrebujete več, je ne zavrzite, ampak prodajte ali podarite. Pokvarjen aparat najprej poskusite popraviti, preden kupite novega.
 • Zdravila kupujte sproti in po potrebi. Če zdravila nakupite na zalogo, se hitro zgodi, da jim preteče rok uporabe in po nepotrebnem končajo med odpadki.
Z nakupom izdelkov, ki ne onesnažujejo našega okolja, veliko prispevamo k čistejši naravi. (Foto: www.pexels.com)

Prevzem nevarnih in kosovnih odpadkov je uporabnikom zagotovljen skozi celo leto

Prevzem nevarnih in kosovnih odpadkov je uporabnikom gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki zagotovljen tudi izven spomladanskih in jesenskih organiziranih akcij. Uporabniki lahko kosovne in nevarne odpadke brez dodatnih stroškov oddajo kadarkoli v okviru obratovalnega časa v zbirnem centru v Dobu.

Avtor: Miha Ulčar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi