Podelitev plaket in priznanj zaslužnim članom Združenja borcev za ohranjanje vrednot NOB občine Domžale

V organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB občine Domžale je v soboto, 24. septembra 2016, v poročni dvorani Kulturnega doma Franca Bernika potekala podelitev posebnih priznanj za ohranitev zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju, spoštovanje njegovih vrednot in za uspešno sodelovanje pri uresničevanju programskih nalog Zveze.

V uvodu slovesne prireditve je vse prisotne najprej pozdravila predsednica ZB za vrednote NOB občine Domžale Marija Majhenič in dejala, da Odbor za priznanja pri Zvezi združenja borcev za vrednote NOB Slovenije vsako leto podeljuje priznanja zaslužnim članom. Letos so zlato plaketo posthumno podelili Pavli Matičič, prevzeli sta ju njeni hčerki. Srebrno plaketo je prejela Almira Zemljič. Posebna priznanja za praporščake pa so prejeli občinski praporščak Stane Nahtigal, praporščak Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Ihan Marjan Markič in praporščak Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Dragomelj-Pšata Lojze Podobnik.

Na prireditvi, ki so se jo je udeležili dr. Meta Mance, članica Izvršnega odbora ZZB za vrednote NOB Slovenije , ki je podelila priznanja in nagovorila udeležence slovesnosti, župan Občine Domžale Toni Dragar in ravnateljica Glasbene šole Domžale Andreja Humar, je potekal tudi kulturni program za katerega je poskrbela Glasbena šola Domžale. Sodelovali so Miran Juvan (pianist), Maja Keržič (pevka), Nejc Omejc (saksofonist) in Teja Komar (pianistka).

Zlata plaketa: Pavla Matičič (Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Radomlje).
23. septembra 2015 je Pavla Matičič praznovala 90 let. Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Jarše-Rodica ji je takrat izročila svojo plaketo. Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Radomlje, kjer je bila aktivna v zadnjih letih, pa je predlagala, da se ji posthumno podeli zlato plaketo ZZB za vrednote NOB Slovenije. Po besedah Marije Majhenič je bila Pavla Matičič med vojno aktivistka. V NOB je sodelovala že od julija 1941 kot kurirka tovariša Marijana Dermastje in kot delavka v »Tovarni sanitetnega materiala na Viru«. Po vojni je aktivno sodelovala za izgradnjo domovine in pravičnejše družbe. Več kot trideset let je urejala spomenik padlim v NOB pred tovarno Induplati v Jaršah in okolico spomenika.

Posthumno so zlato plaketo, ki sta jo prevzeli njeni hčerki, podelili Pavli Matičič.

Srebrna plaketa: Almira Zemljič (Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Simona Jenka).
Po besedah Marije Majhenič je bila Almira Zemljič več kot petinpetdeset let dejavna v organizaciji ZB za ohranjanje vrednot NOB. Izhaja iz partizanske družine, saj so bili trije njeni bratje v partizanih. Članica ZB je od ustanovitve leta 1952. Pet let je bila tudi predsednica Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Simona Jenka. Toliko let je bila tudi članica Izvršnega odbora ZB za vrednote NOB občine Domžale. V obdobju, ko je vodila krajevno organizacijo, je novo članstvo zacvetelo, saj se je podvojilo. Tovarišica Almira je še danes človek akcije in zelo predana vrednotam NOB. V času njenega mandata so v Krajevni organizaciji Simona Jenka »prišli« do svojega prapora. Leta 2007 se je pričela recesija in težko je bilo priti do prostovoljnih prispevkov. Brez dobre akcije jim to ne bi uspelo. Tovarišica Almira je bila in je še zmeraj dober koordinator s člani pri organiziranju akcij in izpolnitve zadolžitev. Zelo pohvalno pri njej, da vedno pove svoje stališče in ob tem nikoli ne deluje razdiralno.

Srebrno plaketo je prejela Almira Zemljič.

Posebno priznanje za občinskega praporščaka: Stane Nahtigal
Občinski praporščak Stane Nahtigal je po besedah Marije Majhenič, ki ga je predlagala za priznanje, prapor najprej nosil v svoji Krajevni organizaciji ZB za vrednote Ihan. Od leta 2005 pa nosi občinski prapor. Po njenih besedah je Stane Nahtigal vesten praporščak, poleg tega pa aktivno deluje že 10 let kot član izvršnega odbora v svoji krajevni organizaciji.

Posebno priznanje za praporščaka je prejel Stane Nahtigal.

Posebno priznanje za praporščaka: Marjan Markič (Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Ihan)
Predlog za posebno priznanje praporščaku Marjanu Markiču je podala Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Ihan. Marjan Markič nosi prapor svoje krajevne organizacije od leta 2005. Vestno opravlja zaupano dolžnost ne glede na vremenske razmere. Prav tako je zelo aktiven v svoji krajevni organizaciji.

Posebno priznanje za praporščaka je prejel Marjan Markič.

Posebno priznanje za praporščaka: Lojze Podobnik (Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Dragomelj-Pšata)
Lojze Podobnik delo praporščaka vestno opravlja od leta 1990, ko ga je prevzel od svojega očeta. Njegovi starši so sodelovali v NOB. Vsa leta vestno opravlja svoje dolžnosti, ne glede na vremenske razmere. Je tudi predsednik svoje krajevne organizacije in član Izvršnega odbora ZB za vrednote NOB občine Domžale.  

  

Posebno priznanje za praporščaka je prejel Lojze Podobnik.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov
Tagi