Skupščina Gasilske zveze Domžale – tudi leto 2018 je bilo za gasilce pestro in delavno

Delegati prostovoljnih, industrijskih gasilskih društev in poklicne gasilske enote CZR Domžale, so se v petek, 15. marca 2019, zbrali na redni letni Skupščini Gasilske zveze Domžale, ki tradicionalno vsako leto poteka v dvorani gasilskega doma na Žejah pri Sveti Trojici. Na skupščini so delegati in gostje prisluhnili poročilom funkcionarjev zveze za leto 2018 in načrtovanim planom dela za leto 2019. Podelili pa so tudi priznanja 3. stopnje Regija III.

Skupščine GZ Domžale sta se udeležila po dva delegata iz vsakega prostovoljnega in industrijskega gasilskega društva, ki delujejo v okviru GZ Domžale iz občin Domžale in Trzina. Kot gostje so se skupščine udeležili podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, direktor CZR Domžale Andrej Jarc, častni predsednik GZ Domžale Marjan Slatnar, častni poveljnik GZ Domžale Janez Breceljnik, predstavniki okoliških gasilskih zvez, predstavnika Gasilske zveze Slovenije in Regije Ljubljana III., Slavko Jalovec, in Klemen Repovž, delegacija iz pobratene Gasilske zveze Koprivnice, pod vodstvom Iveka Golubića in delegacija pobratene Gasilske zveze Lendava, pod vodstvom Srečka Prendla.

V uvodu je prisotne delegate in goste pozdravila predsednica GZ Domžale Marjeta KristanPrisotnim je prebral tudi predlagan dnevni red ter predlog za delovno predsedstvo v sestavi Franc Pirnat (predsednik), Anton Pavlič, Ani Grčar (člana predsedstva), Francka Fugger (zapisnikar), Anton Bergant, Andrej Pavlič, Sonja Orešek (verifikacijska komisija), Janez Breceljnik, Alenka Paternoster Pirc (overovatelja zapisnika).

Iz poročil funkcionarjev GZ Domžale, podali so jih Marjeta Kristan (predsednica), Matjaž Merkužič (poveljnik), Boštjan Narobe (predsednik Komisije za mladino), Ani Grčar (predsednica komisije za žene), Franc Pirnat (predsednik Komisije za veterane), Miha Lenček (član Nadzornega odbora), Anton Pavlič (realizacija finančnega načrta 2018), je bilo razvidno, da so bili prostovoljni in poklicni gasilci v preteklem letu zelo dejavni in to na različnih področjih.

V lanskem letu so gasilci sodelovali na 289 intervencijah. Spopadli so se s 23 požari v objektih, 20 požari v naravi in 20 požari na prometnih objektih. Posredovali so v 96 prometnih nesrečah. 105-krat so nudili tehnično in drugo pomoč (odpiranje vrat, črpanje vode, prenos obolelih oseb in reanimacije …), 15-krat posredovali v nesrečah z naravnimi snovmi, 3-krat zaradi poplav, 4-krat v delovnih nesrečah, enkrat zaradi vetroloma in enkrat zaradi neznane bele snovi. Gasilci so lani na pomoč priskočili tudi prebivalcem Črnomlja in okolice, saj je v mesecu juniju tisto območje zajelo hudo neurje s točo, ki je povzročilo veliko škode. Pri odpravi posledic so enote GZ Domžale sodelovale 10. 6. in 13. 6. 2018. Posledice neurja je odpravljalo 31 gasilcev GZ Domžale, ki so na območje odšli z 9. vozili in opravili 316 delovnih ur.

V letu 2018 je 25 kandidatov uspešno opravilo tečaj za gasilca pripravnika, tečaj za višjega gasilca je uspešno zaključilo 34 kandidatov, tečaj za varno delo z motorno žago pa je opravilo 39 operativnih gasilcev. Omenjeni tečaji so se izvedli na nivoju GZ Domžale. Na nivoju Regije Ljubljana III. je tečaj za nižjega gasilskega častnika uspešno zaključilo 7 kandidatov GZ Domžale, tečaj za gasilskega častnika pa so uspešno zaključili štirje kandidati GZ Domžale. Na nivoju Gasilske zveze Slovenije se je usposabljanj v ICZR, kjer so pridobili posamezna specialistična znanja, udeležilo 87 operativnih gasilcev GZ Domžale.

V letu 2018 je potekalo tudi nekaj gasilskih vaj, ki predstavljajo permanentna usposabljanja, na katerih preverjajo opremljenost in predvsem usposobljenost enot. Zelo aktivne so bile tudi enote prve pomoči, saj so izvedle 25 vaj in usposabljanj. Skozi vse leto so vse generacije gasilcev, od najmlajših do najstarejših, sodelovale na številnih gasilskih tekmovanjih. Gasilci so tekom leta tudi na številnih drugih področjih (varovanje raznih prireditev, izvajanje požarnih straž, urejanje vodotokov, redno čiščenje in vzdrževanje gasilskega orodja in opreme, organizacija tehničnih dni, sodelovanje pri čistilnih akcijah, pranje cestišč in drugih vozišč, spremljanje učencev na poti v šolo ob začetku novega šolskega leta, udeležba na proslavah ob obletnicah društev, udeležba pri sv. mašah v čast zavetniku gasilcev sv. Florjanu …). V letu 2018 je bilo nekaj pridobitev tudi na področju vozil in opreme. Nova vozila so prevzeli v PGD Homec (GVC-16/25) in v CZR Domžale (GVC-16/25).

Na skupščini so podelili tudi priznanja 3. stopnje Regije III., ki so jih podelili Slavko Jalovec, Klemen Repovž in Marjeta Kristan. Priznanja so prejeli: Marjan Slatnar, Janez Breceljnik, Anton Pavlič, Matjaž Merkužič, Stanko Grčar in Stane Kovač. Priznanje za pokojnega Staneta Kovača je prevzela njegova soproga Irena Kovač.

Ob koncu so k besedi pristopili še gostje skupščine. Po uradnem delu je sledil še družabni del s pogostitvijo, za katero so več kot odlično poskrbele gasilke in gasilci PGD Žeje-Sveta Trojica.

Naj zaključimo s pozdravom: V SLUŽBI LJUDSTVA, NA POMOČ!

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Nika Smolnikar

Komentarji uporabnikov
Tagi