Spominska slovesnost ob 80-letnici streljanja talcev pri bistriškem mostu v Zaborštu

V soboto, 4. septembra 2021, je pri spomeniku pri bistriškem mostu v Zaborštu potekala spominska slovesnost ob 80-letnici streljanja desetih talcev, kot maščevanje za ubitega nemškega carinika, ki je dva dni pred tem na Šumberku padel v zasedi borcev Mengeško-moravške čete.

Spominsko slovesnost je organizirala Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Slavka Šlandra Domžale, poleg predsednice Nataše Belle in članov krajevne organizacije, so se spominske slovesnosti udeležili tudi Marija Majhenič, predsednica ZB za vrednote NOB Občine Domžale, Franci Gerbec, predsednik KO ZB za vrednote NOB Venclja Perka Domžale, ki je bil tudi slavnostni govornik ter še številni drugi, ki so s svojo prisotnostjo počastili ta tragičen dogodek. Na prireditvi so bili tudi praporščaki krajevnih organizacij ZB za vrednote NOB ter taborniki Roda skalnih taborov Domžale, ki so ob spomeniku postavili častno stražo.

V kulturnem programu je sodeloval Moški pevski zbor DU Janez Cerar Domžale pod vodstvom Marike Haler, ter ob spremljani harmonikarja Braneta Markiča. Za recitacije je poskrbela Marija Dodič, program pa je povezovala Nataša Bele. Venec k spomeniku sta položila Marija Majhenič in Darko Jenko. Slavnostni govornik na spominski slovesnosti je bil Franci Gerbec, ki je v svojem govoru obudil spomina na ustreljene talce.

Borci Mengeško-moravške čete so bili 1. septembra 1941 v zasedi na hribu Šumberk nad bistriškim mostom v Domžalah. V zasedo je padel nemški carinik Johann Wutte, ki so ga smrtno zadeli. Zaradi tega so Nemci 3. septembra 1941 ustrelili deset talcev, med njimi tudi slovenskega slikarja Franca Goloba iz Prevalj. Trije talci so bili iz naše občine: brata Andrej in Pavel Korošec iz Spodnjih Lok pri Blagovici ter Mirko Pirnat iz Jarš. Iz naše okolice sta bila še dva, pet pa jih je bilo s Koroške. Ti so, preden so jih zaradi izdaje aretirali, delali v dravograjski elektrarni. Zaprli pa so jih zato, ker so podpirali partizane na Pohorju, jim nosili hrano in razstrelivo, ki so ga odnašali z gradbišča hidrocentrale. Ti so tudi premazali nemške kažipote s kolomazom, napravili nekaj napisnih akcij in raztrosili letake, ki so bili naperjeni proti okupatorju. Dne 3. septembra ob 8. uri zjutraj so jih pripeljali s tovornjakom do bistriškega mostu na Podrečje pri Domžalah. Na bližnji njivi so zabili v zemljo kole in jih privezali zanje. Nato so jih ustrelili. Pobite so stražili do noči. Za tem so privedli dva kmeta, ki :sta jih morala odpeljati z vozom v Škocijan. Tu so morali domačini za pokopališkim zidom izkopati veliko jamo, kamor so jih pokopali.

Medtem ko so Nemci v Jaršah in v Brezjah pri Krtini ustrelili le po pet talcev, so uboj uradnika svoje narodnosti maščevali z ustrelitvijo desetih. Toda tudi s temi ostrimi ukrepi niso uspeli zatreti partizanske dejavnosti. V poročilu 171. rezervnega policijskega polka z dne 17. septembra 1941 beremo: »Ukrepi proti teroristom — jemanje talcev, javno streljanje komunistov —doslej še niso dali pričakovanega uspeha.« Nemški okupatorji so morali priznati, da se njihovi zaupniki »iz strahu za svoje življenje naglo odtegujejo delu s policijo«, in da večji del prebivalstva simpatizira s »teroristi« ter jih podpira.

Na Cerarjevi hiši na Podrečju pri Domžalah je vgrajena spominska plošča, ki je posvečena desetim talcem. Na plošči je napis z njihovimi imeni. Na njej pa je pomotoma, tako kot na letaku, ki so ga izdali Nemci ob ustrelitvi, napisan tudi Lovrenc Dragar iz Podgorice. Ta pa je bil v resnici ustreljen že 29. avgusta 1941 v Jaršah. V Domžalah so ustrelili namesto njega Ferdinanda Januška iz Slovenj Gradca. Ploščo je dal vgraditi okrajni odbor ZZB NOV Kamnik in odkrili so jo 3. septembra 1949. V spomin na to streljanje talcev pa je dal pri Cerarjevi hiši občinski odbor ZZB NOV Domžale postaviti tudi spominski kamen, ki so ga odkrili 3. septembra 1954.

Nataša Belle se je ob koncu prireditve zahvalila Občini Domžale in Krajevni skupnosti Slavka Šlandra, za podporo pri organizaciji spominske slovesnosti. Prav tako se je zahvalila vsem nastopajočim in obiskovalcem, ki so s svojo prisotnostjo počastili spomin na ta tragičen dogodek.

(Vir: Arhiv Francija Gerbca)

Miha Ulčar; Foto: KO ZB za vrednote NOB Slavka Šlandra Domžale, arhiv Domžalca

Tagi