Spominska slovesnost na Šipku ob 80-letnici ustanovitve Šlandrove brigade

V nedeljo, 3. septembra  2023, je na Šipku potekala slovesnost ob 80-letnici ustanovitve VI. slovenske narodne osvobodilne udarne brigade »Slavka Šlandra«. Pred 80. leti so se na tem zbornem mestu zbrali Kamniški, Zasavski in Savinjski bataljon. Skupaj so šteli 350 starih borcev in okrog 400 novincev; imeli so le 287 pušk in 12 strojnic. Brigada je imela poseben pomen, ker je delovala na območju, ki ga je Hitler hotel vključiti v nemški rajh. Poimenovali so jo po Slavku Šlandru, predvojnemu organizatorju partijskih organizacij na Štajerskem ter začetniku oboroženega boja. Gestapovci so ga ustrelili že 24. avgusta 1941 – aretirali so ga v Mariboru, ko je poskušal iz zapora rešiti Slavo Klavoro.

Brigada se je takoj po ustanovitvi premaknila na Menino planino, kjer je pripravila veliki miting. Premiki brigade so bili potrebni, da bi se izognili morebitni nemški hajki, saj je bilo v enoti veliko neoboroženih novincev. Po osmih dneh je doživela ognjeni krst. Jeseni 1943 ni nobeni drugi brigadi v Sloveniji uspelo toliko ofenzivnih akcij kot prav Šlandrovi brigadi, zato je kmalu dobila naziv udarna brigada. Poleg bojnih akcij je nenehno skrbela za mobilizacijo novih borcev, njihovo vojaško usposabljanje in politično vzgojo. Imela je razvito kulturno prosvetno dejavnost, v njej je deloval eden najboljših medvojnih in povojnih slovenskih pesnikov Peter Levec – Boris. Komandant je bil Janko Sekirnik – Simon, komisar pa Mitja Ribičič – Ciril.

Prireditve v organizaciji ZB NOB Lukovica in soorganizaciji ZB NOB Kamnik, Domžale, Celje, Mozirje, Žalec in Moravče so se udeležili številni udeleženci, med njimi županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, župan Občine Moravče dr. Milan Balažic, predsednik pokrajinskega sveta ZZB NOB osrednjeslovenske regije Igor Kanižar, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Lukovica Marjan Križman, podžupan Občine Domžale Matej Primožič, podžupan Občine Lukovica Vincenc Dragar, častna enota območnega Združenja slovenskih častnikov Domžale, praporščaki, ki jim je poveljeval Janez Kušar, planinci PD Blagovica, ki letos obeležujejo 30 letnico delovanja ter veliko obiskovalcev, ki se vsako leto udeležijo spominske slovesnosti.

Nekaj besed v pozdrav so spregovorili županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, župan Občine Moravče dr. Milan Balažic ter podžupan Občine Domžale Matej Primožič.

K spomeniku so v spremstvu častne enote območnega združenja Slovenskih častnikov Domžale, venec položili županja mag. Olga Vrankar, predsednik ZB Lukovica Marjan Križman ter predsednik pokrajinskega sveta ZZB NOB osrednjeslovenske regije Igor Kanižar. Venec je pred njimi ponesel Janez Kušar.

Sledil je slavnostni govor predsednika pokrajinskega sveta ZZB NOB osrednjeslovenske regije Igorja Kanižarja, ki se je dotaknil zgodovinskega dogajanja izpred 79 let, ko je bila na Šipku nad Blagovico 6. avgusta 1943 ustanovljena udarna brigada Slavka Šlandra, v zavetju prostranih gozdov, ki so postali neprebojni objem partizanskega gibanja, upornikov proti barbarskemu nacizmu z načrtovanim izbrisom naroda. Borci so v nečloveških razmerah verjeli v zmago pravice in v nov, boljši svet. Partizanske enote so postale priznani del zavezniških sil, ki so po šestih letih z milijonskimi žrtvami zlomile imperialistično os. “Prav je, da se spoštljivo priklonimo žrtvam, ki so zajete v njihovi osebni tragiki in v tragiki slovenskega naroda, ki zdaj v novem tisočletju gradi svojo identiteto na vrednotah zahodne civilizacije. Te vrednote naj prežarjajo našo samozavest, ponos in pogum za nepredvidljive čase, celo sedaj, ko je na pragu Evrope spet slišati strele in eksplozije, s povsem novimi problemi preživetja in neznanimi preizkušnjami,” je poudaril Kanižar.

Po slavnostnem govoru so se poklonili slovenskim vasem, samotnim gomilam, vsem obeležjem, kjer se je nasilno pretrgalo mlado življenje, s pietetnim trenutkom tišine.

Povezovalka slovesnosti je bila Mira Smrkolj, v kulturnem programu so nastopili Kvartet Naši fantje, ki ga vodi Dominik Krt ter harmonikarji Tone Habjanič, 94 letni Srečo Strehar in Uroš Križman. Besedila pesmi Karla Destovnika Kajuha pa je zrecitiral Goran Peršin.

Sledila je zahvala krajanom vasi Gaberje za pomoč pri organizaciji, lastniku zemljišča Matjažu Pestotniku, ki je omogočil, da je proslava na tem mestu ustanovitve Šlandrove brigade, ter vsem sodelujočim, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi slovesnosti. Na jubilejni slovesnosti je sodelovalo tudi Društvo starodobnih vozil DODGE HQ-10 iz Vira pri Domžalah, ki je z svojim džipom popestrila dogajanje na prireditvi.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi