V Lokalnem odboru SMC Domžale nismo obupali! Še naprej se bomo borili za nižje cene komunalnih storitev!

Drage volivke in volivci,

bliža se volilna nedelja, kjer bomo vsi skupaj oddali svoje glasove, ki bodo odločilno vplivali na nadaljnja štiri leta našega življenja v občini Domžale. Pred odločilno nedeljo želimo vsem tistim, ki nas morda še ne poznate, podati vpogled v naša načela in način dela v preteklem mandatu, ki bodo ostala enaka tudi v prihodnjem. Vemo, da skupaj zmoremo, da bo bolje za Domžale! Skupaj obkrožimo listo 11! Čisto spodaj dodajamo prav posebno vabilo!

Nagovor vodje naše svetniške skupine Roberta Pečnika – Peča:

Drage Domžalčanke in Domžalčani!

Vse stranke se borimo za vaše glasove, vse smo spisale več ali manj podobne programe, zato sem se odločil, da vam na primeru pokažem, kako smo se v SMC – Stranki modernega centra že v tem mandatu konkretno trudili, da bi zmanjšali te res nemogoče cene komunalnih storitev, ki so med najvišjimi v državi. Na 18. seji v februarju 2017, sem občinski upravi zastavil naslednja vprašanja in podal naslednje pobude:

»Glede na visoke cene, ki so med najvišjimi v državi, bi vprašal vodstvo podjetja Prodnik in občinsko upravo, kako bi na preprost način odgovorili Domžalčanom in Domžalčankam, zakaj imamo tako visoke cene in zakaj se jim zdi to opravičljivo in upravičeno?«

»Zanima me, ali imajo posledično delavci podjetja Prodnik primerljivo višje plače od podjetij, ki odvažajo smeti v drugih občinah in so njihove položnice nižje 50 in več odstotkov?«

»Glede nato, da so bile menda cene oblikovane in potrjene s strani prejšnjega občinskega sveta na podlagi elaborata, ki je take cene upravičeval, me zanima, kako je bil izbran izdelovalec tega elaborata ali je bil izbran na razpisu in če je bil, na podlagi česa je bil izbran?«

»Zanima me tudi, ali je podjetje, ki je ta elaborat izdelalo, že pred tem, ali po tem opravljalo kake storitve za občino Domžale oz. naše javne zavode ali podjetja?«

»Glede nato, da je občinska uprava z županom na čelu zagotovo zaznala nezadovoljstvo občanov glede cen odvoza odpadkov, me zanima, zakaj se niso zgodili nobeni premiki v smer, da se ta anomalija (tako visokih cenam v primerjavi z drugimi primerljivimi občinami težko rečem drugače) odpravi?«

»Predlagam oz. dajem pobudo, da se na od bližnjih občinskih sej (še pred poletjem) uvrsti točka dnevnega reda, v okviru katerega pregledamo možnosti, da se cene znižajo in jih tudi dejansko znižamo. Če se cene odvoza smeti dejansko oblikujejo na podlagi elaboratov, ki jih naroči posamezna občina, dajem pobudo, da se opravi revizija našega elaborata. Morda ne bi bilo narobe, da občina naroči novega, k sodelovanju pa povabi pripravljavce elaboratov iz primerljivih občin, kjer imajo bistveno nižje cene od naših.«

Odgovor sem s strani direktorja Prodnika g. Faturja prejel na šestih A4 straneh, v katerem pa ni odgovoril niti na eno zgoraj zapisano vprašanje. Čudno, kajne? Nisem obupal in na naslednji seji ponovil vprašanja in kasneje dobil polovičen odgovor. Točke dnevnega reda v okviru katere bi se o teh cenah pogovarjali, pa v tem mandatu nikakor nismo dočakali.

Utrinek iz sredinega soočenja, kjer je Rober Pečnik – Pečo trenutnemu županu ponovno zastavil vprašanja povezana s cenami komunalnih storitev, mag. Primož Škofic pa je suvereno predstavil naše dosedanje delo in naš jasen program (Foto: Lokalni odbor SMC Domžale.)

V Lokalnem odboru SMC Domžale nismo obupali! Ekipa na lokalni ravni ima veliko volje, da se tudi v naslednjem mandatu borimo za nižje cene komunalnih storitev in za druge točke našega programa v dobro vseh nas. Veseli bomo, če nas podprete in obkrožite številko 11.

Robert Pečnik-Pečo in ekipa Lokalnega odbora SMC Domžale

Vljudno vabljeni na našo stojnico v centru Domžal, kjer se nam bo v petek, 16. novembra 2018, ponovno pridružil Beer Bulli.

Več podrobnosti je na povezavi: https://www.facebook.com/events/722992038082726/

Utrinek iz druženja pretekli petek.

Naročnik oglasa: SMC – Stranka modernega centra

 

Tagi