Praznik občine Domžale obeležili s slavnostno akademijo in podelitvijo občinskih priznanj

April je mesec, ko ima občina Domžale svoj praznik. 19. aprila 1952, je bila namreč ustanovljena Mestna občina Domžale. Ob tem dnevu praznujemo zavest ter ponos, da pripadamo naši občini ter našim rodovom. Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s slavnostno akademijo ter podelitvijo občinskih priznanj, je bila v sredo 17. aprila 2013, v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah. Osrednji govornik je bil župan Občine Domžale Toni Dragar.

V bogatem kulturnem programu so sodelovali Mešani pevski zbor Klas Groblje, baritonist Domen Križaj in sopranistka Marjeta Cerar, ki sta nastopila ob spremljavi pianistke Tanje Šterman, Plesalke Kulturnega društva Miran Jarc, so predstavile ples iz Švejka ter Tadeja Flegar in Matej Primožič, ki sta z recitacijo predstavila domžalski kabaret.

S podelitvijo občinskih priznanj so se poklonili nagrajencem in nagrajenkam za njihovo delo iz različnih področij delovanj ter z osupljivim življenjskim opusom, za katerega so si zaslužili priznanje. Nagrade sta podelila župan Občine Domžale Toni Dragar in predsednik odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve Peter Verbič.

ZLATA PLAKETA – Matjaž BROJAN

Matjaž Brojan je že kot študent pisal za različne časopise. Njegovo življenje je tesno povezano z Občinskim poročevalcem. Bil je član prvega uredniškega odbora, med leti 1980 in 1990 je bil njegov urednik in vseskozi dopisnik. Od leta 1992, pa vse do leta 2008 je bil zaposlen kot stalni dopisnik za območje Domžal na Radiu Slovenija. V tem času je pripravil več tisoč radijskih tonskih javljanj, kot član Dokumentarno – feljtonskega uredništva pa je pripravil še 650 daljših dokumentarnih oddaj. Za dolgoletno požrtvovalno delo pri ohranjanju kulturne dediščine je prejel Steletovo nagrado.

Pomembno področje njegovega dela je zbiranje vsega, povezanega z Domžalami ter rezbarjenje. Njegova zbirka obsega celotno bibliografijo Domžal: publikacije, brošure in zloženke, marsikatero je pomagal tudi oblikovati, hrani zbirke zvoncev, sekir, kovaške opreme, svetil in še marsičesa. Napisal je več knjig z izključno domžalsko tematiko: Domžalska bančna leta, Stoletna sokolska športna sled, 80 let nogometa v Domžalah, Jutranjice, Modrovine in Katarina iz domžalskega spomina ter druge, posebej pomembna pa je Slamnata sled Domžal.

Ihanu je podaril celotno svojo zbirko – zapuščino 38 knjig ter druge dokumentacije – jezikoslovca dr. Antona Breznika ter sodeloval pri postavitvi njegove zbirke. Posebna rezbarska umetnina so table s Prešernovimi verzi, ki jih je podaril osnovnim šolam, izrezljano besedilo Brižinskih spomenikov, Rateškega ter Stiškega rokopisa. Posebej dragoceno je njegovo sodelovanje pri postavitvi muzejske zbirke slamnikarstva, ki bi jo bilo brez sodelovanja Matjaža Brojana nemogoče postaviti.

SREBRNA PLAKETA – JANEZ KOSMAČ

Janez Kosmač je eden vodilnih oblikovalcev ljubiteljske kulture in tehnične kulture v občini Domžale. Že več kot pet desetletij pa je ključni člen društvene dejavnosti v Krajevni skupnosti Radomlje. Svoje plodno, predano in bogato društveno dejavnost je začel z organiziranjem izobraževalno-kulturnih dejavnosti na Škrjančevem. Leta 1969 je s prijatelji ustanovil Foto-kino klub Mavrica Radomlje, kjer je predsednik že polnih 44 let.

Kakovostno in množično delo Mavrice je v največji meri zasluga Janeza Kosmača, ki ni le organizator in motivator, ampak pretanjeni fotografski ter filmski ustvarjalec. Njegove fotografije in filmi so na razstavah in festivalih v Sloveniji, nekdanji Jugoslaviji in v Evropi osvajali priznanja ter ime kraja in občine ponesli v svet. Ob tem Mavrica ves čas skrbi tudi za podmladek, fotografsko ter filmsko vzgojo otrok in mladine.

Janez Kosmač je bil ves čas dejaven v kulturnih in tehničnih organizacijah. Kot član Gasilskega društva Radomlje, je bil tudi pobudnik ustanovitve pevskega zbora, ki je prerasel v Moški pevski zbor Radomlje.

SREBRNA PLAKETA – MARJETA ZUPANEK

Marjeta Zupanek je pomembno zaznamovala domžalsko izobraževalno, kulturno, družbeno, socialno in politično življenje. Na začetku njene profesionalne delovne poti je viden prispevek v nekdanji tovarni TOKO. Vsepovsod, posebej pa pri sindikalnem delovanju, je z zgledom in s posredovanimi vsebinami na izobraževalnih srečanjih veliko prispevala k širitvi in utrditvi socialnih vsebin. Na Delavski univerzi je službovala več kot dvajset let.

Po odhodu v pokoj pa je bila med pobudniki ustanovitve Univerze za tretje življenjsko obdobje in je še danes, po 15 letih delovanja, njena predsednica in neusahljiv vir novih aktivnosti. Univerza je postala pomembno stičišče starejših s številnimi možnostmi vključevanja v aktivnosti, ki jih razveseljujejo, prinašajo nova znanja, ohranjajo vitalne in ustvarjalne. Je med najaktivnejšimi ustvarjalci v univerzi, o čemer priča njen literarni prvenec ter objavljanje v vsakoletnih zbornikih Lipe.

BRONASTA PLAKETA – dr. MARIJA BIZJAK SCHWARZBARTL

Dr. Marija Bizjak-Schwarzbartl je bila kot zdravnica zaposlena na Onkološkem institutu z zahtevno odgovornostjo za diagnosticiranje rakastih tvorb, a hkrati kot mati štirih otrok obremenjena tako s skrbjo za dom kot tudi za vzgojo. Kljub vsem obveznostim je vedno našla čas za delo in organiziranje dela Župnijske Karitas Domžale, katere pobudnica je bila in jo je vodila deset let.

Leta 1993 ji je uspelo ustanoviti vrtec Dominik Savio Karitas Domžale, leta 1994 je Župnijska Karitas Domžale odprla prenočišče za brezdomce, v skrbi za mladino pa je Župnijska Karitas Domžale del najetih prostorov namenila Mladinskemu centru Luka. Njen prispevek je viden tudi pri organizaciji in izvedbi različnih prireditev od tradicionalnega materinskega dne, miklavževanja in drugih projektov Župnijske Karitas. Dr. Marija Bizjak Schwarzbartl vseskozi dela iz ljubezni do bližnjega, v veselje in izpolnitev življenjskega smotra in pogumno žrtvuje svoj prosti čas za pomoč potrebnim.

BRONASTA PLAKETA – Boris KOPITAR

Boris Kopitar je poznan kot televizijski in radijski voditelj ter pevec, mnogi pa ga poznajo tudi kot amaterskega igralca in režiserja v nekdanjem Delavsko prosvetnem društvu Svoboda Ihan. S svojimi talenti, ki so povezani tako z voditeljstvom kot petjem, ima pomembno mesto v narodno zabavni in zabavni glasbi, ki jo imajo nekateri radi prav zaradi Borisa Kopitarja.

V zadnjih desetletjih je kot voditelj in scenarist nepogrešljiv na TV Slovenija, znan pa je tudi kot organizator in scenarist številnih tradicionalnih prireditev, ki so vedno dobro obiskane. Z svojim delom in petjem je vselej promoviral tudi Ihan in občino Domžale ter večkrat pomagal pri organizaciji in izvedbi različnih prireditev, tudi dobrodelnih, na katerih je rad nastopal in jih vodil.

BRONASTA PLAKETA – Franc PIRNAT

Franc Pirnat je s svojim dolgoletnim požrtvovalnim delom tako v Prostovoljnem gasilskem društvu Žeje – Sveta Trojica, kot na različnih drugih področjih, veliko prispeval k celovitemu razvoju – na področju gasilstva v društvu, KS Dob in občini, še posebej pa k celovitemu razvoju tega dela KS Dob in občine ter delu Gasilske zveze Domžale. Zaslužen je za številne investicije, predvsem pri gradnji gasilskega oz. doma krajanov v Žejah.

S svojimi organizacijskimi sposobnostmi, priljubljenostjo med ljudmi, s pripravljenostjo – skoraj ves prosti čas ali še več porabi za aktivnosti, ki obogatijo življenje ljudi in s tem pomembno prispeva k razvoju teh krajev. Vselej rad poudari, da so uspehi in pridobitve odraz skupnega dela, prizadevanj ter skupne želje vseh, da kraji napredujejo. S svojo odločnostjo in argumenti ter veliko voljo vsa leta skupaj s sodelavci zagotavlja sodelovanje KS Dob in občine Domžale pri razvoju teh krajev.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SKALNIH TABOROV

323 članic in članov se združuje v Društvu tabornikov Rod skalnih taborov Domžale, ki je prostovoljno, nepridobitno, mladinsko, nestrankarsko, nevladno, vzgojno društvo, odprto vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje.

Društvo na območju občine Domžale vključuje otroke, mladino in odrasle, ki jih družita ljubezen in veselje do življenja v naravi. Društvo je v šestih desetletjih delovanja opravilo neizmerno veliko prostovoljnega dela ter z njim privzgajalo in krepilo pri mladih spoštovanje in ljubezen do narave, pozitivnih vrednot ter koristnega preživljanja prostega časa.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – JANEZ OREHEK

Janeza Orehka najbolj poznamo po stavku »Rad se mejmo.« Je ustanovni član in dolgoletni predsednika Turističnega društva Turnše, Češenik. Poznamo ga tudi kot aktivnega člana v Društvu upokojencev Naš dom Dob in tudi kot člana Sveta KS Dob.

V mladosti je bil Janez Orehek aktiven zlasti na športnem področju, kasneje in vse do danes s svojim prostovoljnim delom pomembno prispeva k razvoju društvene dejavnosti v krajevni skupnosti, v katero se vključuje čedalje več krajanov. Janez Orehek je človek, ki s svojim zgledom in konkretnim delom prispeva k dobremu delu društev v svoji krajevni skupnosti.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – SMUČARSKO DRUŠTVO DOMŽALE

Šestdesetletna zgodovina Smučarskega društva Domžale temelji na organiziranem vključevanju mladih ter na tekmovalnem in rekreacijskem smučanju, predvsem pa na prostovoljnem delu številnih generacij.

V 60 letih delovanja je društvo prispevalo k smučarski pismenosti številnih otrok, ki so jo pridobivali na domačih in tujih terenih, k popularizaciji tega športa, pa tudi k tekmovalnim uspehom, dobri organizaciji tekmovanj ter uveljavitvi smučarskega športa kot pomembnega dela športa in rekreacije v naši občini.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – ŠTUDIJSKI KROŽEK O SLAMNIKARSTVU

Slamnikarska zbirka, ki se hrani v Godbenem domu Domžale, nam omogoča celovit vpogled v tovrstno kulturno dediščino kot pomembnega dela domžalske zgodovine. Postavil jo je študijski krožek po zamislih mag. Tatjane Dolžan Eržen, muzejske svetovalke s področja etnologije v Gorenjskem muzeju.

Njegovi člani so bili: Ana Beno, Matjaž Brojan, mag. Tatjana Dolžan Eržen, Urška Justin, Roman Kos, Joži Košak, Igor Kuzmič, Vilma Vrtačnik Merčun, Helena Rant, Saša Roškar, Katarina Rus Krušelj, Zora Torkar, Vera Vojska in Barbara Zupanc Oberwalder, z njim pa je tesno sodeloval Milan Marinič, direktor Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Člani študijskega krožka so opravili enoletno prostovoljno delo, ki je bilo nato kronano z odprtjem slamnikarske muzejske razstave »300 let slamnikarstva«.
Prav njim lahko v največji meri pripišemo zasluge za uresničeno dolgoletno dolžnost Domžalčanov do preteklosti in prednikov, ki so Domžale že pred stoletji umestili v Evropo.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – HELENA WEITH

Helena Weith je članica Medobčinskega društva invalidov Domžale od leta 2003. Leto kasneje je kot višja medicinska sestra začela z vodenjem posebnih socialnih programov izvajanja pomoči invalidom na zdravstvenem, socialnem, finančnem in pravnem področju ter s tem prispevala k večji osveščenosti članov in učinkovitejši pomoči društva socialno ogroženim.

Z organizacijo in vodenjem preventivne dejavnosti, pregledov in strokovnim svetovanjem ter organizacijo psihofizične rekreacije za vse kategorije invalidov veliko prispeva k njihovemu boljšemu počutju.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Tagi