Ustanovljen lokalni odbor stranke Lista Marjana Šarca  Domžale

Minuli teden je bil v Domžalah ustanovljen lokalni odbor stranke Lista Marjana Šarca, ki je do zdaj v naši občini deloval kot iniciativna skupina. Glede na to, da imamo v Občinskem svetu Občine Domžale dva svetnika, je bila ustanovitev lokalnega odbora naslednji logični korak.

Zbor članstva, ki ga je vodila Urška Kabaj Pleterski, tudi občinska svetnica in dosedanja vodja iniciativnega odbora LMŠ Domžale, je potekal v pozitivnem konstruktivnem vzdušju. Srečanja so se udeležili tudi nekateri vidnejši člani LMŠ in sicer Brane Golubović, vodja poslanske skupine LMŠ v Državnem zboru, Branko Kralj, generalni sekretar LMŠ in Edis Rujović, kandidat LMŠ za poslanca v Evropskem parlamentu. Na srečanju so v pozdravnih nagovorih zaželeli lokalnemu odboru predvsem veliko pozitivne energije in zavzetosti pri nadaljnjem delovanju.

Na zboru so prisotni člani izvolili predsednika lokalnega odbora stranke Liste Marjana Šarca. To je postal Branko Heferle, sicer tudi občinski svetnik LMŠ, ki bo v nadaljevanju z ekipo poskrbel, da se konstituira tudi izvršni odbor, s katerim bodo začrtali konkretne cilje nadaljnjega delovanja lokalnega odbora LMŠ Domžale.

Urška Kabaj Pleterski, LMŠ Domžale

 

Tagi