Učenje za življenje – vabljeni k sodelovanju kot prostovoljci za pomoč otrokom

Center za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, Enota Domžale, že preko 20 let izvaja projekt socialnega učenja imenovanega Učenje za življenje. Projekt je vzpostavljen kot odziv na različne potrebe predvsem najšibkejših v naši družbi, zato vabimo vse, ki ste pripravljeni sodelovati kot PROSTOVOLJCI za pomoč otrokom, da pišejo na simona.pirc@gov.si ali pokličejo na številko 01 724-63-70.

Veseli bomo vsakega novega prostovoljca, ki ga bomo opremili z znanjem in z izkušnjami s področja dela z otroci.

Predstavitev preventivnega projekta dela z mladimi »Učenje za življenje«  na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Domžale

Program prostovoljskega dela »Učenje za življenje« na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, enota Domžale se izvaja kot dopolnitev programa osnovne dejavnosti, z namenom krepitve socialne mreže otrok in mladostnikov, ter z namenom njihovega vključevanja. Namenjena je otrokom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin in imajo težave na učnem, vedenjskem in čustvenem področju.

Družine s številnimi izzivi se pogosto spopadajo s socialno izključenostjo, dolgotrajnejšimi boleznimi in revščino.

Glavni cilj vključitve prostovoljca v družino je omogočanje in povečevanje socialne vključenosti otrok in mladostnikov v družbena dogajanja, pomoč in podpora njim in njihovim družinam.

Od prostovoljca se pričakuje, da otroku nudi:

  • kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa,
  • podpora otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju,
  • psihosocialna podpora in pomoč pri učenju,
  • učenje vsakodnevnih socialnih veščin,
  • širitev njihove socialne mreže.

V preventivni program se lahko vključi uporabnik, ki:

  • izrazi lastno željo po sodelovanju s prostovoljcem,
  • uporabnik, za katerega CSD, šola ali vrtec predlaga vključitev,
  • uporabnik, katerega starši izrazijo željo po sodelovanju s prostovoljcem,
  • se zaveže, da bo spoštoval dogovorjena pravila.

V prostovoljno delo se lahko vključijo posamezniki sami, ki ustrezajo pogojem, ki so določeni v Zakonu o prostovoljstvu (ZProst).

Prostovoljci so lahko tisti posamezniki, ki spodbujajo solidarnost v družbi, so z veliko mero empatije ter spodobnosti gradnje dobrega delovnega odnosa.

Prostovoljci morajo obveščati o spremembah v družini, oddajati mesečna poročila in se udeležiti izobraževanja.

Pred pričetkom izvajanja prostovoljnega dela prostovoljec, starši, otrok in mentor projekta sklenejo dogovor o izvajanju prostovoljskega dela, s katerim se dogovorijo naloge, obveznosti in pravice vseh vključenih. Naloge, ki jih opravlja prostovoljec so vedno v naprej dogovorjene z mentorjem in z družino, ki privoli v sodelovanje s prostovoljcem.

Mentorstvo obsega organizacijo prostovoljskega dela in podporo prostovoljcu pri opravljanju prostovoljskega dela v skrbi za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela.

Družina ali prostovoljec lahko kadarkoli na lastno željo prekineta sodelovanje in o tem obvestita mentorja, ki prekine sklenjen dogovor.

Prostovoljsko delo običajno poteka na domu uporabnikov, izjemoma se prostovoljec in otrok dobivata drugje  (npr. šolska učilnica).

Preventivni program »Učenje za življenje« poteka že preko 20 let. Projekt je bil vzpostavljen kot odziv na različne nezadovoljene potrebe najšibkejših v naši družbi, ki jih vsa leta opažajo strokovne delavke na Centru za socialno delo, šole, vrtci in druge organizacije, ki se pri svojem delu srečujejo z najranljivejšo družbeno populacijo.

Praksa je pokazala, da je družinam z mnogimi izzivi pogosto v veliko pomoč sodelovanje z laičnimi strokovnjaki, ki ob mentorstvu strokovne delavke skozi daljše časovne obdobje, kontinuirano (vsaj enkrat tedensko) prihajajo v družino in prvotno pomagajo otroku (ali otrokom), s tem, da z njim vzpostavijo zaupen odnos ter mu nudijo psihosocialno in učno pomoč. Pogosto gre tudi za učenje vsakodnevnih socialnih veščin in konstruktivno preživljanje prostega časa, saj so ti otroci običajno socialno izključeni in brez obšolskih dejavnosti.

Prostovoljci in mentor nudijo pomoč otrokom in mladostnikom, ki imajo poleg učnih, tudi čustvene, vedenjske in druge težave, s ciljem okrepiti njihovo samozavest, jim nuditi oporo, jim pomagati izboljšati učni uspeh, odkriti njihova interesna področja ter izboljšati njihovo samopodobo. Glede na to, da se običajno pomoč odvija na domu otroka je cilj programa tudi vplivati na starše, da sodelujejo pri pomoči otroku ter izboljšati kvaliteto odnosov v družini. S kontinuiranim delom se pridobi boljši vpogled v družino, s tem se ugotovijo potrebe družine in potreba po vzpostavljanju mostu med institucijami in družino.

Družine in druge institucije, vključene v obravnavo družine, dajejo pozitivno popotnico programu in si želijo, da bi se pomoč v družini izvajala tudi v prihodnje.

Simona Pirc Jenko, Center za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, Enota Domžale

Tagi