Še zadnjič Očistimo Slovenijo

Po dveh zelo uspešnih akcijah Očistimo Slovenijo v letih 2010 in 2012 bo 15. septembra letos tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska okoljska akcija. Ekologi brez meja akcijo organizirajo pod sloganom »Še zadnjič«, ki simbolizira zavezo in začetek boljšega ravnanja z okoljem, ki bo omogočil, da čistilne akcije v takšni obliki ne bodo več potrebne. Veliko bolj kot zgolj čiščenje v čistilnih akcijah enkrat ali dvakrat letno je namreč pomembno, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več, ter da se začne zmanjševati njihova količina.

Poleg čiščenja razpršenih odpadkov in divjih odlagališč, je na dan akcije poudarek na čiščenju voda in obale ter drugih aktivnostih za splošno dobro (popravljanje ograj, klopi v parkih, pleskanje otroških igral itd.).

Tako kot v zadnji akciji leta 2012 je projekt tudi tokrat organiziran v sklopu globalne pobude World Cleanup Day 2018, ki ima namen združiti kar 5 % svetovnega prebivalstva. Slovenski prostovoljci bodo tudi tokrat del večmilijonske množice, ki bodo čistili svojo državo na isti dan, v več kot 150 državah sveta.

 

Z različnimi aktivnostmi pred akcijo do preskoka v mišljenju ljudi

Poudarek akcije je na aktivnostih, ki bodo povzročile spremembo v mišljenju ljudi, da do smetenja, divjih odlagališč in drugih oblik okoljskega kriminala ne bi več prihajalo, dolgoročno pa bi dosegli tudi pametnejšo potrošnjo, zmanjšanje količine zavržene hrane in posledično manj nastalih odpadkov.

V mesecih pred akcijo Ekologi brez meja tako s Portalom pozitivnih praks in uporabnimi nasveti na svoji spletni strani ozaveščajo posameznike o pravilnem ravnanju z okoljem in dobrih okoljskih praksah, sodelujejo z različnimi mediji, ki svoje bralce in poslušalce izobražujejo o okoljskih tematikah, udeležujejo se dogodkov po celotni Sloveniji, kjer obiskovalcem aktivno predstavljajo pozitivne prakse ravnanja z okoljem, pripravljajo dogodke za strokovno javnost, med drugim so 3. julija organizirali strokovni posvet “Ali so divja odlagališča še problem?”, pripravljajo program za šole in  program za partnerske organizacije, ki bo preko krovnih zvez vključil posamezna društva v različne ozaveščevalne aktivnosti in podobno.

Slovenske občine presenečajo z inovativnimi idejami aktivacije občanov

Ekologi brez meja so tudi tokrat k projektu povabili vse slovenske občine in jim predlagali aktivnosti, ki se jih poleg čiščenja lahko lotijo 15. septembra. Ideja je namreč, da v občinah, kjer ni potrebe po čistilni akciji, skupnost kljub temu na ta dan naredi kaj za obče dobro – se na primer loti urejanja zelenic in športnih igrišč, učnih poti, pleskanja otroških igral, popravljanja klopi v parku itd.

Odziv jih je pozitivno presenetil – nekatere občine so poleg predlaganih našle še cel kup urejevalnih in ozaveščevalnih dejavnosti, s katerimi bodo septembra izboljšale življenje občanov. Takšen primer je občina Vodice, ki je s svojim seznamom dejavnosti pravi zgled zagnanosti in navdiha. 15. septembra bodo namreč izvajali čiščenje melioracijskih kanalov in vodotokov, odstranjevanje zelenega odreza, urejanje nabrežin, urejanje igrišč, igral in športnih površin ter organizacija občinske tržnice za spodbujanje lokalnih ponudnikov.

Občina Gorenja vas – Poljane se je med drugim odločila za organizacijo dneva odprtih vrat na čistilni napravi Gorenja vas, kar je lep primer ozaveščevalne aktivnosti, ki jo lahko občina brez večjih organizacijskih priprav izvede na dan akcije.

Pravi dokaz, da se z nekaj volje da vse izpeljati, je naša prestolnica. Mestna občina Ljubljana bo namreč za vsakega vrtčevskega in osnovnošolskega otroka v občini, ki bo sodeloval pri akciji, zagotovila zaščitne rokavice in vreče za smeti, zasadili bodo nov drevored, v sodelovanju s podjetjem Belinka, ki bo doniralo barvo, pa bodo prebarvali dotrajane klopi in ograje v četrtni skupnostni Črnuče.

Nepripravljenost za sodelovanje in izgovori nekaterih občin

Pravo nasprotje zgoraj omenjenih primerov pa je približno 10 % slovenskih občin, ki na žalost še vedno niso prepoznale izjemne priložnosti za aktivacijo občanov in ureditev marsikaterega občinskega problema ter izgovore iščejo drugje. V letu 2018, ko po svetu čistilno akcijo World Cleanup Day 2018 sprejemajo z navdušenjem, čiščenje organizirajo celo na vojnih območjih in tam, kjer jih pestijo še veliko hujše težave od odpadkov, se moramo v Sloveniji ukvarjati z občinami, ki vidijo premik datuma kot nerešljivo težavo.

Izgovarjanje na tradicionalno izvajanje akcij v spomladanskem času je ob vseh drugih možnostih aktivacije občanov in ob dejstvu, da gre za eno izmed največjih civilnih pobud vseh časov preprosto nedopustno in na žalost kaže na pomanjkanje interesa in brezbrižen odnos občinskih funkcionarjev. Ekologi brez meja vsekakor upajo, da bodo z izpostavitvijo dobrih praks in načrtov drugih občin motivirali tudi katero izmed teh, ki dosedaj ni pokazala zanimanja.

Organizacijska ekipa vabi k sodelovanju popisovalce divjih odlagališč

Eden izmed ciljev letošnje akcije je posodobitev registra divjih odlagališč, ki je kot prvi in edini vseslovenski Register divjih odlagališč nastal med prvo akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu! v letu 2010. Letos bo register posodobljen in dopolnjen s stanjem ob vodotokih ter s poudarkom na smetenju. V osmih letih je bila očiščena tretjina vseh odlagališč, a v naravi še vedno ostaja več kot 230.000 m3 odpadkov (92 olimpijskih bazenov, 77 velikih dvoran postojnske jame, 19 trboveljskih dimnikov). Večino teh odpadkov (41 %) predstavljajo gradbeni odpadki.

Ker so v povprečju podatki o divjih odlagališčih stari šest let, se je stanje marsikje spremenilo, zato je nujna posodobitev registra. Ekipa Očistimo Slovenijo zato v svoje vrste vabi vse ljudi z raziskovalno žilico in željo po pozitivnih spremembah, da se pridružijo ekipi popisovalcev in tako pripomorejo, da bodo podatki v registru čim prej aktualni, da bo akcija 15. septembra lahko potekala čimbolj učinkovito in nemoteno. Za vse popisovalce je ekipa pripravila natančna navodila, ki so dostopna na tej povezavi.

Poveži soobčane in postani lokalni koordinator za svojo občino!

Centralna organizacijska ekipa prostovoljcev vabi k sodelovanju tudi vse aktivne posameznike, ki bi želeli kot občinski koordinatorji povezati soobčane na dan akcije. Če vas zanimo delo koordinatorja, Ekologi vabijo, da na njihovi spletni strani v iskalniku poiščete svojo občino in preverite, ali se je že kakšen prostovoljec javil za koordinatorja.

Če se še ni, seveda vabljeni, da prevzamete pobudo in se pridružite akciji kot občinski koordinator. Zadolženi boste za komunikacijo z lokalnimi partnerji in prostovoljci v svoji občini ter usklajevanje s centralno organizacijsko ekipo. Če bi za vašo občino to funkcijo radi prevzeli vi, se javite na lokalno@ocistimo.si. Če v vaši občini že nekdo koordinira lokalno organizacijo, vabljeni, da se mu javite in s svojimi idejami in aktivnim delom pomagate pri izvedbi akcije v vaši občini.

Miha Ulčar; Foto: Tanja Ristič, Ekologi brez meja

Tagi