S slavnostno podelitvijo činov novim operativnim gasilcem, višjim gasilcem ter bolničarjem obeležili 25 let GZ Lukovica

V torek, 27. septembra 2022, so v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici s slavnostno podelitvijo činov novim operativnim gasilcem, višjim gasilcem in bolničarjem počastili 25 letnico Gasilske zveze Lukovica, v kateri so združena prostovoljna gasilska društva iz Lukovice, Blagovice, Prevoj, Krašnje in Trojan.

Gasilstvo je najbolj množična sila v sistemu zaščite in reševanja. Organizirano je kot obvezna javna lokalna služba (javna gasilska služba), katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo lokalne skupnosti in država. Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu ter je za prizadete in ogrožene ljudi in živali brezplačna. Prostovoljno gasilstvo ima na Slovenskem že 150-letno tradicijo. Ljudje se združujejo v gasilska društva, da bi učinkovitejše preprečevali in gasili požare. Naloga gasilskih društev je veliko več kot le gašenje in reševanje v primeru požarov. V njih so ljudje našli socialno oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. Skozi gasilska društva člani izkazujejo predanost slovenskemu narodu in obstoj te zavesti. Danes so v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki združujejo in povezujejo občane pri aktivnostih in dejavnostih, posebej na področju varstva pred požari ter kulturnem in drugih področjih. Gasilska organizacija se je z leti razvila v sodobno, humanitarno in nestrankarsko organizacijo.

Stalna usposabljanja gasilcev so ključna za visoko raven njihove pripravljenosti in strokovnega znanja, ki so predpogoj za varno opravljanje tveganega in nevarnega dela. V letu 2021 je tečaje in izpite v Gasilski zvezi Lukovica opravilo 13 novih operativnih gasilk in gasilcev ter 14 bolničark in bolničarjev. Prav tako je v letu 2022  tečaje in izpite za čin višji gasilec uspešno opravilo devet gasilcev in ena gasilka. Podelitev činov je potekala v torek, 27. septembra 2022, na posebni slovesnosti, na kateri so obeležili tudi 25 letnico Gasilske zveze Lukovica.

Slavnostna prireditev se je pričela s prihodom ešalona, sestavljenega s praporščaki, tečajniki in ostalimi gasilci, ki so po taktih koračnice, ki jo je igrala Godba Lukovica, vkorakali v dvorano. Po slovenski himni, ki jo je zaigrala godba ter gasilski himni, ki jo je zapela Klapa Sidro, se je začela slavnostna seja, ki so se je udeležili tudi županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, predsednik Gasilske zveze Lukovica Robert Maselj, poveljnik Gasilske zveze Lukovica Gašper Mav, Lado Goričan iz Gasilske zveze Lukovica ter predsednik regije Ljubljana III Slavko Jalovec.

»S tem tečajem smo zopet pokazali, da znamo in zmoremo naša znanja in bogate izkušnje prenašati na mlajše kolege na zelo zavidljivi ravni, saj so morali vsi kandidati tako teoretično kot tudi praktično pridobljeno znanje in veščine pokazati pred komisijo Gasilske zveze Slovenije. Veseli nas, da so vsi navzoči ta preizkus uspešno prestali,« je v uvodnem delu poudarila povezovalka prireditve Andreja Čokl.

V slavnostnem nagovoru je županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar povedala, da je vsak srebrni jubilej delovanja društva, bodisi športnega, kulturnega ali humanitarnega, za jubilante in za Občino Lukovica velik praznik. Še posebno, če gre za gasilce, ki v Sloveniji predstavljajo največjo humanitarno organizacijo, ki nesebično služi ljudem. “Gasilci ne zahtevate plačila, ne sprašujete, vi odhitite na pomoč ne glede na uro, vreme, delavnik ali praznik. Sledite klicu »na pomoč«. Zato ste od nekdaj deležni splošnega ljudskega ugleda in spoštovanja. Gasilska društva so ena redkih, če ne edina civilna organizacija na slovenskem, ki tudi danes združuje staro in mlado z enim samim ciljem – pomagati ljudem. Občina Lukovica se zaveda svojih zakonskih obveznosti in pri zagotavljanju opremljenosti posameznih gasilski enot. V zadnjem obdobju je bil narejen velik korak pri zagotavljanju ustreznih prostorov, opreme in vozil. Predvsem v Blagovici, Krašnji in tudi na Trojanah se lahko veselimo novih in dodatnih urejenih prostorov. Kot županja vam zagotavljam, da bom poskrbela, da bodo imela vsa gasilska društva v naši občini dobre pogoje za delo in da bom upoštevala vse pogodbe in dogovore glede gasilskih prostorov in vozil. Upam, da se strinjate z mano, da smo skupaj na dobri poti,” je povedala županja.

Zbrane je pozdravil in nagovoril tudi predsednik Gasilske zveze Lukovica Robert Maselj, ki je podal nekaj informacij o delovanju njihove gasilske zveze, uspešno izvedenih investicijah, izobraževanjih ter ostalih aktivnosti, ki jih v vseh teh letih ni bilo malo.

Gasilci na območju Občine Lukovica so bili do leta 1997 vključeni v Gasilsko zvezo Domžale. Dve leti po ustanovitvi Občine Lukovica na ustanovnem zboru gasilskih društev, ki je potekalo 5. aprila 1997, je Občina podprla sklep za samostojno gasilsko zvezo. Takrat je Gasilska zveza Lukovica združevala 307 članov, med katerimi so bili usposobljeni kadri za samostojno upravljanje vseh nalog v gasilstvu. 5. aprila 1997 je bil sprejet prvi statut Gasilske zveze Lukovica, 2007 in 2012 so ga zaradi predpisov nekoliko spremenili in dopolnili. 7. marca 1998 je sledil podpis pogodbe o upravljanju gasilske javne službe na območju občine Lukovica, med gasilko zvezo Lukovica, Občino Lukovica ter prostovoljnimi gasilskimi društvi na območju občine Lukovica.

Ob koncu nagovorov so županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, predsednik Gasilske zveze Lukovica Robert Maselj, poveljnik Gasilske zveze Lukovica Gašper Mav ter predsednik regije Ljubljana III Slavko Jalovec podelili tečajnikom priznanja in čine za uspešno opravljene izpite.

Čin GASILEC so prejeli: Branko Pustotnik, Petra Doberšek iz PGD Trojane, Tadej Praznik, Luka Pečar, Lenart Gerčar iz PGD Prevoje, Kristian Zore, Aljaž Zore, Andrej Pavlič, Gašper Golob, Jan Dolinšek, Irenej Bukor, Luka Antonin iz PGD Lukovica ter Klemen Cerar iz PGD Blagovica.

Čin BOLNIČAR so prejeli: Mitja Zolter, Petra Doberšek iz PGD Trojane, Andraž Štrukelj PGD Blagovica, Tadej Praznik, Ema Pavlič, Lenart Gerčar iz PGD Prevoje, Andrej Pavlič, Nejc Matjan, Urenej Bukor, Matevž Blatnik, Luka Avbelj iz PGD Lukovica, Matej Barlič iz PGD Krašnja, Barbara Uštar in Teja Ravnikar pa sta opravile izpit za bolničarja, čin pa bosta prejeli po končanem usposabljanju za gasilca.

Čin VIŠJI GASILEC so prejeli: Klemen Zajc, Kristina Pavlič, Ema Pavlič iz PGD Prevoje, Nejc Dolinšek, Matevž Blatnik, Luka Avbelj iz PGD Lukovica, Matej Barlič iz PGD Krašnja, Jan Lebeničnik, Tomaž Karšovec, Jaka Avbelj iz PGD Blagovica.

Vsem prejemnikom činov čestitke tudi z naše strani!

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi