V Mali Lašni in Lukovici s svečanim dvigom zastave in slovesnostjo počastili dan državnosti

Dan državnosti, ki ga praznujemo 25. junija, je praznik vseh Slovencev, je praznik, ki bi se ga morali posebej veseliti, kajti za vse nas so se uprli vojaškim silam JLA pogumni in odločni ljudje ter tvegali svoja življenja. Na pragu poletja 1991 smo se Slovenci odločili stopiti na samostojno, neodvisno pot. Zato je Mala Lašna pomembna tudi iz obdobja med vojno za Slovenijo, saj je bila leta 1991 tu nastanjena enota slovenske vojske, ki se je imenovala Zbirni učni center Lokvanj. Enota je bila namenjena zbiranju, bivanju in urjenju slovenskih vojakov, ki so pobegnili iz vojašnic, ali kako drugače prebegnili in jih je iskala Vojaška Policija tedanje sovražne vojske JLA.

Na mestu, kjer je med osamosvojitveno vojno deloval učni center pod okriljem TO Domžale, so 1. februarja 2012, svečano odkrili obeležje, ki bo na to dejanje opominjalo in spominjalo nas in naše zanamce. V taboru učnega centra, pod poveljstvom, na žalost, sedaj že preminulega Martina Planka, so med vojno bivali vojaški obvezniki, ki so pobegnili iz vojašnic, ali kako drugače prebegnili in jih je iskala Vojaška Policija tedanje sovražne vojske JLA. Danes sta na Mali Lašni obeležje, ki spominja na tiste dogodke in prostor, kjer veterani vojne za Slovenijo ob dnevu državnosti pripravljajo spominske slovesnosti.

V torek, 23. junija 2020, so se pod Malo Lašno na Lokvanju zbrali veterani vojne za Slovenijo na dvigu zastave ob 29-letnici samostojne Slovenije ter ob 30-letnici nastanka tajne organizacije Maneverske strukture narodne zaščite. Organizacija je bila ena prvih, ki je odločilno vplivala na osamosvojitev Slovenije. Delovala je tudi na sedanji upravni enoti Domžale, kjer so potekali tajni procesi pridobivanja in skrivanja orožja ter varovanja pomembnih dokumentov. Njeni člani so postavili pomembne temelje osamosvojitve.

Dviga zastave na Lokvanju ter proslave na trgu v Lukovici, kjer so na povsem novem mestu in na novi drog dvignili zastavo, se je udeležilo veliko število domačih in okoliških veteranov Maneverske strukture narodne zaščite in veterane vojne za slovenijo, veteranov okoliških združenj ter veteranov Združenja Sever, praporščaki združenj Občine Lukovica in sosednjih občin, častna straža OZSČ, mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica, dr. Anja Podlesnik Fetih, ravnateljica OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici, mag. prof. Cveta Rošer, vodja vrtca Medo, Janez Gregorič, predsednik Pokrajinskega odbora veteranov vojne za Slovenijo – Ljubljana z okolico pooblaščenec in koordinator združenja Sever za Domžale Maksimilijan Karba, predsednik Društva upokojencev Ministrstva za obrambo brigadir Miran Obreza, član predsedstva slovenskih častnikov in koordinator za osrednjo slovensko regijo zveze slovenskih častnikov nadporočnik Miran Stopar, predsednik OZSČ Domžale major Milan Narat, Bojan Končan, ki je bil takrat podpredsednik pokrajinskega odbora MSNZ zadolžen za izvzem orožja iz kočevskega konca ter svetnice in svetniki Občine Lukovica.

Na Mali Lašni, kjer je potekal dogodek dvig zastave, je vse prisotne pozdravil predsednik Pokrajinskega odbora veteranov vojne za Slovenijo – Ljubljana z okolico Janez Gregorič, ki je povedal nekaj besed o 17. maju 1990, ko je pred 30. leti nastala tajna organizacija Maneverske strukture narodne zaščite, ko so prenehali dajati orožje TO vojakom JLA, ki so hoteli razorožiti Teritorialno obrambo Slovenije. Več o delovanju maneverske strukture je zbranim povedal Bojan Končan, ki je bil takrat podpredsednik pokrajinskega odbora MSNZ zadolžen za izvzem orožja iz kočevskega konca. Na Mali Lašni je bil organiziran zbirni center s tajnim imenom Lokvanj, v katerem so bili zbrani tisti vojaki na služenju v JLA, ki so od tam uspeli pobegniti, in niso smeli biti doma. Na mestu, kjer je deloval Lokvanj, so Veterani vojne za Slovenijo in Občina Lukovica leta 2003 postavili pomnik (protitankovski tetraeder), ki predstavlja spomin in opomin na dni, ko si je Slovenija z orožjem in z diplomatsko spretnostjo priborila samostojnost. Ob 20-letnici vojne za Slovenijo pa so veterani postavili manjše spominsko obeležje (tudi pomanjšanj tetraeder) prav na mestu, kjer je deloval zbirni center Lokvanj. Zveza veteranov vojne za Slovenijo združuje vse tiste Slovenke in Slovence, ki so bili kakorkoli vključeni v aktivnosti v času priprav delovanju maneverske strukture in v sami vojni za Slovenijo 1991 in to kot pripadniki vojaških ali civilnih struktur oziroma kot posamezniki.

V nadaljevanju je sledila slovesnost še na Trgu v Lukovici, kjer je bila slavnostna govornica županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, ki je podala nekaj podatkov spominskega preleta burnih in usodnih dogodkov rojevajoče se nove države. Zaključila je z besedami: »Zdaj si naša država Slovenija, preživljaš mnoge preizkušnje, nove pasti nevarnih stranpoti, nazadnje si zgledno premagala nevidni neznani virus pandemije. Če se boš še naprej branila z lepoto svojega naravnega raja lepote pod Triglavom, če se boš branila z ljubeznijo svojih državljanov in z demokratično ureditvijo, boš uspešno in prepoznavno krmarila po razburkanem morju tretjega tisočletja v zavetju Evrope. Ponosno izobesimo slovensko zastavo in si nazdravimo ob največjem državnem prazniku. Ponosni pa moramo biti tudi na tajno organizacijo Manevrske strukture narodne zaščite, ki je delovala na kraju tedanje domžalske občine, ustanovljena je bila 17. maja 1990, z namenom organiziranja tajnih skladišč za orožje, ki je še ostalo Teritorialni obrambi ter organiziranja tajnih bojnih enot, ki so vodile oborožen odpor in tako zavarovali nastajajočo državo Slovenijo. Prav te enote so bile udarna sila TO v vojni za Slovenijo leta 1991. 28 članov organizacije te manevrske strukture na območju Upravne enote Domžale je bilo iz občine Lukovica, med njimi sta bila najbolj aktivna poveljnik jurišnega odreda major Janez Kušar in poveljnik specialne enote za proti diverzantska dejstva nadporočnik Miran Stopar. Leta 2000 je predsednik republike odlikoval vse pripadnike MSNZ-ja z najvišjim vojaškim odlikovanjem Zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije. Danes ob 30-letnici pa mi dovolite, da se vam zahvalim tudi jaz v imenu vseh, ki smo želeli imeti svojo domovino. Slovenija srečno«.

Ob koncu je Območno združenje slovenskih častnikov Domžale slovesnost obogatilo še z enim dejanjem. Združenje ima z ostalimi občinami upravne enote skupen prapor. Ta je zaživel v novi obliki, saj bo vsaka izmed občin nanj pripela povsem nov trak, ki jo bo predstavljal. Trak sta pripela županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar ter predsednik OZSČ Domžale major Milan Narat.

V kulturnem programu so sodelovali MePZ Šentviški zvon iz Šentvida pri Lukovici z zborovodjema Špelo in Matevžom Kinkom ter harmonikarsko spremljavo Žige Svetlina ter Godba Lukovica. Med programom so prebirali tudi pesmi iz zbirke »Zamrznjena pomlad« pesnika Toneta Kuntnerja.
Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi